Ghid pentru obținerea Autorizației de Securitate la Incendiu

Cine trebuie să se autorizeze?

Categoriile de construcții și amenajări care trebuie să obțină aviz sau autorizație de securitate la incendiu conform HGR 571/2016 actualizat 2022. Mai exact clădiri, spații amenajate în clădiri și sisteme de instalații.

Obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu cade în sarcina investitorului sau administratorului respectivului obiectiv conform art. 30 din Legea nr. 307/2006 coroborat cu capitolul 2 din Legea 10/1995.

Află folosind aplicația MIGS dacă spațiul tău se încadrază în prevederile HGR 571/2016 și dacă ai nevoie de aviz/autorizație ISU

Acum poți evalua GRATUIT online dacă obiectivul tău de investiții are nevoie de aviz/autorizație ISU. Introduci datele și primești răspunsul pe loc!

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu | Aviz ISU

Cum se obține autorizația de securitate la incendiu?

În funcție de situație, există două proceduri principale pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu:

 • Pentru construcțiile noi, pentru construcțiile existente la care se realizează modificări care implică obținerea unei autorizații de construire și pentru schimbările de destinație: AVIZ + AUTORIZAȚIE DE SECURITATE LA INCENDIU;
 • Pentru construcțiile existente la care se realizează modificări care nu implică obținerea unei autorizații de construire sau care sunt exceptate de la obținerea de a obține avizul/autorizația de securitate la incendiu, precum și pentru construcțiile puse în funcțiune fără autorizație de securitate la incendiu la care sunt aplicabile condițiile de mai sus: direct AUTORIZAȚIE DE SECURITATE LA INCENDIU.

Înepând cu data de 27.12. 2022, avizarea/autorizarea ISU se face pe baza Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate prin OMAI 180/2022.

Ce documente sunt necesare?

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu

A. Documentații tehnice

Conținutul dosarului care se va depune la ISU variază în funcție de tipul documentului solicitat (aviz sau autorizație de securitate la incendiu), de tipul clădirii (construcție nouă sau existentă) și de situația propusă prin tema de proiectare (în special în cazul construcțiilor existente la care se fac modificări și/sau schimbare de destinație, dar și în cazul unor construcții noi – de exemplu un bloc nou care trebuie să obțină aviz/autorizație ISU și care nu respectă distanțele față de blocurile învecinate).

Citește aici mai multe detalii cu privire la documentațiile tehnice necesare.

NOTĂ: Toate proiectele necesare obținerii avizului de securitate la incendiu sunt realizate la faza de proiectare Documentație Tehnică pentru Autorizația de Construire (DTAC), iar cele necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu sunt realizate la faza de proiectare Proiect Tehnic (PT) și, după caz, Detalii de Execuție (DE).

B. Documente administrative

În funcție de specificul fiecărei construcții și de modalitatea optimă de obținere a autorizației de securitate la incendiu, o serie de documente administrative pot fi necesare în procesul de autorizare:

 • Cerere (aviz sau autorizație) și opis ISU;
 • Cerere Primărie sau Consiliu Județean, după caz;
 • Certificat de urbanism și/sau autorizație de construire, după caz;
 • Avize și acorduri de la furnizori de utilități și/sau instituții publice, după caz;
 • Agremente tehnice, declarații de performanță, certificate de conformitate CE sau agremente tehnice europene pentru materialele folosite;
 • Documentații tehnice și de calitate pentru lucrările de construcții și instalații executate;
 • Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
 • etc.

Pentru o analiză personalizată contactează-ne!

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu | Aviz ISU

ATENȚIE!

 • Pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu este obligatorie implementarea în teren a tuturor măsurilor constructive și de protecție activă prevăzute în scenariul de securitate la incendiu, indiferent de procedura de autorizare.
 • Pentru construcțiile existente este obligatorie realizarea unei expertize tehnice la cerința fundamentală C – securitate la incendiu.

Cine sunt factorii implicați în procesul de autorizare?

BENEFICIAR / INVESTITOR / ADMINISTRATOR

 • Emite tema de proiectare în funcție de necesități;
 • Coordonează investiția de la proiectare până la execuție și exploatare;
 • Asigură finanțarea procesului de avizare/autorizare pentru securitatea la incendiu.

SPECIALIȘTI ÎN CONSTRUCȚII

 • Întocmesc documentațiile tehnice: scenariu de securitate le incendiu și proiecte de arhitectură și instalații;
 • Obțin documentele legale: C.U., avize, acorduri, etc.;
 • Asigură verificarea proiectelor tehnice prin verificator atestat MDLPA;
 • Întocmesc expertize tehnice prin expert tehnic atestat MDLPA, după caz;
 • Asigură consultanță de specialitate;
 • Coordonează echipa de proiectare (management de proiect);
 • Asigură relația cu autoritățile  implicate în procesul de avizare/autorizare pentru securitate la incendiu (ISU/Primărie/Consiliu Județean/furnizori utilități publice/alte instituții ale Statului);
 • Execută lucrările de construcții și instalații
 • Asigură calitatea lucrărilor de construcții și instalații prin responsabili tehnici cu execuția și diriginți de șantier atestați ISC.

AUTORITĂȚI PUBLICE

 • Avizează și autorizează obiectivele pentru securitate la incendiu, conform normelor legale în vigoare (IGSU);
 • Emit avize și acorduri conexe avizului/autorizației de securitate la incendiu (Primărie/Consiliu Județean/furnizori utilități publice/alte instituții ale Statului);
 • Controlează și sancționează neregulile identificate (IGSU);
 • Emit legi și norme tehnice (Parlamentul și Guvernul României).

Pentru orice nelămuriri, ne puteți trimite un mesaj, accesând formularul de contact.

Cât durează?

Durată obținere autorizație de securitate la incendiu
[click pe imagine pentru vizualizare]

În funcție de procedura de autorizare, durata minimă* pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu este:

 • 110 de zile –3,7 luni pentru procedura de obținere directă a autorizației de securitate la incendiu pentru un obiectiv care nu implică modificări pentru care este necesară autorizația de construire și/sau măsuri de protecție activă;
 • 270 de zile – 9 luni (termen ce poate fi extins în funcție de disponibilitatea de investiție a beneficiarului) pentru procedura de obținere a avizului/autorizației de securitate la incendiu pentru un obiectiv care implică modificări pentru care este necesară autorizația de construire, documentații tehnice suplimentare, inclusiv expertize tehnice și măsuri de protecție activă.

* Valorile duratelor minime de mai sus sunt valabile doar în cazul în care documentațiile tehnice sunt întocmite de persoane competente, iar autoritățile și avizatorii se încadrează în termenele legale. Durata exactă pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu depinde de mai mulți factori și este individualizată pentru fiecare obiectiv în parte. Pentru mai multe detalii, ne puteți suna și vă oferim o sesiune de consultanță telefonică gratuită sau ne puteți trimite un email la adresa contact@migs.ro.

Durată obținere autorizație de securitate la incendiu
[click pe imagine pentru vizualizare]
Costuri obținere autorizație ISU
[click pe imagine pentru vizualizare]

Cât costă?

Costuri obținere autorizație ISU
[click pe imagine pentru vizualizare]

În funcție de procedura de autorizare, costurile minime pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu sunt:

 • aproximativ 6.000 EURO pentru procedura de obținere directă a autorizației de securitate la incendiu pentru un obiectiv care nu implică modificări pentru care este necesară autorizația de construire și/sau măsuri de protecție activă;
 • aproximativ 10.000 EURO pentru procedura de obținere a avizului/autorizației de securitate la incendiu pentru un obiectiv care implică modificări pentru care este necesară autorizația de construire și măsuri de protecție activă, exclusiv documentații tehnice suplimentare și expertize tehnice.

* În cazul în care se parcurge procedura de autorizare cu aviz, iar proiectele au fost întocmite la faza DTAC, s-a considerat că se achită doar diferența.

Costurile exacte pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu depind de mai mulți factori și sunt individualizate pentru fiecare obiectiv în parte. Pentru o analiză tehnică gratuită și pentru o ofertă de preț individualizată, puteți completa formularul de evaluare.

Etapele obținerii avizului ISU / autorizației de securitate la incendiu

MIGS - Soluții integrate în proiectare

Evaluarea construcției

Se analizează construcția propusă pentru autorizare și se identifică toate documentațiile tehnice existente, precum și procedura optimă pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu.

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu

Realizarea documentațiilor tehnice

În urma analizei preliminare, echipa de proiectanți autorizați întocmește scenariul de securitate la incendiu, proiectele tehnice, expertiză tehnică (după caz), precum și alte documentații tehnice necesare obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu.

verificator-de-proiecte

Verificarea proiectelor

După stabilirea soluțiilor tehnice și măsurile constructive și/sau de protecție activă, după caz, întreaga documentație se verifică de verificatori de proiecte atestați pentru cerința fundamentală C - securitate la incendiu pentru construcții și instalații.

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu

Executarea și urmărirea lucrărilor

Pe baza documentațiilor tehnice, firme autorizate execută lucrările de construcții și/sau instalații necesare conformării construcției la normele tehnico-legale în vigoare, calitatea lucrărilor executate fiind certificată de responsabili tehnici cu execuția și diriginți de șantier.
Această etapă nu este necesară în procesul de obținere a avizului ISU.

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu

Depunerea dosarului complet la ISU

La finalizarea și recepționarea lucrărilor de construcții și instalații, întreaga documentație prevăzută în legislația în vigoare (proiectare și execuție) se depune la ISU în vederea emiterii autorizației de securitate la incendiu.

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu

Emiterea avizului ISU / autorizației de securitate la incendiu

După maximum 30 de zile lucrătoare de la depunerea documentației, un inspector ISU se deplasează în teren, verifică conformitatea construcției raportat la normele de protecție la foc prevăzute în documentațiile tehnice și emite autorizația de securitate la incendiu.
Avizul ISU se emite în 15 zile lucrătoare de la depunerea documentației, fără deplasarea în teren a reprezentaților ISU.

Ai nevoie de aviz ISU sau de autorizație de securitate la incendiu?

Nu există obiectiv neautorizabil!