De ce a devenit ISU Brașov irelevant în procesul de autorizare de securitate la incendiu - STUDIU DE CAZ

De ce a devenit ISU Brașov irelevant în procesul de autorizare de securitate la incendiu
sursa: https://www.isujbv.ro/heraldica/

De-a lungul timpului, inspectorii din cadul departamentului de avizare/autorizare al Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Țara Bârsei” al Județului Brașov, pe scurt ISU Brașov, și-au creat o reputație de profesioniști. Dar chiar sunt?

Acest articol face o analiză a indicatorilor care definesc performanța în cadrul unui studiu de caz, respectiv un obiectiv de investiții propus spre autorizare aflat în raza de competență a ISU Brașov.

Să începem cu o scurtă istorie a departamentului de avizare /autorizare de la ISU Brașov pentru a identifica realizările și oamenii care au stat la baza acestei reputații.

Prima persoană care a condus departamentul de avizare/autorizare a ISU Brașov este col. (rez.) Zară Alexandru Sorin, actualmente expert tehnic și verificator de proiecte activ la cerința “securitate la incendiu pentru construcții și instalații” care s-a remarcat prin creșterea exigențelor tehnice ale proiectelor prezentate spre autorizare, dar și pentru blocarea excesivă a documentațiilor de avizare/autorizare depuse prin neasumarea responsabilității și emiterea de respingeri ambigue. Din păcate, această fugă de responsabilitate s-a perpetuat de-a lungul timpului, fiind în prezent un factor definitoriu al ISU Brașov, iar dl. Zară a ajuns să guste din propria rețetă din poziția “clientului”. De asemenea, dl. Zară, fiind apreciat de conducerea IGSU, a fost numit timp de 6 luni într-o funcție de conducere la ISU BIF după tragedia de la Colectiv.

Următoarea persoană, de asemenea foarte apreciată de conducerea IGSU, care a preluat departamentul de avizare/autorizare al ISU Brașov este lct. col. Negru Viorel Bogdan, actualmente expert tehnic și verificator de proiecte nepracticant la cerința “securitate la incendiu pentru construcții și instalații” (n.a. dl. Negru nu este expert Ci). Dl. Negru s-a remarcat prin perpetuarea unei politici rigide de respingere a documentațiilor pentru motive minore și/sau abuzive, precum și prin ignorarea cu bună știință a prevederilor legale și a ordinelor inspectorului șef al IGSU (studiu de caz aici). În ciuda acestei situații, dl. Negru a fost împuternicit într-un post de conducere la ISU Prahova (șef inspecție) după tragedia de la Ferma Dacilor, acesta exercitând această poziție la momentul redactării acestui articol, motiv pentru care a mai apărut o persoană pe lanțul șefilor de la avizare/autorizare ISU Brașov.

Această persoană, mai exact mr. Rîmniceanu Răzvan Adrian, verificator de proiecte nepracticant la cerința “securitate la incendiu pentru construcții” din noiembrie anul trecut, se remarcă prin atingerea apogeului incompetenței, iresponsabilității și aroganței. Argumentele care stau la baza acestei aserțiuni vor fi prezentate mai jos.

Înainte însă de analiza studiului de caz, trebuie să analizăm și performanțele celor 5 persoane care au activat anul trecut în cadrul departamentului de avizare/autorizare ISU Brașov, la care se adaugă și șeful acestui departament. Pentru a avea o imagine actualizată cât mai clară asupra acestor performanțe, am ales un indicator public relevant, respectiv numărul de autorizații de securitate la incendiu emise de ISU Brașov în anul 2023.

Pe întregul parcurs al anului 2023, ISU Brașov a emis un număr total de 72 de autorizații de securitate la incendiu, din care 7 sunt acordate pentru amenajări temporare (e.g. festivalul berii sau târgul de Crăciun). Dacă luăm în considerare doar autorizațiile pe termen lung, cele 65 de autorizații de securitate la incendiu emise în anul 2023 de ISU Brașov reprezintă o medie de 13 autorizații emise anul trecut de fiecare din cei 5 inspectori activi în cadrul departamentului de avizare/autorizare, fără a lua în considerare și șeful departamentului, respectiv o medie de 1,08 autorizații/inspector/lună pe parcursul anului 2023.

Pentru o imagine mai exactă trebuie luate în considerare și costurile salariale pentru atingerea unei asemenea performanțe. Considerând un venit mediu net de 1000 de euro a ofițerilor I și II, la care se adugă taxele legale, putem considera un venit brut pentru un inspector de 1500 de euro pe lună, respectiv de 2000 de euro pentru șeful departamentului. Astfel, costurile pentru emiterea a 65 de autorizații de securitate la incendiu pe termen lung în anul 2023 pot fi estimate la 9500 de euro/lună, respectiv la 114000 de euro pentru întregul an 2023.

STUDIU DE CAZ ISU Brașov - Clădire civilă cu săli aglomerate

Context

Pentru o înțelegere mai bună a stadiului procesului de autorizare aferent obiectivului de investiții analizat, am rezumat acest proces de la debutul acestuia până la data prezentului articol. Pentru protejarea intimității, identitatea investitorului și a persoanei împuternicite, denumirea și locația exactă a obiectivului de investiții nu vor fi prezentate.

În data de 21 noiembrie 2023 a fost depusă o documentație tehnică în vederea obținerii autorizației de securitate la incediu pentru o clădire civilă cu săli aglomerate. Trebuie precizat că, dintr-o eroare materială, nu au fost depuse procesele verbale de execuție a lucrărilor de construcții și instalații, aspect adus la cunoștință de către ISU Brașov printr-o comunicare emisă în baza art. 21 alin. (1) din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate prin OMAI nr. 180/2022 (n.a. pe scurt, Norme).

Lipsa acestor documente a fost semnalată de ISU Brașov printr-o comunicare din data de 28.11.2023, dată la care dl. Negru a fost la conducerea departamentului de avizare/autorizare. Trebuie precizat faptul că adresa de comunicare a lipsei documentelor trimisă de dl. Negru nu nominalizează în mod expres ce procese verbale sunt necesare, fiind un simplu copy/paste al art. lit. e)din Anexa nr. 12 la Norme).

28.11.2023 Raspuns ISU Brașov solicitare clădire civilă cu săli aglomerate
click pe imagine pentru vizualizare
18.12.2023 depunere procese verbale ISU Brașov clădire civilă cu săli aglomerate
click pe imagine pentru vizualizare

În data de 18.12. 2023 au fost depuse documentele exact așa cum au fost solicitate de ISU Brașov prin comunicarea anterioară.

În data de 23.01.2024, moment în care dl. Rîmniceanu a fost la conducerea departamentului de avizare/autorizare, a fost emisă o nouă comunicare de către ISU Brașov prin care investitorul era anunțat  nu s-au depus toate documentele prevăzute la anexa nr. 12 din norme și că, pe cale de consecință, trebuie reluat procesul de autorizare. Trebuie precizat faptul că adresa de comunicare a lipsei documentelor trimisă de dl. Rîmniceanu menționează procesele verbale deja depuse în data de 18 decembrie 2023.

23.01.2024 Raspuns ISU Brașov solicitare clădire civilă cu săli aglomerate
click pe imagine pentru vizualizare

Analiză

Până aici totul pare că a decurs în interesul general al securității la incendiu. Totuși acest lucru este doar o iluzie, având în vedere cei trei factori determinanți care stau la baza activității de autorizare privind securitatea la incendiu de la ISU Brașov, respectiv incompetența, iresponsabilitatea și aroganța.

În primul rând, trebuie să ne punem întrebarea de ce ar fi necesare de fapt procesele verbale de execuție în dosarul de autorizare pentru securitate la incendiu în condițiile clamării de către legiuitor a unei “simplificări” a procesului de avizare/autorizare. De ce nu ar fi suficientă o listă cu aceste procese verbale așa cum se procedează în cazul agrementelor tehnice? (n.a. lit. i) din Anexa nr. 12 la Norme) 

În al doilea rând, respectivele procese verbale nici nu sunt necesare în cazul de față, având în vedere că pentru obiectivul studiat a fost întocmită o expertiză tehnică la cerința “securitate la incendiu pentru construcții”, fiind sabilit de expertul tehnic atestat pentru acestă cerință modul în care au fost executate lucrările de construcție, așa cum este prevăzut la art.9 alin. (1) din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, reprodus mai jos.

Expertizarea tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, denumită în continuare expertizare tehnică, este o activitate complexă care cuprinde, după caz, încercări, relevee, analize și evaluări, necesare determinării stării tehnice a unei construcții existente sau nefinalizate, a modului în care au fost executate lucrările de construcție sau a modului în care un proiect respectă reglementările tehnice în vederea asigurării cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute de lege.

Astfel, se poate vorbi despre o solicitare abuzivă cu încălcarea prevederilor unui act normativ superior (HGR nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului) celui prin care au fost aprobate Normele (OMAI nr. 180/2022). Aceste aspecte coroborate cu suspiciunea că procesele verbale au fost pierdute parțial de ISU Brașov reflectă incompetența.

Poate ne lămurește domnul Rîmniceanu cine face procesele verbale de verificare-constatare a calității lucrărilor, de control al calității lucrărilor în faze determinante, pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse, de lucrări ascunse pentru subansambluri nestructurale realizate în sisteme din plăci subțiri pentru montaj uscat pentru toate aceste elemente existente într-o construcție existentă. Refuză emiterea autorizației de securitate la incendiu până când investitorul nu demolează aceste elemente și le reface odată cu procesele verbale ca să fie acoperit dl. Rîmniceanu în fuga sa de responsabilitate? Sau va solicita o expertiză tehnică în condițiile legii?

Dacă este destul de clară iresponsabilitatea domnului Rîmniceanu, de unde vine aroganța? Simplu. La mai mult de două luni de la depunerea documentației (21.11.20223), nici dl. Rîmniceanu, nici un alt coleg al acestuia nici măcar nu au studiat documentațiile tehnice, cu atât mai puțin să coboare din confortul biroului în teren unde să aibă bunul simț să menționeze și alte eventuale nereguli (n.a. nu abuzuri născute din incompetență ca cel menționat mai sus), astfel încât investitorul să știe exact ce are de făcut. Exact dintr-un astfel comportament vine aroganța.

Probabil vor spune că sunt foarte prinși cu respingerile, fiind puțin probabil ca 1,08 autorizații să le consume toată luna. Probabil că au dreptate, sunt prinși cu respingerile generate tocmai de ISU Brașov din incompetență, iresponsabilitate și aroganță.

Concluzii

Cel mai elocvent mod de prezentare a concluziilor este prezentarea stării de fapt din momentul redactării acestui articol.

Un investitor a depus acum 2 luni documentațiile tehnice în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la ISU Brașov, implementând în teren măsurile de conformare la cerința “securitate la incendiu” stabilite de un expert tehnic atestat în acest domeniu.

Inspectorii din cadrul departamentului de avizare/autorizare de la ISU Brașov sub conducerea domnilor Negru Bogdan Viorel și Rîmniceanu Răzvan Adrian au decis să încalce în mod intenționat legislația în vigoare. Practic, decizia acestora de a nu lua în considerare expertiza tehnică este ca și cum un inspector ISC ar decide, în același mod abuziv, să nu ia în considerare o expertiză tehnică pentru cerința “rezistență și stabilitate”, pentru simplu motiv că poate. Dar ignorarea legislației în vigoare nu este o noutate la IGU care ignoră cu bună știință prevederile legale cu privire la cazurile în care este obligatorie realizarea expertizei tehnice (art. 18 alin. (2) din Legea nr. 10 republicată privind calitatea în construcții) și legiferează altrenativ stabilind alte condiții mai permisive pentru obligativitea realizării acestor expertize.

În clădirea studiată au fost conformate elementele cu rol de limitare a propagării incendiului, au fost protejate golurile cu uși rezistente la foc, au fost realizate și actualizate instalațiile de detecție și stingere conform cerințelor tehnice la data depunerii documentației, au fost realizate sisteme pentru evacuarea fumului, a fost completat/acutalizat iluminatul de siguranță și au fost luate măsuri suplimentare de protecție dispuse prin expertiza tehnică.

În concluzie, nivelul de securitate la incendiu a obiectivului supus procesului de autorizare a fost actualizat la nivelul normelor tehnice actuale, dar nu are autorizație de securitate la incendiu.

De ce a devenit ISU Brașov irelevant

Totuși, de ce a devenit ISU Brașov irelevant în procesul de autorizare de securitate la incendiu? Răspunsul este simplu, acesta materializându-se în cumulul consecințelor generate de acțiunile IGSU prin supralegiferările netransparente camuflate, ca niște veritabile ordonanțe de urgență autocrate, în comunicări fără valoarea juridică către unitățile subordonate, deși există un ordin comun MDLPA și MAI pentru constituire unei comisii mixte netransparente fără accesul specialiștilor din mediul privat (credeți-mă, am încercat!) cu rolul de clarificare a unor prevederi ambigue din legislația din domeniul securității la incendiu, în general și ale acțiunilor ISU Brașov, în particular.

Mai exact, indiferent de emiterea autorizației de securitate la incendiu, obiectivul de investiții a fost conformat pentru cerința “securitate la incendiu”, aspect confirmat de un expert tehnic atestat în condițiile legii, lăsând astfel ISU Brașov irelevant în acest domeniu.

Pentru mai multe informații puteți accesa Ghidul de avizare/autorizare, iar pentru analizarea personalizată a unui obiectiv de investiții, nu ezitați să ne contactați telefonic sau prin WhatsApp la numărul 0736 692 562, accesând formularul de contact sau să ne transmiteți datele generale prin intermediul formularului de evaluare gratuită.

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu | Aviz ISU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − six =