Legislație | Normative

În această categorie puteți găsi toate modificările din legislație (construcții și instalații) sau proiectele pentru modificarea acestora, inclusiv normative tehnice actualizate.

Propunere Cod Proiectare seismică - Partea I - indicativ P100-1:2025

SURSE: Propunere modificare Cod Proiectare seismică – Partea I – indicativ P100-1/2025 (Redactarea I – revizuire parțială)

SURSE: Propunere modificare Cod Proiectare seismică – Partea I – indicativ P100-1/2025 (Redactarea I – revizuire parțială) UTCB (Universitatea Tehnică de Construcții București) a realizat redactarea I – revizuire parțială a normativului indicativ P100-1/2025 – Cod Proiectare Seismică – Partea I în cadrul programului de revizuire a normativelor tehnice. Puteți face o comparație alternativă a modificărilor propuse de normativul indicativ P100-1/2013 (în vigoare) față de normativul P100-1/2025 (propunere): indicativ P100-1/2013 (în vigoare) vs. indicativ P100-1/2025 (propunere) Pentru mai multe informații puteți accesa Ghidul de avizare/autorizare, iar pentru analizarea personalizată a unui obiectiv de investiții, nu ezitați să ne contactați telefonic sau prin WhatsApp la numărul 0736 692 562, accesând formularul de contact sau să ne transmiteți datele generale prin intermediul formularului de evaluare gratuită. Linkedin Facebook Youtube

SURSE: Propunere modificare Cod Proiectare seismică – Partea I – indicativ P100-1/2025 (Redactarea I – revizuire parțială) Read More »

notificare-normativ-p-118-2024

Redactarea II a normativului privind securitatea la incendiu P118/2024

Redactarea a II-a a normativului privind securitatea la incendiu P118/2024 În data de 29.03.2024, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului – Directia Afaceri Europene si Relatii Internationale și Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și Administrației – Direcția Tehnică – Serviciul Reglementări în Construcții au notificat Sistemul Informatic al Reglementărilor Tehnice (Comisia Europeană) cu privire la redactarea II a normativului privind securitatea la incendiu P118/2024. Cel puțin știm că în noul normativ nu se mai ia în considerare clasa de reacție la foc (clasa de combustibilitate) a elementelor de construcții în stabilirea gradului la foc al construcției, cu excepția construcțiilor încadrate în gradul I sau II de rezistență la foc, spre deosebire de situația actuală. Părțile interesate pot aduce contribuții la această redactare accesând secțiunea “Contribution” din pagina notificării. Pentru mai multe informații puteți accesa Ghidul de avizare/autorizare, iar pentru analizarea personalizată a unui obiectiv de investiții, nu ezitați să ne contactați telefonic sau prin WhatsApp la numărul 0736 692 562, accesând formularul de contact sau să ne transmiteți datele generale prin intermediul formularului de evaluare gratuită. Linkedin Facebook Youtube

Redactarea II a normativului privind securitatea la incendiu P118/2024 Read More »

Criterii pentru închidere ISU 2024

SURSE: Hotărâre privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi – PROIECT

SURSE: Hotărâre privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi – PROIECT CUPRINS Acum o săptămână mă întrebam ce au mai făcut veșnicii noștri politicieni și “specialii” de la IGSU cu privire la prevenirea unor tragedii ca cea de la Crevedia. Având un singur indiciu am considerat că nimic, dar se pare că în culise se pregătește ceva. Din păcate, așa cum ne-au obișnuit deja, totul se face în spatele ușilor închise fără consultarea specialiștilor din domeniu, în consacratul stil “noaptea ca hoții”, motiv pentru care a ieșit un proiect de act normativ incomprehensiv și nedocumentat care nu rezolvă problema securității la incendiu. Notă de fundamentare HGR Această propunere nu vine în urma unei inițiative proactive care să cuprindă o analiză amplă a situației de fapt reale cu toți factorii implicați, aspect ce reiese și din nota de fundamentare, ci doar ca o reacție la evenimentele tragice de la Colectiv, Crevedia și Ferma Dacilor. Oricum nu ne putem aștepta la altceva din partea unui ministru de interne incompetent, reșapat dintr-un ministru al justiției incompetent, respectiv dl. Predoiu Cătălin Marian.  Acesta este probabil și motivul principal pentru care acest act nu ia în considerare condițiile pentru închiderea spitalelor, școlilor, grădinițelor, creșelor, caselor de copii, clădirilor de birouri și bisericilor care nu respectă criteriile de securitate la incendiu, în așteptarea unor incendii cu victime și în aceste domenii, deși spitale au ars și probabil o să mai ardă în România. Este puțin probabil să fie vorba doar de incompetența și iresponsabilitatea generalizată a legiuitorului, în cazul de față Guvernul României, condus la momentul redactării articolului de un personaj nedemn de încredere (n.a. Ciolacu Marcel Ion) datorită istoricului său de minciuni în formă continuată, mai ales că în în nota de fundamentare se stipulează, referindu-se la clădirile pentru servicii sociale destinate supravegherii, îngrijirii ori cazării/adăpostirii bătrânilor, persoanelor cu dizabilități sau lipsite de adăpost, că: Domeniul aferent asigurării serviciilor sociale constituie o prioritate în asigurarea condițiilor de siguranță, având în vedere categoriile de persoane cazate/ îngrijite, care în cele mai multe din cazuri nu au capacitatea fizică de a se autoevacua. Astfel, situațiile de pericol care pot decurge din neasigurarea unor cerințe minime impuse de reglementările tehnice specifice, cât și de actele subsecvente privind apărarea împotriva incendiilor în care funcționează servicii sociale aprobate prin Ordinul nr. 179/2089/2023, pot conduce la pierderea unui număr mare de vieți omenești, impunându-se astfel necesitatea aplicării măsurii de oprire a funcționării în cazul încălcării grave a cerinței securitate la incendiu la aceste categorii de construcții. Probabil că, pe lângă poziția reactivă la tragedii, născută din lipsa unei viziuni de ansamblu și a capacității de înțelegere că cel mai probabil în creșe, grădinițe sau spitale se află categoriile de persoane cazate/ îngrijite, care în cele mai multe din cazuri nu au capacitatea fizică de a se autoevacua, este vorba și despre faptul că marea majoritate a obiectivelor omise din proiectul de hotărâre de Guvren aparțin statului român a cărui politică economică, fiscală și socială falimentară nu poate asigura fondurile necesare, banii respectivi fiind destinați “specialilor”, pomenilor electorale și clientelei politice. Totuși, majoritatea motivelor invocate în nota de fundamentare indică vina contribuabilului. Înainte de analiza propriu-zisă a proiectului de act normativ, trebuie să reținem numărul obiectivelor de investiții închise de la promulgarea HGR nr. 915/2015 până la sfârșitul anului 2023. Aplicarea prevederilor acestei hotărâri, în perioada 2015-2023, a condus la închiderea a unui număr de 204 obiective, respectiv IGSU a reușit să închidă o medie de 34 de obiective/an sau 2.83 obiective/lună. Mai exact fiecare dintre cele 40 de inspectorate județene și ISU BIf au închis o medie de 0.85 obiective/an, respectiv 0.069 obiective/lună, “performanță” obișnuită la ISU. Un alt aspect al notei de fundamentare care trebuie menționat este că legiuitorul nu reușește să identifice nici impactul macroeconomic al actului normativ propus asupra mediului de afaceri sau asupra întreprinderilor mici și mijlocii, nici impactul social, considerând că “Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect”, motiv pentru care legiutorul nu consideră necesar nici “procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate”. Cum l-ați văzut voi în consultare publică, așa l-am văzut și eu. Mai așteptăm… Proiect Hotărâre de Guvern Mai exact, proiectul de modificare (n.a. de fapt abrogare) a hotărârii privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi. Definirea termenilor și expresiilor utilizați/utilizate Primul articol al propunerii de act normativ se referă la definirea, detalierea și/sau completarea termenilor utilizați. În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) desfiinţare – demolare, dezafectare sau dezmembrare totală, precum şi orice alte lucrări asemenea, a unor elemente de construcţie sau, după caz, a instalaţiilor aferente acestora; b) lucrări de modificare – lucrări definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) clădire ori spaţiu amenajat în clădire cu destinaţia de comerţ – centre comerciale, magazine, piețe închise, spații comerciale din stațiile metrou, centre sau spații de agrement; d) clădire ori spaţiu amenajat în clădire cu destinaţia de cultură – teatre, cinematografe, săli polivalente, săli de spectacole, cămine culturale, centre și complexe culturale, destinate sau deschise participării publicului; e) clădire ori spaţiu amenajat în clădire cu destinaţia de primire turistică – hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile turistice, cabane turistice, bungalow-uri, construcții de apartamente de închiriat sau camere de închiriat, pensiuni turistice, pensiuni agroturistice și alte unități cu funcțiuni de cazare turistică, inclusiv spațiile pentru alimentație publică din cadrul acestora; f) nivel de stabilitate la incendiu/grad de rezistenţă

SURSE: Hotărâre privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi – PROIECT Read More »

Începând cu data de 01.01.2024 depunerea documetațiilor tehnice pentru avizarea/autorizarea privind securitatea la incendiu și protecția civilă se vor depune DOAR în format electronic

Comunicare IGSU cu privire la obligativitatea depunerii documentațiilor tehnice pentru avizare/autorizare ISU doar în format electronic începând cu data de 01.01.2024

Comunicare IGSU cu privire la obligativitatea depunerii documentațiilor tehnice pentru avizare/autorizare ISU doar în format electronic începând cu data de 01.01.2024 UPDATE 29.03.2024 Având în vedere că depunerea exclusivă a docuemnetațiilor tehnice necesare obținerii avizului/autrizației de securitate la incendiu (ISU) nu are bază legală, această prevedere a fost prorogată, astfel încât depunerea în format tipărit se poate face până la data de 30.06.2024 prin adresa nesecretă nr. 12780/29.03.2024. No more comments… UPDATE 28.12.2023 Având în vedere că depunerea exclusivă a docuemnetațiilor tehnice necesare obținerii avizului/autrizației de securitate la incendiu (ISU) nu are bază legală, această prevedere a fost prorogată până la data de 31.03.2024 prin adresa nesecretă nr. 131186/28.12.2023. Al doilea motiv pentru această amânare este necesitatea modificării legislației existente și cu alte prevederi în urma incendiului de la Ferma Dacilor din localitatea Tohani, județul Prahova, aspect care necesită timp. Din păcate, vor face aceste modificări în același sistem netransparent “Noaptea ca hoții” cu care sunt obișnuiți fără consultarea specialiștilor din domeniul securității la incendiu. Clasic… click pe imagine pentru vizualizare În data de 22.09.2023, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (IGSU), prin inspectorul generel, general Iamandi Dan-Paul a emis adresa nesecretă nr. 94125 prin care dispune inspectoratelor pentru situații de urgență județene și București-Ilfov ca, începând cu data de 01.01.2024, să accepte documentațiile tehnice EXCLUSIV în format electronic. Acesta aspect nu ar fi un lucru rău, având în vedere că totuși suntem în epoca digitalizării, dacă dispoziția inspectorului general nu ar încălca prevederile legale în vigoare, respectiv art. 8 alin. (2) lit. a), art. 14 alin. (1) și art. 18 alin. (1) din NORMELE METODOLOGICE din 29 noiembrie 2022 privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă. Doar dacă nu se va face o nouă modificare a legislației pe final de an, similar cu situația din 27 decembrie 2022 când a intrat în vigoare OMAI nr. 180/2022. Cererea de emitere a avizului/autorizației, însoțită de documentația aferentă, poate fi depusă în format: a) letric, direct la sediul unității sau prin curier art. 8 alin. (2) lit. a) Documentația tehnică depusă în format letric este compusă din: a) piese scrise, în două exemplare, în original; b) piese desenate, în două exemplare color, în copie. art. 14 alin. (1) – pentru avizul de securitate la incendiu Documentația tehnică depusă în format letric este constituită din: a) piese scrise, în două exemplare, în original; b) piese desenate, color, cel puțin 1 exemplar în original. art. 18 alin. (1) – pentru autorizația de securitate la incendiu De asemenea, puteți accesa comunicarea ISU Brașov către OAR Brașov, Harghita și Covasna cu privire la depunerea EXCLUSIV ONLINE  a documentațiilor tehnice necesare pentru obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivele supuse avizări/autorizări în HGR nr. 1571/2016 actualizat 2022. Pentru mai multe informații puteți accesa Ghidul de avizare/autorizare, iar pentru analizarea personalizată a unui obiectiv de investiții, nu ezitați să ne contactați telefonic sau prin WhatsApp la numărul 0736 692 562, accesând formularul de contact sau să ne transmiteți datele generale prin intermediul formularului de evaluare gratuită. Linkedin Facebook Youtube

Comunicare IGSU cu privire la obligativitatea depunerii documentațiilor tehnice pentru avizare/autorizare ISU doar în format electronic începând cu data de 01.01.2024 Read More »

MIGS | curs-pregătire-verificator-de-proiecte-expert-tehnic

Ordonanță a Guvernului privind prorogarea unor termene în domeniul urbanismului și al construcțiilor – cursuri verificatori experți (proiect)

Ordonanță a Guvernului privind prorogarea unor termene în domeniul urbanismului și al construcțiilor – cursuri verificatori experți (proiect) În data de 08.08.2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a anunțat deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ – Ordonanță a Guvernului privind prorogarea unor termene în domeniul urbanismului și al construcțiilor MDLPA precizează că proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare următoarele: Termenul prevăzut la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, aprobată prin Legea nr. 131/2013, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 303/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 3 decembrie 2015, se prorogă până la data de 31 decembrie 2026. Termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 561 din 25 iulie 2016, referitor la intrarea în vigoare a măsurilor prevăzute la art.9 lit. m), n) și o), din Legea nr.10/1995, se prorogă până la data de 31 decembrie 2024. Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungește, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, cu condiția inițierii demersurilor de elaborare/actualizare a planului urbanistic general înainte de expirarea termenului de valabilitate. alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 Mai exact valabilitatea planurilor urbanistice generale se prelungește până la data de 31 decembrie 2026. Sistemul calității în construcții se compune din: (…) m) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de proiectare și/sau consultanță în construcții; n) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care execută lucrări de construcții; o) perfecționarea profesională continuă a specialiștilor care desfășoară activități în domeniul construcțiilor. art. 9 din Legea nr. 10/1995 republicată Mai exact certificarea firmelor cu activități de proiectare, consultanță și execuție în construcții, precum și perfecționarea continuă a verificatorilor de proiecte și experților tehnici se prelungește până la data de 31 decembrie 2024. Pentru mai multe informații puteți accesa Ghidul de avizare/autorizare, iar pentru analizarea personalizată a unui obiectiv de investiții, nu ezitați să ne contactați telefonic sau prin WhatsApp la numărul 0736 692 562, accesând formularul de contact sau să ne transmiteți datele generale prin intermediul formularului de evaluare gratuită. Linkedin Facebook Youtube

Ordonanță a Guvernului privind prorogarea unor termene în domeniul urbanismului și al construcțiilor – cursuri verificatori experți (proiect) Read More »

Proiectul de revizuire a Planului Urbanistic General al Municipiului București - dezbatere publică și calendar de adoptare 2023-2024

Proiectul de revizuire a Planului Urbanistic General al Municipiului București

Primăria Municipiului București a publicat proiectul de revizuire a Planului Urbanistic General al Municipiului București, cu următoarele secțiuni: Despre PUG – despre Planul Urnbanistic General al Municipiului București; Etapizare – etapele elaborării PUG; Oferta Tehnică – extrase din studiile de fundamentare a proiectului; Chestionar – întrebări adresate locuitorilor Bucureștiului; Cartiere – harta carteierelor.

Proiectul de revizuire a Planului Urbanistic General al Municipiului București Read More »

Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7—2011

Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7/2011 – modificări 2023 (în vigoare) – ANALIZĂ partea I

Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7/2011 – modificări 2023 (în vigoare) – ANALIZĂ partea I În data de 12.06.2023 au fost publicate în Monitorul Oficial completările/modificările Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor – indicativ I 7/2011. Prezenta analiză a modificărilor aduse Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor – indicativ I 7/2011 sintetizează doar modificările care privesc respectarea cerinței fundamentale “securitate la incendiu”, fără a include celelalte modificări (e.g. actializarea obiectivelor pentru care se aplică sau nu prezentul normativ, alte cerințe fundamentale de calitate, etc.) Partea I a analizei se referă la modificările aduse capitolelor 1 – 5 din normativ. Următoarele modificări/completări/clarificări se regăsesc în actul normativ menționat mai sus: 1. Completarea definițiilor (capitolul 2) arc electric — descărcare luminoasă de electricitate printr-un mediu izolant, în general însoțită de o volatilizare parțială a electrozilor; dispozitiv de detectare a defectului de arc electric — dispozitiv destinat să limiteze efectele defectelor de arc electric prin deconectarea circuitului atunci când un defect de arc este detectat; defect de arc — arc electric în serie sau în paralel, neintenționat și periculos între conductoare; defect de arc în paralel — defect de arc unde curentul circulă între conductoarele active în paralel cu sarcina circuitului; defect de arc la pământ — defect de arc unde curentul circulă prin conductorul activ la pământ; defect de arc în serie — defect de arc unde curentul circulă prin sarcina sau sarcinile circuitului final protejat printr-un dispozitiv de detectare a defectului de arc electric; modul de detectare a defectului de arc electric — parte a dispozitivului de detectare a defectului de arc electric care asigură funcția de detectare și recunoaștere a defectelor de arc la pământ periculoase, în serie sau în paralel și inițierea funcționării dispozitivului care întrerupe curentul; AFDD — dispozitiv de detectare a defectului de arc electric; AFD — modul de detectare a defectului de arc electric. 2. Modificarea timpului maxim de întrerupere alimentare cu energie electrică (art. 4.1.4.1.3. și tab. 4.1.) Timpul maxim de întrerupere stabilit în tabelul 4.1 trebuie aplicat circuitelor finale din clădiri care nu depășesc: 63 A, cu una sau mai multe prize; 32 A, alimentând doar echipamente conectate prin racord fix. 3. Adăugarea unui dispozitiv nou de protecție pentru protecția la defect (protecție împotriva atingerii indirecte) dispozitive de protecție împotriva defectelor cu arc electric (AFDD) (art. 4.1.4.1.11.) 4. Actualizarea/modificarea/clarificarea situațiilor în care trebuie prevăzută o protecție suplimentară printr-un dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) care nu depășește 30 mA pentru (conform cu recomandările din SR HD 60364-4-41) (art. 4.1.5.2.1.): prize de utilizare generală și/sau receptoare electrice cu un curent nominal care nu depășește 32 A; echipamente mobile pentru utilizări în exterior cu un curent nominal care nu depășește 32 A; pentru circuitele de iluminat, în locuințele unifamiliale. 5. Simplificarea realizării selectivității în cazul utilizării dispozitivelor diferențiale reziduale (art. 4.1.5.2.8. – reprodus integral mai jos) Dacă se montează dispozitive diferențiale reziduale, selectivitatea, conform recomandărilor din SR CEI 61200-53, se realizează ca în fig. 4.1 sau fig. 4.2. 6. Introducerea unui nou articol cu trei subpuncte referitor la protecția suplimentară prin deconectarea automată al apariția unui defect de arc electric (AFDD) (art. 4.1.5.8. – reprodus integral mai jos) 4.1.5.8. Protecție suplimentară prin deconectare automată la apariția unui defect de arc electric (AFDD) 4.1.5.8.1. Date generale Protecția se realizează cu dispozitive destinate să reducă probabilitatea de producere a incendiului în circuitele finale ale unei instalații fixe, din cauza efectului curenților de defect de arc electric. Protecția împotriva efectelor apărute ca urmare a defectelor de arc electric din circuitele finale s-a prevăzut conform recomandărilor din SR EN 62606 și SR HD 60364-4-42/A1 pentru a limita riscurile de incendiu în aval de dispozitiv. 4.1.5.8.2. Defecte de arc electric în serie sau în paralel a) Un defect de arc electric în serie nu implică nicio scurgere spre pământ. În consecință, dispozitivele diferențiale reziduale DDR nu pot să detecteze acest tip de defect. Impedanța curentului de arc în serie reduce curentul de sarcină, ceea ce menține curentul sub pragul de declanșare a întreruptorului automat sau a siguranței fuzibile. b) La un defect de arc electric în paralel între conductorul de fază și conductorul neutru, curentul este limitat de impedanța rețelei și a arcului electric în sine. Întreruptoarele automate convenționale nu au fost concepute pentru arcuri electrice sporadice, acestea acționând la scurt timp după ce s-au produs efectele arcului electric (inițierea arderii materialelor inflamabile din jurul conductorului). 4.1.5.8.3. Dispozitivul pentru detectarea defectului de arc electric AFDD Aceste dispozitive sunt destinate să reducă probabilitatea de producere a incendiului în circuitele finale ale unei instalații fixe datorate efectului curenților de defect de arc electric care prezintă un risc de aprindere la foc în anumite condiții, în cazul în care arcul electric persistă. Conform recomandărilor din SR EN 62606, un dispozitiv AFDD este conceput de către producător ca: a) un dispozitiv unic prevăzut cu un sistem care permite deschiderea circuitului protejat în condițiile specificate; b) un dispozitiv unic care integrează un dispozitiv de protecție; c) o unitate distinctă asamblată la locul de montaj cu un dispozitiv de protecție declarat. Dispozitivul de protecție integrat la pct. b) poate fi un întreruptor automat pentru protecție la supracurenți, conform recomandărilor din SR EN 60898-1, sau un întreruptor automat pentru protecție la curenții diferențiali reziduali DDR, conform recomandărilor din SR EN 61008-1, SR EN 61009-1, SR EN 62423. Dispozitivul AFDD trebuie să asigure detectarea pentru: defect de arc la pământ; defect de arc în paralel; defect de arc în serie. Caracteristicile tehnice principale ale unui AFDD sunt: curent nominal In (gama valori preferențiale: 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A); tensiune nominală Un = 230 V c.a. (220 — 240 V); frecvență nominală 50 Hz. Acestea sunt completate de SR EN 62606 cu: grad de protecție, capacitate nominală de închidere și de rupere, capacitate nominală de închidere și de rupere pe un pol, curent de scurtcircuit condiționat nominal, curent de scurtcircuit condiționat nominal pe un pol, metoda de conectare etc. 7. Clarificarea/modificarea/completarea unor

Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7/2011 – modificări 2023 (în vigoare) – ANALIZĂ partea I Read More »

RTC 9 - 2023

Ghid privind utilizarea instrumentelor BIM în generarea și gestionarea datelor digitale aferente construcțiilor, indicativ RTC 9 – 2023 (proiect)

Ghid privind utilizarea instrumentelor BIM în generarea și gestionarea datelor digitale aferente construcțiilor, indicativ RTC 9 – 2023 (proiect) În data de 19.05.2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ – Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației privind aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind utilizarea instrumentelor BIM în generarea și gestionarea datelor digitale aferente construcțiilor, indicativ RTC 9 – 2023”. Proiect ordin Anexă: RTC 9 – GHID PRIVIND UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE GENERARE ȘI GESTIONARE A DATELOR DIGITALE AFERENTE CONSTRUCȚIILOR – Partea I Anexă: RTC 9 – GHID PRIVIND UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE GENERARE ȘI GESTIONARE A DATELOR DIGITALE AFERENTE CONSTRUCȚIILOR – Partea II Anexă: RTC 9 – GHID PRIVIND UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE GENERARE ȘI GESTIONARE A DATELOR DIGITALE AFERENTE CONSTRUCȚIILOR – Partea III Anexă: RTC 9 – GHID PRIVIND UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE GENERARE ȘI GESTIONARE A DATELOR DIGITALE AFERENTE CONSTRUCȚIILOR – Partea IV De asemenea, MDLPA precizează că: Proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare utilizarea instrumentelor BIM în generarea și gestionarea datelor digitale aferente construcțiilor, demers care vine în sprijinul pregătirii cadrului de implementare a foii de parcurs privind implementarea metodologiei BIM (Building Information Modelling) la nivel național, aprobată prin Memorandum aprobat de Guvern în data de 16 septembrie 2022. Citește și Ghidul privind managementul și monitorizarea informațiilor generate în sistem BIM, indicativ RTC 8 – 2023.

Ghid privind utilizarea instrumentelor BIM în generarea și gestionarea datelor digitale aferente construcțiilor, indicativ RTC 9 – 2023 (proiect) Read More »

RTC 8 - 2023

Ghid privind managementul și monitorizarea informațiilor generate în sistem BIM, indicativ RTC 8 – 2023 (proiect)

Ghid privind managementul și monitorizarea informațiilor generate în sistem BIM, indicativ RTC 8 – 2023 (proiect) În data de 19.05.2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ – Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației privind aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind managementul și monitorizarea informațiilor generate în sistem BIM, indicativ RTC 8 – 2023”. Proiect ordin Anexă: RTC 8 – GHID PRIVIND MANAGEMENTUL ȘI MONITORIZAREA INFORMAȚIILOR GENERATE ÎN SISTEM BIM – Partea I Anexă: RTC 8 – GHID PRIVIND MANAGEMENTUL ȘI MONITORIZAREA INFORMAȚIILOR GENERATE ÎN SISTEM BIM – Partea II Referat de aprobare De asemenea, MDLPA precizează că: Proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare managementul informațiilor utilizând modelarea informației construcției (BIM), demers care vine în sprijinul pregătirii cadrului de implementare a foii de parcurs privind implementarea metodologiei BIM (Building Information Modelling) la nivel național, aprobată prin Memorandum aprobat de Guvern în data de 16 septembrie 2022. Citește si Ghidul privind utilizarea instrumentelor BIM în generarea și gestionarea datelor digitale aferente construcțiilor, indicativ RTC 9 – 2023.

Ghid privind managementul și monitorizarea informațiilor generate în sistem BIM, indicativ RTC 8 – 2023 (proiect) Read More »

certificare-energetica-constructii-Mc-001-2022

Modele de certificate de performanță energetică prevăzute de „Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022”

Modele de certificate de performanță energetică prevăzute de „Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022” MDLPA publică, în format editabil, modelele de certificate de performanță energetică prevăzute de „Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022” și aduce clarificări în ceea ce privește codul unic generat din baza națională de CPE. Formulare-cadru ale certificatelor de performanță energetică (Mc001/2022): Certificatul de performanță energetică pentru o clădire – unitate de clădire Certificatul de performanță energetică pentru un apartament Modele: 2-CPE-formă generală apartament 3-CPE-formă generală clădire 4-CPE-apartament în bloc cu INC ACC RAC VENT IL 5-CPE-clădire de locuit individuală cu INC ACC RAC VENT IL 6-CPE-clădire de locuit colectivă cu INC ACC RAC VENT IL 7-CPE-clădire de birouri cu INC ACC RAC VENT IL 8-CPE-clădire destinată învățământului cu INC ACC RAC VENT IL 9-CPE-clădire destinată sistemului sanitar cu INC ACC RAC VENT IL 10-CPE-clădire cu servicii de comerț cu INC ACC RAC VENT IL 11-CPE-clădire pentru turism cu INC ACC RAC VENT IL 12-CPE-clădire pentru activități sportive cu INC ACC RAC VENT IL ANEXA 1 și ANEXA 2 la CPE apartament ANEXA 1 și ANEXA 2 la CPE clădire Clarificări privind înregistrarea documentelor: în Registratura Electronică se încarcă un fișier editabil – CPE-ul completat, dar nesemnat; după alocarea numărului de înregistrare, auditorul energetic pentru clădiri va completa fișierul editabil cu numărul alocat, în dreptul rubricii COD UNIC GENERAT DE BAZA NAȚIONALĂ DE CPE, conform modelului: Nr. MDLPA_Dată_Nume_Prenume_Serie_Număr_NumărRegistruEvidență_CPE; fișierul editabil, completat conform punctului 2. se transformă în document pdf și se asumă prin semnătură electronică calificată/semnătură olografă și ștampilă; obligația transmiterii CPE-ului în termen de 30 de zile de la data elaborării se stinge: în momentul transmiterii CPE-ului în forma prevăzută la punctul 3. pe adresa de email atestari@mdlpa.ro; în momentul încărcării CPE-ului în forma prevăzută la punctul 3. în cloudul ministerial, prin utilizarea linkului personalizat; Codul unic prevăzut la punctul 2 se va regăsi și în cuprinsul Registrului de Evidență a activității auditorului energetic pentru clădiri, în cuprinsul rubricii „Observații”. De asemenea, MDLPA precizează că: Toate CPE-urile elaborate în baza noii metodologii se înregistrează în Registratura Generală a MDLPA. Auditorii energetici pentru clădiri sunt rugați să opteze pentru „depunere dosar standard” în cadrul rubricii tip cerere  și să menționeze clar în cuprinsul rubricii  „conținut pe scurt” numele, prenumele, seria și numărul documentului de atestare tehnico-profesională, numărul din registrul de evidență a activității auditorului energetic pentru clădiri și tipul documentului încărcat: Exemplu: Popescu_Ioan_CA_08888_275_CPE Totodată, numărul de înregistrare alocat automat din Registratura electronică a Ministerului trebuie să se regăsească în cuprinsul documentului încarcat și semnat în exercitarea dreptului de practică și în registrul de evidență a activității auditorului energetic pentru clădiri. Amintim că serviciile de elaborare a certificatelor de performanță energetică și/sau a auditurilor energetice ale clădirilor, contractate până la data intrării în vigoare a Metodologiei, 17.02.2023, se finalizează cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare la data semnării acestora. Subliniem că utilizarea formularelor publicate de către persoane care nu sunt atestate ca auditori energetici pentru clădiri sau completarea lor cu valori care nu reies din calcul se sanctionează potrivit legii”.

Modele de certificate de performanță energetică prevăzute de „Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022” Read More »