ISU BIF (Partea I): Autorizații de securitate la incendiu 2023 – performanță, iluzie sau misticism? - ANALIZĂ

ISU BIF Autorizații de securitate la incendiu 2023 - performanță sau iluzie?
sursa: Facebook

Introducere

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” București-Ilfov (ISU BIF) este cel mai mare inspectorat pentru situații de urgență din România, fiind responsabil cu emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu în Municipiul București și Județul Ilfov. 

Pentru a avea o imagine cu privire la performațele acestui inspectorat trebuie făcută o analiză a rezultatelor obținute, a cunoașterii normelor tehnice de securitate la incendiu și a modului de comunicare.

Condus de către un fizician și doi adjuncți împuterniciți (probabil pentru exercitarea controlului politic), ISU BIF, acest incubator de “speciali” finanțați din bani publici se încadrează în același tipar care caracterizează marea majoritate a inspectoratelor județene, respectiv incompetență, iresponsabilitate și  aroganță într-un climat general de aplicare neunitară a prevederilor legale în vigoare după bunul plac al organelor de avizare/autorizare din fiecare inspectorat județean.

Astfel, analiza ISU BIF este structurată în 3 părți:

Prima parte se referă la analiza rezultatelor pe linie de avizare/autorizare de securitate la incendiu obținute de ISU BIF, raportat la prevederile legale, competență și responsabilitate. 

Din păcate, aceste 3 aspecte nu se regăsesc prea mult în activitatea ISU BIF care pare ghidată mai degrabă de patronul spiritual și mai puțin de normativul P118 de siguranță la foc a construcțiilor, Normele metodologice privind avizarea și autorizare de securitate la incendiu și protecție civilă sau bunul simț, așa cum se va dovedi în Partea a II-a (STUDIU DE CAZ).

Autorizații de securitate la incendiu emise de ISU BIF în anul 2023

Context

Un bun indicator al performanțelor serviciului de avizare/autorizare este numărul de autorizații de securitate la incendiu emise de inspectorat în anul 2023 de către un număr nespecificat de inspectori (informațiile nu sunt publice), dar având în vedere organizarea acestora în 3 birouri, se poate pleca de la premisa că sunt cel puțin 40 de persoane în acest departament. Trebuie precizat că numărul avizelor nu a putut fi analizat, având în vedere că această informație nu este publică, orice diferență influențând corespunzător performanțele organelor de avizare/autorizare.

De asemenea, trebuie menționat că, având în vedere incoerența modului de realizare a listei autorizațiilor de securitate la incendiu și lipsa unui document editabil, prezenta analiză poate avea erori de ±3%.

Incompetența BIF te lovește chiar din primul rând al listei cu autorizații, unde BIF consideră că studiourile Kanal D reprezintă sediul unei instituții publice. Prostie sau interes politic de promovare ilegală a unui trust media privat? Teoretic DNA ar trebui să lămurească acest aspect, dar DNA doarme și nu poate fi deranjat.

Kanal D -Autorizație-sediu-institutie-publica-isu-bif

Analiză

Pentru a avea o imagine cât mai actualizată a performanțelor ISU BIF, în acest articol se face o analiză în funcție de destinație doar a autorizațiilor de securitate la incendiu emise de ISU BIF în anul 2023 utilizând situația dezordonată cronologic publicată pe site-ul ISU BIF.

1. Sedii ale instituțiilor publice: 1

2. Clădiri monofuncționale sau spații amenajate în clădiri cu funcțiuni mixte, având destinaţia de îngrijire a sănătății sau dispensare şi policlinici: 7

3. Clădiri monofuncționale sau spații amenajate în clădiri cu funcțiuni mixte, având destinaţia de educație timpurie şi învățământ primar, învățământ secundar, terțiar nonuniversitar, universitar sau pentru formarea profesională a adulților: 31

NOTĂ: Trebuie reținută lipsa de înțelegere a faptului că, atât casele de copii, cât și creșele nu sunt unități de învățământ, aceste obiective fiind încadrate la funcțiunea de sănătate conform normelor și normativelor în vigoare. Poate creșele pentru viitorii inspectorii ISU BIF or fi obiective de învățământ.

4. Clădiri monofuncționale sau spaţii amenajate în clădiri cu funcțiuni mixte, având destinaţia de centre rezidențiale: 0

NOTĂ: Încadrarea greșită a obiectivelor de investiții nu trebuie să ne mire prea mult, având în vedere că în opinia ISU BIF centrele de afterschool și grădinițele cu program normal sunt considerate centre rezidențiale (vezi poz. 1 și 2 și nu numai din acestă secțiune).

5. Clădiri monofuncționale sau spații amenajate în clădiri cu funcțiuni mixte, având destinaţia de cultură: 3

6. Sisteme pentru alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor în localități: 0

NOTĂ: Nu a fost autorizat nici-un sistem pentru alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor în București de când a fost inventat BIF-ul până în prezent și totuși, veți vedea cum resping documentații de aviz/autorizație și insistă în mod abuziv ca beneficiarul să prezinte o adresă de la furnizorul de apă al localității (neautorizat) cu privire la parametrii funcționali furnizați pentru stingerea incendiilor.

Cel mai probabil nu au citit actul normativ care reglementează funcționarea dumnealor, respectiv Regulamentul de organizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență aprobat prin Hotărârea nr. 1.490 din 9 septembrie 2004 (actualizată până la data de 1 septembrie 2016) care stipulează la art. 24:

(1) În timpul îndeplinirii serviciului, personalul Inspectoratului General și cel al structurilor subordonate este învestit cu exercițiul autorității publice.

(2) În raport cu atribuțiile specifice, personalul are următoarele drepturi și îndatoriri specifice:

(…)

d) să solicite de la persoanele fizice și juridice (n.a. furnizorul local de apă neautorizat APA NOVA) datele, informațiile și documentele necesare îndeplinirii atribuțiilor legale;

(…)

Probabil că este mai simplu să încalce legea, să respingă documentațiile și să comită abuzuri, decât să-și facă treaba. E mai simplu și nici nu trebuie să-și asume vreo răspundere că salariul merge cu tot cu prime și bonusuri, că doar nu sunt speciali degeaba.

7. Lăcașuri de cult şi spaţii de cazare aferente: 1

8. Clădiri de locuit colective: 4

9. Clădiri monofuncţionale sau spaţii amenajate în clădiri cu funcţiuni mixte, având destinaţia de gară, autogară şi aerogară: 1

10. Clădiri monofuncţionale sau spaţii amenajate în clădiri cu funcţiuni mixte, având destinaţia de comerț, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective: 147

11. Clădiri monofuncţionale sau spaţii amenajate în clădiri cu funcţiuni mixte, având destinaţia de spaţii comerciale din staţiile de metrou: 0

12. Clădiri monofuncţionale sau spaţii amenajate în clădiri cu funcţiuni mixte, având destinaţia de birouri, financiar-bancară, de asigurări şi burse: 174

NOTĂ: Dacă nu v-ați edificat până acum că cam care este nivelul de competență BIF, luați în considerare că în opinia organelor care populează această instituție destinația de alimentație publică este considerată activitate de birouri, financiar-bancară, de asigurări și burse (vezi poz. 1182 din acestă secțiune).

13. Clădiri monofuncţionale sau spaţii amenajate în clădiri cu funcţiuni mixte, având destinaţia de primire turistică, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora: 6

14. Clădiri monofuncţionale sau spaţii amenajate în clădiri cu funcţiuni mixte, având destinaţia de centru de agrement, cu piscine interioare, servicii de relaxare şi întreţinere corporală, și alte asemenea sau dacă spațiul este amenajat în clădiri de locuit colective: 1

NOTĂ: Pentru o mai bună cunoaștere a realității, trebuie reținut că locul de joacă menționat la poziția 7 din această secțiune, fiind dotat cu piscine interioare, servicii de relaxare şi întreţinere corporală este rezervat exclusiv viitorilor “specialiști speciali” de la ISU BIF, absolvenți ai creșelor care nu fac parte din sistemul de sănătate menționate mai sus.

15. Clădiri civile subterane sau încăperi cu aglomerări de persoane, amenajate la subsolul, demisolul, în podul ori pe acoperişul tip terasă al clădirilor civile: 0

16. Construcţii sau amenajări sportive: 0

17. Construcţii sau amenajări temporare în aer liber pentru spectacole sau întruniri: 12

18. Construcţii sau amenajări temporare în aer liber, având destinaţia comercială: 5

NOTĂ: Dacă nu v-ați edificat până acum că cam care este nivelul de corupție BIF, luați în considerare că târgul de Crăciun din București organizat de „prietenul“ Negoiță (Winter Wonderland – Hala Laminor) nu a fost autorizat sau închis de ISU BIF. Asta fără să vorbim de autorizația pentru Oktoberfest București 2023 emisă în data de 31.10.2023, în condițiile în care festivalul a început cu aproape două săptamâni înainte (19 octombrie).

19. Clădiri cu funcțiuni mixte cu aria mai mare de 1000 mp: 0

NOTĂ: Probabil că în București nu există nici măcar o clădire de genul ăsta…

20. Clădiri monofuncţionale sau spații amenajate în clădiri cu funcțiuni mixte, având destinaţia de producție şi/sau depozitare, închise sau amenajate în clădiri de locuit colective: 76

21. Clădiri agrozootehnice sau agroindustriale: 0

21. Clădiri monofuncţionale sau spații amenajate în clădiri cu funcțiuni mixte, având destinaţia de parcaj: 31

NOTĂ: Dacă nu v-ați edificat până acum că cam care este nivelul de competență BIF, luați în considerare că în opinia organelor care populează această instituție destinația de depozitare publică este considerată parcaj (vezi poz. 221 din acestă secțiune)

22. Construcţii ori sisteme sau instalații pentru stații publice de distribuție a carburanților pentru autovehicule pentru lichide petroliere ori stații mixte: 9

23. Stații transportabile de distribuție a carburanților la autovehicule, amplasate în spaţii publice: 0

24. Sisteme publice pentru distribuția gazelor petroliere lichefiate la autovehicule, cu excepţia celor aferente stațiilor mixte de distribuție a carburanților la autovehicule: 1

25. Sisteme sau instalații pentru stații de depozitare şi distribuție a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV), amplasate în spaţii publice: 0

26. Puncte de desfacere a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate la consumatori: 0

27. Sisteme pentru alimentarea consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe: 0

28. Clădiri de depozitare a buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepţia GPL: 0

29. Instalații pentru alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor la platforme şi parcuri industriale: 0

30. Instalații cu rol de protecţie la incendiu la clădiri existente: 2

NOTĂ: Tot este bine că sunt măcar  două instalații cu rol în prevenirea și stingerea incendiilor autorizate în București. Ce să faci… orașul mare, competența mică. Așa e-n tenis…

Concluzii

În urma analizării listei cu autorizațiile de securitate la incendiu emise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii“ București-Ilfov (ISU BIF) în anul 2023 se poate ajunge la următoarele concluzii:

 • Personalul din cadrul serviciului de avizare/autorizare nu are capacitatea necesară pentru identificarea corectă a modului de încadrare a obiectivelor de investiții în funcție de destinația acestora;
 • Personalul din cadrul serviciului de avizare/autorizare nu cunoaște prevederile propriei legislații de funcționare, preferând să încalce prevederile legale în vigoare prin solicitarea abuzivă a unor documente care NU sunt prevăzute în Normele metodologice;
 • Municipiul București și Județul Ilfov NU au nici-un sistem pentru alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor autorizat;
 • În Municipiul București și Județul Ilfov a fost edificat/dat în folosință un singur lăcaș de cult în anul 2023. Toate lăcașurile de cult pe care le vedeți în București, fie nu sunt date în folosință, fie sunt doar o iluzie;
 • În Municipiul București și Județul Ilfov au fost edificate/date în folosință doar 4 blocuri în anul 2023. Puțin probabil să fi încăput vreo 21000 de apartamente în 4 blocuri. Clar nu toate blocurile au nevoie de autorizație, dar să fie doar 4 din câteva sute?
 • Marea majoritate a autorizațiilor emise în anul 2023 (≈ 62.70%) sunt pentru spații mici de comerț sau birouri, unele dintre acestea fiind doar reautorizării ale unor spații în momentul reamenajării și/sau schimbării proprietarului/destinației;
 • Personalul din cadrul serviciului de prevenire își exercită atribuțiile în mod discriminatoriu în funcție de nivelul de conectare a proprietarilor/investitorilor cu puterea politică;
 • În Municipiul București și Județul Ilfov există doar 152 de spații de primire turistică edificate/date în folosință, contrar datelor fraierilor de la Booking  care au identificat peste 2500 de astfel de spații doar în București. În mod clar, nu se supun toate avizării/autorizări de securitate la incendiu, dar considerând că doar 20% dintre acestea sunt în această situație și tot am avea doar 30% autorizat din totalul clădirilor/spațiilor de turism funcționale fără a lua în considerare întregul Județ Ilfov;
 • În Municipiul București și Județul Ilfov NU există clădiri cu funcțiuni mixte cu aria mai mare de 1000 mp edificate și/sau date în exploatare;
 • În Municipiul București și Județul Ilfov toate instalațiile cu rol de protecţie la incendiu la clădiri existente pentru care au fost emise autorizații de securitate la incendiu și pentru care este obligatorie dotarea cu sisteme de prevenire și stingere a incendiilor (n.a. instalații de limitare și stingere a incendiilor cu hidranți interiori și/sau exteriori, sprinklere, detectare, semnalizare și alarmare incendii, desfumare) NU sunt autorizate cu excepția a două obiective de investiții.
 • Pe întregul parcurs al anului 2023, ISU BIF a emis un număr total de 512 autorizații de securitate la incendiu, reprezentând o medie de 20.48 autorizații emise anul trecut de fiecare din cei 40 inspectori activi în cadrul departamentului de avizare/autorizare, fără a lua în considerare și șeful departamentului, respectiv o medie de 1,06 autorizații/inspector/lună, o “performanță”  similară cu cea de la ISU Brașov.

Pentru mai multe informații puteți accesa Ghidul de avizare/autorizare, iar pentru analizarea personalizată a unui obiectiv de investiții, nu ezitați să ne contactați telefonic sau prin WhatsApp la numărul 0736 692 562, accesând formularul de contact sau să ne transmiteți datele generale prin intermediul formularului de evaluare gratuită.

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu | Aviz ISU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 5 =