Proiect modificare norme de avizare/autorizare securitate la incendiu

În data de 22.03.2022, Ministerul Afacerilor Interne a publicat în dezbatere publică proiectul pentru modificarea Normelor metodologice privind avizare/autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă.

O modificare interesantă este adusă de art. 4 al acestor norme care menționează că verificatorul de proiecte pentru cerința fundamentală C – securitate la incendiu TREBUIE să analizeze anumite aspecte și să ofere soluții la acestea.

„documentația de avizare/autorizare trebuie să trateze doar spațiile asupra cărora se intervine, în referatul verificatorului de proiect făcându-se o analiză a modului în care aceste intervenții influențează cerința fundamentală securitate la incendiua întregii construcții“

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu

Mai exact, atribuțiile verificatorului de proiecte atestat prevăzute la art. 7 alin. (1) din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate aprobat prin HGR nr. 925/1995, nu implică operațiuni de concepție în proiectare, aspect obligatoriu pentru a realiza „o analiză a modului în care aceste intervenții influențează cerința fundamentală „securitate la incendiu” a întregii construcții“.

De asemenea sintagma sus-menționată contravine prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din același regulament, deoarece în momentul în care realizează o analiză tehnică, verificatorul devine automat parte în elaborarea respectivului proiect. În mod corect, verificatorul verifică proiectul, nu-l elaborează.

O altă modificare cu impact masiv este aplicarea prevederilor Legii 10/1995 cu privire la obligativitatea realizării unei expertize tehnice pentru cerința fundamentală C – securitate la incendiu pentru toate clădirile existente.

Puteți face o comparație între noua și vechea metodologie de avizare/autorizare de securitate la incendiu pentru a vedea modificările aduse prin proiectul de ordin MAI 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × two =