IGSU

Col.Precup Irinel - inspector șef ISU BIF 2024

ISU BIF (Partea II): Halucinațiile, abuzul și aroganța – (in)competență, (i)responsabilitate sau doar prostie?

ISU BIF (Partea II) – Halucinațiile, abuzul și aroganța – (in)competență, (i)responsabilitate sau (doar) prostie? – STUDIU DE CAZ sursa: https://isubif.ro/local/audiente/ Introducere Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” București-Ilfov (ISU BIF) este cel mai mare inspectorat pentru situații de urgență din România, fiind responsabil cu emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu în Municipiul București și Județul Ilfov.  Pentru a avea o imagine cu privire la performațele acestui inspectorat trebuie făcută o analiză a rezultatelor obținute, a cunoașterii normelor tehnice de securitate la incendiu și a modului de comunicare. Condus de către un fizician și doi adjuncți împuterniciți (probabil pentru exercitarea controlului politic), ISU BIF, acest incubator de “speciali” finanțați din bani publici se încadrează în același tipar care caracterizează marea majoritate a inspectoratelor județene, respectiv incompetență, iresponsabilitate și  aroganță într-un climat general de aplicare neunitară a prevederilor legale în vigoare după bunul plac al organelor de avizare/autorizare din fiecare inspectorat județean. Astfel, analiza ISU BIF este structurată în 3 părți: Partea I (ANALIZĂ) – Autorizații de securitate la incendiu 2023 – performanță, iluzie sau misticism? Partea II (STUDIU DE CAZ) – Halucinațiile, abuzul și aroganța – (in)competență, (i)responsabilitate sau (doar) prostie? Partea III (STUDIU DE CAZ) – Sesizarea instanței de contencios, a parchetului militar și a corpului de control al MAI – există justiție? Această parte se referă la derularea procesului de avizare de securitate la incendiu la ISU BIF, raportat la prevederile legale, competență și responsabilitate.  Din păcate, aceste 3 aspecte nu se regăsesc prea mult în activitatea ISU BIF care pare ghidată mai degrabă de patronul spiritual și mai puțin de normativul P118 de siguranță la foc a construcțiilor, Normele metodologice privind avizarea și autorizare de securitate la incendiu și protecție civilă sau bunul simț, așa cum puteți descoperi în studiul de caz de mai jos. Spre deosebire de studiul de caz de la ISU Brașov, unde inspectorii nu au intrat în analiza tehnică a obiectivului de investiții propus spre autorizare, împiedicându-se în în propria incapacitate de înțelegere a responsabilității ce derivă din această analiză, acest stadiu a fost atins (din păcate) la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spiurii“ București-Ilfov, care a reușit să elucubreze prin gura fizicianului colonel o adresă de neconformare. STUDIU DE CAZ – Clădire administrativă Context Pentru o înțelegere mai bună a stadiului procesului de avizare aferent obiectivului de investiții analizat, am făcut un rezumat al acestui proces de la debutul acestuia până la data prezentului articol, urmând ca, în funcție de evoluția situației, să prezentăm și traseul judiciar al speței în ultima parte a trilogiei ISU BIF. Pentru protejarea intimității, identitatea investitorului și a persoanei împuternicite, denumirea și locația exactă a obiectivului de investiții nu vor fi prezentate. În data de 04.03.2024 a fost depusă la ISU BIF o documentație tehnică în vederea obținerii avizului de securitate la incediu pentru o clădire civilă cu destinație administrativă cu prezentarea tuturor documentelor prevăzute la Anexa nr. 6 din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate prin OMAI nr. 180/2022 (n.a. pe scurt – Norme metodologice). click pe imagine pentru vizualizare Plângere prealabilă pentru nerespectarea termenului legal de emitere a avizului Având în vedere nerespectarea de către “specialiștii speciali” a termenului de emitere a avizului sau a adresei de comunicare a eventualelor neconformități așa cum este prevăzut la art. 25 alin. 1 din Norme, a fost înaintă spre ISU BIF în data de 29.03.2024 o plângere prealabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ în vederea emiterii unui răspuns. click pe imagine pentru vizualizare click pe imagine pentru vizualizare Adresă de constatare neconformități emisă de ISU BIF Deși am făcut plângerea prealabilă după 4 zile de la împlinirea termenul legal în care ar fi trebuit să răspundă, nu a fost suficient și după încă o săptămână, respectiv în data de 05.04.2024, ISU BIF a emis fizic un răspuns al fizicianului la cererea de emitere a avizului de securitate la incendiu a obiectivului de investiții propus (clădire administrativă) pe care l-a transmis electronic. Plângere prealabilă împotriva adresei de constatare neconformități Dacă vă întrebați ce înseamnă notația PP din adresa de “neconformități” constatate de organ “în urma verificărilor de specialitate”, trebuie menționat că aceasta reprezintă prescurtarea de la Plângere Prealabilă în sensul prevăzut de Legea nr. 544/2004. De asemenea, notațiile cu culoare albastră reprezintă neconformități reale identificate de organele de avizare/autorizare. Până la urmă, cine nu muncește, nu greșește, dar de la o verificare temeinică și legală a documentației de avizare până la un abuz împins la limita ridicolului este un pas mic pe care ISU BIF a decis să îl facă. click pe imagine pentru vizualizare click pe imagine pentru vizualizare click pe imagine pentru vizualizare Răspuns ISU BIF la plângerea prealabilă împotriva adresei de constatare neconformități Pe principiul consacrat deja al inspectoratelor pentru situații de urgență “ne menținem punctul de vedere că noi NU greșim niciodată” ISU BIF a emis un răspuns patetic la plângerea prealabilă. click pe imagine pentru vizualizare click pe imagine pentru vizualizare click pe imagine pentru vizualizare Analiză Pentru a ne edifica cât mai bine cu privire la “neconformitățile” constatate de organ “în urma verificărilor de specialitate”, cele mai flagrante dintre acestea vor fi reproduse în paralel exact așa cum apar în adresa de constatare a nceonformităților, în plângerea prealabilă și în răspunsul ISU BIF la această plângere. Adresă constatare neconformități nu se regăsește avizul regiei/societății furnizoare apă din care să reiasă debitul de calcul asigurat de 15 l/s pentru hidranți exteriori Plângere prealabilă împotriva adresei ISU BIF acest aviz NU este prevăzut la pct. 2 al anexei nr. 6 din Norme, nefiind obligatorie depunerea acestuia Răspuns ISU BIF la plângerea prealabilă în conformitate cu prevederile art. 6.1, 6.30 și 12.3 din Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, (…) este obligatorie prezentarea avizului societății furnizoare de apă În primul rând că articolele din P118/2 invocate de ISU BIF în răspunsul la plângerea prealabilă nu stipulează nicăeri că trebuie prezentat avizul societății furnizoare de apă în cadrul documentației tehnice necesare obținerii avizului

ISU BIF (Partea II): Halucinațiile, abuzul și aroganța – (in)competență, (i)responsabilitate sau doar prostie? Read More »

ISU BIF Autorizații de securitate la incendiu 2023 - performanță sau iluzie?

ISU BIF (Partea I): Autorizații de securitate la incendiu 2023 – performanță, iluzie sau misticism?

ISU BIF (Partea I): Autorizații de securitate la incendiu 2023 – performanță, iluzie sau misticism? – ANALIZĂ sursa: Facebook Introducere Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” București-Ilfov (ISU BIF) este cel mai mare inspectorat pentru situații de urgență din România, fiind responsabil cu emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu în Municipiul București și Județul Ilfov.  Pentru a avea o imagine cu privire la performațele acestui inspectorat trebuie făcută o analiză a rezultatelor obținute, a cunoașterii normelor tehnice de securitate la incendiu și a modului de comunicare. Condus de către un fizician și doi adjuncți împuterniciți (probabil pentru exercitarea controlului politic), ISU BIF, acest incubator de “speciali” finanțați din bani publici se încadrează în același tipar care caracterizează marea majoritate a inspectoratelor județene, respectiv incompetență, iresponsabilitate și  aroganță într-un climat general de aplicare neunitară a prevederilor legale în vigoare după bunul plac al organelor de avizare/autorizare din fiecare inspectorat județean. Astfel, analiza ISU BIF este structurată în 3 părți: Partea I (ANALIZĂ) – Autorizații de securitate la incendiu 2023 – performanță, iluzie sau misticism? Partea II (STUDIU DE CAZ) – Halucinațiile, abuzul și aroganța – (in)competență, (i)responsabilitate sau (doar) prostie? Partea III (STUDIU DE CAZ) – Sesizarea instanței de contencios, a parchetului militar și a corpului de control al MAI – există justiție? Prima parte se referă la analiza rezultatelor pe linie de avizare/autorizare de securitate la incendiu obținute de ISU BIF, raportat la prevederile legale, competență și responsabilitate.  Din păcate, aceste 3 aspecte nu se regăsesc prea mult în activitatea ISU BIF care pare ghidată mai degrabă de patronul spiritual și mai puțin de normativul P118 de siguranță la foc a construcțiilor, Normele metodologice privind avizarea și autorizare de securitate la incendiu și protecție civilă sau bunul simț, așa cum se va dovedi în Partea a II-a (STUDIU DE CAZ). Autorizații de securitate la incendiu emise de ISU BIF în anul 2023 Context Un bun indicator al performanțelor serviciului de avizare/autorizare este numărul de autorizații de securitate la incendiu emise de inspectorat în anul 2023 de către un număr nespecificat de inspectori (informațiile nu sunt publice), dar având în vedere organizarea acestora în 3 birouri, se poate pleca de la premisa că sunt cel puțin 40 de persoane în acest departament. Trebuie precizat că numărul avizelor nu a putut fi analizat, având în vedere că această informație nu este publică, orice diferență influențând corespunzător performanțele organelor de avizare/autorizare. De asemenea, trebuie menționat că, având în vedere incoerența modului de realizare a listei autorizațiilor de securitate la incendiu și lipsa unui document editabil, prezenta analiză poate avea erori de ±3%. Incompetența BIF te lovește chiar din primul rând al listei cu autorizații, unde BIF consideră că studiourile Kanal D reprezintă sediul unei instituții publice. Prostie sau interes politic de promovare ilegală a unui trust media privat? Teoretic DNA ar trebui să lămurească acest aspect, dar DNA doarme și nu poate fi deranjat. Analiză Pentru a avea o imagine cât mai actualizată a performanțelor ISU BIF, în acest articol se face o analiză în funcție de destinație doar a autorizațiilor de securitate la incendiu emise de ISU BIF în anul 2023 utilizând situația dezordonată cronologic publicată pe site-ul ISU BIF. 1. Sedii ale instituțiilor publice: 1 2. Clădiri monofuncționale sau spații amenajate în clădiri cu funcțiuni mixte, având destinaţia de îngrijire a sănătății sau dispensare şi policlinici: 7 3. Clădiri monofuncționale sau spații amenajate în clădiri cu funcțiuni mixte, având destinaţia de educație timpurie şi învățământ primar, învățământ secundar, terțiar nonuniversitar, universitar sau pentru formarea profesională a adulților: 31 NOTĂ: Trebuie reținută lipsa de înțelegere a faptului că, atât casele de copii, cât și creșele nu sunt unități de învățământ, aceste obiective fiind încadrate la funcțiunea de sănătate conform normelor și normativelor în vigoare. Poate creșele pentru viitorii inspectorii ISU BIF or fi obiective de învățământ. 4. Clădiri monofuncționale sau spaţii amenajate în clădiri cu funcțiuni mixte, având destinaţia de centre rezidențiale: 0 NOTĂ: Încadrarea greșită a obiectivelor de investiții nu trebuie să ne mire prea mult, având în vedere că în opinia ISU BIF centrele de afterschool și grădinițele cu program normal sunt considerate centre rezidențiale (vezi poz. 1 și 2 și nu numai din acestă secțiune). 5. Clădiri monofuncționale sau spații amenajate în clădiri cu funcțiuni mixte, având destinaţia de cultură: 3 6. Sisteme pentru alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor în localități: 0 NOTĂ: Nu a fost autorizat nici-un sistem pentru alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor în București de când a fost inventat BIF-ul până în prezent și totuși, veți vedea cum resping documentații de aviz/autorizație și insistă în mod abuziv ca beneficiarul să prezinte o adresă de la furnizorul de apă al localității (neautorizat) cu privire la parametrii funcționali furnizați pentru stingerea incendiilor. Cel mai probabil nu au citit actul normativ care reglementează funcționarea dumnealor, respectiv Regulamentul de organizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență aprobat prin Hotărârea nr. 1.490 din 9 septembrie 2004 (actualizată până la data de 1 septembrie 2016) care stipulează la art. 24: (1) În timpul îndeplinirii serviciului, personalul Inspectoratului General și cel al structurilor subordonate este învestit cu exercițiul autorității publice. (2) În raport cu atribuțiile specifice, personalul are următoarele drepturi și îndatoriri specifice: (…) d) să solicite de la persoanele fizice și juridice (n.a. furnizorul local de apă neautorizat APA NOVA) datele, informațiile și documentele necesare îndeplinirii atribuțiilor legale; (…) Probabil că este mai simplu să încalce legea, să respingă documentațiile și să comită abuzuri, decât să-și facă treaba. E mai simplu și nici nu trebuie să-și asume vreo răspundere că salariul merge cu tot cu prime și bonusuri, că doar nu sunt speciali degeaba. 7. Lăcașuri de cult şi spaţii de cazare aferente: 1 8. Clădiri de locuit colective: 4 9. Clădiri monofuncţionale sau spaţii amenajate în clădiri cu funcţiuni mixte, având destinaţia de gară, autogară şi aerogară: 1 10. Clădiri monofuncţionale sau spaţii amenajate în clădiri cu funcţiuni mixte, având destinaţia de comerț, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective: 147

ISU BIF (Partea I): Autorizații de securitate la incendiu 2023 – performanță, iluzie sau misticism? Read More »

analiza-situatiei-operative-igsu-2022

Analiza situației operative (intervențiile) IGSU aferente anului 2022 – RAPORT OFICIAL

Analiza situației operative (intervențiile) IGSU aferente anului 2022 – RAPORT OFICIAL click pe imagine pentru vizualizare Având în vedere că nu a fost publicată încă analiza siutației operative a IGSU aferentă anului 2023, am parcurs analiza operativă pentru anul 2022. Analiza se referă strict la intervențiile IGSU și nu tratează partea birocratică, respectiv partea de control, prevenție și eliberare avize și autorizații de securitate la incendiu, referitor la performanțele acestei ceastă divizii rezultatele fiind oarecum clare. Chiar din prima pagină a analizei se poate observa o creștere a numărului toturor tipurilor de intervenții, cele mai multe dintre acestea (75%) fiind efectuate de echipajele SMURD. Prezentul articol se va referi doar la situația incendiilor, mai exact asupra incendiilor de clădiri, deși marea majoritate a incendiilor (23772) au fost incendii de vegetație cu o creștere alarmantă de  84.49%. click pe imagine pentru vizualizare Un prim aspect care reiese din analiza intervențiilor la incendii este faptul că cele mai multe incendii la clădirii sunt cele având destinația de locuințe, deși creșterea procentuală a numărului acestora este cea mai mică (1.34%). De asemenea, se poate observa o creștere redusă a incendiilor din industrie (2.71%) și o creștere de aproape 10 procente a incendiilor din clădirile  cu destinația de comerț și alimentație publică. Creșteri mult mai smenificative sunt constatate pentru tipuri de destinații experimate destul de evaziv, respectiv “anexe” (23.51%) și clădiri cu destinația de “alte activități/domenii” (23.48%). Așa cum era oarecum de așteptat, principala cauză a incendiilor la clădiri este “suspectul de serviciu”, respectiv defecțiunile și/sau suprasarcina la instalațiile electrică, motiv pentru care au fost clarificate/completate/actualizate/introduse noi sisteme de protecție (DDR și AFDD) prin modificările operate în anul 2023 la Normativul pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor – indicativ I 7/2011. click pe imagine pentru vizualizare Din păcate, s-a constat o creștere procentuală de 42.85% a copiilor decedați în incendii, deși în cifre absolute această creștere este de 3 copii, o cifră de 14 ori mai mică decât creșterea în termeni reali a numărului deceselor în cazul persoanelor adulte. click pe imagine pentru vizualizare click pe imagine pentru vizualizare Făcând referire doar la incendiile la locuințe, creșterea anuală este una redusă de doar 1%, exprimată în cifre absolute de un număr de 94 de cazuri, cu o creștere mai mare a incendiilor din mediul rural (8%), mediu care deține și o pondere majoritară în numărul total de incendii de locuințe. click pe imagine pentru vizualizare Din analiza distribuției împrejurărilor incendiilor produse la locuințe reiese că principalul motiv al declanșării incendiilor la aceste construcții este neîntreținerea corespunzătoare a coșurilor de fum, oarecum normal având în vedere principala modalitate de încălzire a locuințelor și producerea apei calde menajere din mediul rural este utilizarea unor instalații care funcționează preponderent cu combustibil solid. click pe imagine pentru vizualizare click pe imagine pentru vizualizare Din punct de vedere al locului de inițiere a incendiilor, se constată că majoritatea incendiilor la clădirile de locuințe debutează la nivelul podului, mansardei și/sau acoperișului cu un procent aproape dublu în mediul rural față de mediul urban. Al doilea motiv cu privire la locația debutului incediilor este, în mod firesc, bucătăria care, așa cum se observă din analiză, are o pondere mult mai mare în mediul urban față de cel rural. ATENȚIE: Cel mai probabil mediul rural considerat în analiza IGSU include UAT-urile independente (sate, comune) amplasate în zonele metropolitane a marilor orașe care sunt incluse de facto în suburbiile mediului urban, fiind puțin probabilă construcția de locuințe colective (blocuri) pe scară largă în satele și comunele izolate. Având în vedere cele de mai sus, rămâne o întrebare la care poate răspunde doar legiuitorul. Dacă majoritatea incendiilor incidente la construcții sunt identificate în special la clădirile de locuit, de ce sunt exceptate acestea de la obligativitatea implementării majorității măsurilor cu rol în protecția împotriva incendiilor? Pentru mai multe informații puteți accesa Ghidul de avizare/autorizare, iar pentru analizarea personalizată a unui obiectiv de investiții, nu ezitați să ne contactați telefonic sau prin WhatsApp la numărul 0736 692 562, accesând formularul de contact sau să ne transmiteți datele generale prin intermediul formularului de evaluare gratuită. Linkedin Facebook Youtube

Analiza situației operative (intervențiile) IGSU aferente anului 2022 – RAPORT OFICIAL Read More »

De ce a devenit ISU Brașov irelevant în procesul de autorizare de securitate la incendiu

De ce a devenit ISU Brașov irelevant în procesul de autorizare de securitate la incendiu – STUDIU DE CAZ

De ce a devenit ISU Brașov irelevant în procesul de autorizare de securitate la incendiu – STUDIU DE CAZ sursa: https://www.isujbv.ro/heraldica/ De-a lungul timpului, inspectorii din cadul departamentului de avizare/autorizare al Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Țara Bârsei” al Județului Brașov, pe scurt ISU Brașov, și-au creat o reputație de profesioniști. Dar chiar sunt? Acest articol face o analiză a indicatorilor care definesc performanța în cadrul unui studiu de caz, respectiv un obiectiv de investiții propus spre autorizare aflat în raza de competență a ISU Brașov. Să începem cu o scurtă istorie a departamentului de avizare /autorizare de la ISU Brașov pentru a identifica realizările și oamenii care au stat la baza acestei reputații. Prima persoană care a condus departamentul de avizare/autorizare a ISU Brașov este col. (rez.) Zară Alexandru Sorin, actualmente expert tehnic și verificator de proiecte activ la cerința “securitate la incendiu pentru construcții și instalații” care s-a remarcat prin creșterea exigențelor tehnice ale proiectelor prezentate spre autorizare, dar și pentru blocarea excesivă a documentațiilor de avizare/autorizare depuse prin neasumarea responsabilității și emiterea de respingeri ambigue. Din păcate, această fugă de responsabilitate s-a perpetuat de-a lungul timpului, fiind în prezent un factor definitoriu al ISU Brașov, iar dl. Zară a ajuns să guste din propria rețetă din poziția “clientului”. De asemenea, dl. Zară, fiind apreciat de conducerea IGSU, a fost numit timp de 6 luni într-o funcție de conducere la ISU BIF după tragedia de la Colectiv. Următoarea persoană, de asemenea foarte apreciată de conducerea IGSU, care a preluat departamentul de avizare/autorizare al ISU Brașov este lct. col. Negru Viorel Bogdan, actualmente expert tehnic și verificator de proiecte nepracticant la cerința “securitate la incendiu pentru construcții și instalații” (n.a. dl. Negru nu este expert Ci). Dl. Negru s-a remarcat prin perpetuarea unei politici rigide de respingere a documentațiilor pentru motive minore și/sau abuzive, precum și prin ignorarea cu bună știință a prevederilor legale și a ordinelor inspectorului șef al IGSU (studiu de caz aici). În ciuda acestei situații, dl. Negru a fost împuternicit într-un post de conducere la ISU Prahova (șef inspecție) după tragedia de la Ferma Dacilor, acesta exercitând această poziție la momentul redactării acestui articol, motiv pentru care a mai apărut o persoană pe lanțul șefilor de la avizare/autorizare ISU Brașov. Această persoană, mai exact mr. Rîmniceanu Răzvan Adrian, verificator de proiecte nepracticant la cerința “securitate la incendiu pentru construcții” din noiembrie anul trecut, se remarcă prin atingerea apogeului incompetenței, iresponsabilității și aroganței. Argumentele care stau la baza acestei aserțiuni vor fi prezentate mai jos. Înainte însă de analiza studiului de caz, trebuie să analizăm și performanțele celor 5 persoane care au activat anul trecut în cadrul departamentului de avizare/autorizare ISU Brașov, la care se adaugă și șeful acestui departament. Pentru a avea o imagine actualizată cât mai clară asupra acestor performanțe, am ales un indicator public relevant, respectiv numărul de autorizații de securitate la incendiu emise de ISU Brașov în anul 2023. Pe întregul parcurs al anului 2023, ISU Brașov a emis un număr total de 72 de autorizații de securitate la incendiu, din care 7 sunt acordate pentru amenajări temporare (e.g. festivalul berii sau târgul de Crăciun). Dacă luăm în considerare doar autorizațiile pe termen lung, cele 65 de autorizații de securitate la incendiu emise în anul 2023 de ISU Brașov reprezintă o medie de 13 autorizații emise anul trecut de fiecare din cei 5 inspectori activi în cadrul departamentului de avizare/autorizare, fără a lua în considerare și șeful departamentului, respectiv o medie de 1,08 autorizații/inspector/lună pe parcursul anului 2023. Pentru o imagine mai exactă trebuie luate în considerare și costurile salariale pentru atingerea unei asemenea performanțe. Considerând un venit mediu net de 1000 de euro a ofițerilor I și II, la care se adugă taxele legale, putem considera un venit brut pentru un inspector de 1500 de euro pe lună, respectiv de 2000 de euro pentru șeful departamentului. Astfel, costurile pentru emiterea a 65 de autorizații de securitate la incendiu pe termen lung în anul 2023 pot fi estimate la 9500 de euro/lună, respectiv la 114000 de euro pentru întregul an 2023. STUDIU DE CAZ ISU Brașov – Clădire civilă cu săli aglomerate Context Pentru o înțelegere mai bună a stadiului procesului de autorizare aferent obiectivului de investiții analizat, am rezumat acest proces de la debutul acestuia până la data prezentului articol. Pentru protejarea intimității, identitatea investitorului și a persoanei împuternicite, denumirea și locația exactă a obiectivului de investiții nu vor fi prezentate. În data de 21 noiembrie 2023 a fost depusă o documentație tehnică în vederea obținerii autorizației de securitate la incediu pentru o clădire civilă cu săli aglomerate. Trebuie precizat că, dintr-o eroare materială, nu au fost depuse procesele verbale de execuție a lucrărilor de construcții și instalații, aspect adus la cunoștință de către ISU Brașov printr-o comunicare emisă în baza art. 21 alin. (1) din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate prin OMAI nr. 180/2022 (n.a. pe scurt, Norme). Lipsa acestor documente a fost semnalată de ISU Brașov printr-o comunicare din data de 28.11.2023, dată la care dl. Negru a fost la conducerea departamentului de avizare/autorizare. Trebuie precizat faptul că adresa de comunicare a lipsei documentelor trimisă de dl. Negru nu nominalizează în mod expres ce procese verbale sunt necesare, fiind un simplu copy/paste al art. lit. e)din Anexa nr. 12 la Norme). click pe imagine pentru vizualizare click pe imagine pentru vizualizare În data de 18.12. 2023 au fost depuse documentele exact așa cum au fost solicitate de ISU Brașov prin comunicarea anterioară. În data de 23.01.2024, moment în care dl. Rîmniceanu a fost la conducerea departamentului de avizare/autorizare, a fost emisă o nouă comunicare de către ISU Brașov prin care investitorul era anunțat că nu s-au depus toate documentele prevăzute la anexa nr. 12 din norme și că, pe cale de consecință, trebuie reluat procesul de autorizare. Trebuie precizat faptul că adresa de comunicare a lipsei documentelor trimisă de dl. Rîmniceanu menționează procesele verbale deja depuse în data de 18 decembrie

De ce a devenit ISU Brașov irelevant în procesul de autorizare de securitate la incendiu – STUDIU DE CAZ Read More »

HGR 571/2016 actualizat 2022 | OMAI nr. 180/2016 | HGR nr. 915/2015

Precizări IGSU pentru aplicarea unitară a criteriilor de închidere a obiectivelor de comerț, turism și cultură

Precizări IGSU pentru aplicarea unitară a criteriilor de închidere a obiectivelor de comerț, turism și cultură În data de 19.01.2024, IGSU a emis adresa nesecretă nr. 12132 prin care precizează modul în care se vor aplica în mod unitar la nivelul țării criteriile de închidere a obiectivelor de investiții cu destinația de comerț, turism și cultură (magazin, centru comercial, club, bar, resturant, pensiune, hotel, etc.) care au suprafața mai mare de 200 mp, indiferent dacă acestea au sau nu autorizație de securitate la incendiu, în condițiile legii. Între timp a fost redactat proiectul de modificare a HGR nr. 915/2015. Aceste precizări vin în urma inițiativei ANPC (Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului) care, având în vedere eșecul evident al IGSU și al unităților subordonate în implementarea prevederilor HGR nr. 915/2015, a demarat controale la agenții economici care desfășoară acest tip de activități. Precizările vor fi utilizate atât de inspectorii IGSU, cât și de cei de la ANPC pentru aplicarea unitară a legislației specifice. Mai multe detalii aici. În urma constatării , în activitatea de prevenire, a unor abordări neunitare în ceea ce privește aplicarea prevederilor Legii nr. 307/2006 și HGR nr. 915/2015 care vizează măsura opririi funcționării spațiilor sau construcțiilor, pierderea valabilității autorizației de securitate la incediu, pentru eliminarea unor posibile vulnerabilități în exercitarea rolului de autoritate, facem următoarele precizări: Precizările IGSU privind oprirea funcționării și sigilării obiectivelor de investiții menționate sunt structurate pe trei acte normative: Legea nr. 307/2006 republicată privind apărarea împotriva incendiilor; HGR nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi; OMAI nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă. Legea nr. 307/2006 republicată privind apărarea împotriva incendiilor – oprirea funcționării și ridicarea sigiliului Oprirea funcționării spațiilor sau construcțiilor implică aplicarea sancțiunii principale – amendă de la 30.000 lei la 100,000 lei și a sancțiunii complementare de oprire a funcționării spațiului sau construcției în care se manifestă starea de pericol (…) Sancțiunea complementară nu poate fi aplicată fără sancțiunea principală. Mai exact, inchiderea de către ISU a unui agent economic și aplicarea sigiliului nu poate fi făcută fără aplicarea amenzii contravenționale. Ridicarea sigiliului pentru care a fost dispusă oprirea funcționării se realizează în următoarele cazuri: împlinirea termenului pentru care a fost dispusă oprirea funcționării; în baza unei hotărâri judecătorești; schimbarea proprietarului și a destinației (alta față de cea care a făcut obiectul opririi funcționării) – condiții cumulative. Aceste condiții se dovedesc prin documente emise/înregistrate de o autoritate publică (contract de vânzare-cumpărare/închiriere/altele asemenea înregistrate la ANAF/primărie/birou notarial prin care se certifică schimbarea proprietarului/utilizatorului (pentru schimbarea proprietarului), respectiv certificat de urbanism, certificat de înregistrare  ONRC (pentru schimbarea destinației); executarea unor lucrări de reparații urgente necesare îndeplinirii cerinței de securitate la incendiu (ridicare temporară a sigiliului pentru o perioadă dispusă discreționar de inspectorul de prevenire). Trebuie reținut că desfășurarea activității specifice destinației/domeniului de activitate (comerț, cultură, turism) în perioada ridicării temporare a sigiliului, reprezintă infracțiune, caz în care vor fi sesizate organele de urmărire penală, dar nu se va aplica sancțiunea prevăzută la art. 45, pct. IV din Legea nr. 307/2006; obținerea autorizației de securitate la incendiu, indiferent dacă spațiul sau construcția se încadrează sau nu an prevederile HGR nr. 571/2016. HGR nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor – criterii pentru oprirea funcționării HGR nr. 915/2015 stabilește criteriile de oprire a funcționării, atât pentru spațiile și construcțiile care au autorizație de securitate la incediu, cât și pentru cele care funcționează fără acest document sau cele care nu se încadrează în prevederile HGR nr. 571/206 Aplicarea prevederilor HGR nr. 915/2015 nu poate fi condiționată de prevederile HGR nr. 571/2016. Criteriile de oprire a funcționării sunt aplicabile construcțiilor și amenajărilor care au suprafața (n.a. desfășurată) mai mare de 200 mp, având destinația de comerț, cultură și/sau turism, care au autorizație de securitate la incendiusau care nu au autorizație de securitate la incendiu, în condițiile legii. Astfel, este constatată încălcarea gravă a cerinței securitate la incendiu și se dispune oprirea funcționării în următoarele cazuri: depășirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori (n.a. declarați pe proprie răspundere sau rezultați din documentele care au stat la baza acordării autorizației de securitate la incendiu). Constatarea îndeplinirii acestui criteriu se realizează prin numărarea utilizatorilor, care se va face cu sprijinul poliției, jandarmeriei și, după caz, cu participarea personalului desemnat de către administrator; depășirea numărului de niveluri supraterane față de valoarea de referință admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu. Constatarea acestei situații se face din documentele aferente autorizației de securitate la incendiu pentru construcțiile și spațiile care dețin acest document, respectiv prin acordarea unui termende 5 zile pentru punerea la dispoziția organului de control a acestor documente. Neprezentarea acestora în termenul stabilit, atrage după sine oprirea activității. Cel mai simplu (nu neapărat cel mai ieftin și/sau rapid) mod de stabilire a respectării acestui criteriu este realizarea unei expertize tehnice pentru cerința securitate la incendiu; reducerea prin elemente de construcție cu mai mult de 25% din valoarea de referință a înălțimii/lățimii căilor de evacuare. Constatarea (ne)respectării acestui criteriu se realizează prin măsurare. Dacă deficiența constatată poate fi remediată în timpul controlului, nu se va dispune oprirea activității; neechiparea construcției/spațiului cu instalații cu rol în prevenirea și stingerea incendiilor – instalații de limitare și stingere a incendiilor, instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendii, instalații de desfumare și/sau iluminat de securitate (n.a. pentru evacuare, acolo unde acest iluminat este obligatoriu). Dacă nu sunt identificate proiectele tehnice ale acestor instalații, vor fi solicitate de la autoritățile locale (n.a. dacă acestea nu sunt la ISU, nici-o primărie sau consiliu județean nu le are în mod cert). Dacă acestea nu există (n.a cel mai probabil), se va dispune oprirea activității; neprezentarea datei realizării documentaţiei tehnice de autorizare

Precizări IGSU pentru aplicarea unitară a criteriilor de închidere a obiectivelor de comerț, turism și cultură Read More »

Prezentare privind modul de depunere a documentației tehnice în format electronic (ISU), în vederea emiterii avizului/autorizației de securitate la incendiu sau protecție civilă

Prezentare privind modul de depunere a documentației tehnice în format electronic (ISU), în vederea emiterii avizului/autorizației de securitate la incendiu sau protecție civilă Având în vedere prevederile art. 10 din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate cu OMAI nr. 180/2022, depunerea documentațiilor tehnice în format electronic trebuie să respecte anumite condiții specifice. (1) Documentația tehnică depusă în format electronic trebuie însoțită de semnătura electronică a investitorului sau beneficiarului. (2) Documentația tehnică depusă în format electronic poate fi constituită în una dintre următoarele variante: a) fiecare piesă scrisă și desenată din cuprinsul documentației să fie scanată cu semnătura tuturor factorilor implicați în elaborarea și verificarea documentației, în condițiile stabilite la art. 9; b) să fie semnată electronic de către toți factorii implicați în elaborarea și verificarea proiectului. art. 10 din Normele metodologice aprobate prin OMAI nr. 180/2016 De asemenea, așa cum este stipulat prin adresa nesecretă IGSU nr. 131186/28.12.2023, începând cu data de 31.03.2024, documentațiile tehnice pentru obțienrea avizului/autorizației de securitate la incendiu și protecție civilă se vor depune EXCLUSIV în format electronic. NOTĂ: În toate cazurile în care este necesară/obligatorie realizarea unei expertize tehnice la cerința fundamentală securitate la incendiu, documentațiile vor fi asumate prin semnătură olografă și ștampilă sau semnătură electronică, după caz, de către expertul tehnic atestat la această cerință. Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Basarab I” al Județului Dâmbovița a întocmit o prezentare cu privire la modului de depunere a documentației tehnice în format electronic, în vederea emiterii avizului/autorizației de securitate la incendiu sau protecție civilă în 3 (trei) varinate posibile. Varianta 1 Documentația va fi asumată prin: semnătura electronică a investitorului/beneficiarului; semnăturile olografe ale proiectanților; ștampila și semnătura olografă a verificatorului de proiecte (n.a. verificatorilor de proiecte pentru cerințele fundamentale Cc | Ci – securitate la incendiu pentru construcții și instalații). Varianta 2 Documentația va fi asumată prin: semnătura electronică a investitorului/beneficiarului (aspect omis din varianta 2); semnăturile electronice ale proiectanților; semnătura electronică a verificatorului de proiecte (n.a. verificatorilor de proiecte pentru cerințele fundamentale Cc | Ci – securitate la incendiu pentru construcții și instalații). Varianta 3 Documentația va fi asumată prin: semnătura electronică a persoanei împuternicite de către beneficiar (poate fi inclusiv priectantul) semnăturile olografe ale proiectanților; ștampila și semnătura olografă a verificatorului de proiecte (n.a. verificatorilor de proiecte pentru cerințele fundamentale Cc | Ci – securitate la incendiu pentru construcții și instalații). De asemenea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Basarab I” al Județului Dâmbovița propune și o împuternicire-tip. Trebuie precizat că împuternicirile-tip nu sunt cuprinse în legislația aplicabilă și, ca atare, NU trebuie să respecte formatul propus. Puteți vizualiza datele de mai sus în format .pdf sau .ppt, accesând pagina web a Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Basarab I” al Județului Dâmbovița. Pentru mai multe informații puteți accesa Ghidul de avizare/autorizare, iar pentru analizarea personalizată a unui obiectiv de investiții, nu ezitați să ne contactați telefonic sau prin WhatsApp la numărul 0736 692 562, accesând formularul de contact sau să ne transmiteți datele generale prin intermediul formularului de evaluare gratuită. Linkedin Facebook Youtube

Prezentare privind modul de depunere a documentației tehnice în format electronic (ISU), în vederea emiterii avizului/autorizației de securitate la incendiu sau protecție civilă Read More »

Începând cu data de 01.01.2024 depunerea documetațiilor tehnice pentru avizarea/autorizarea privind securitatea la incendiu și protecția civilă se vor depune DOAR în format electronic

Comunicare IGSU cu privire la obligativitatea depunerii documentațiilor tehnice pentru avizare/autorizare ISU doar în format electronic începând cu data de 01.01.2024

Comunicare IGSU cu privire la obligativitatea depunerii documentațiilor tehnice pentru avizare/autorizare ISU doar în format electronic începând cu data de 01.01.2024 UPDATE 29.03.2024 Având în vedere că depunerea exclusivă a docuemnetațiilor tehnice necesare obținerii avizului/autrizației de securitate la incendiu (ISU) nu are bază legală, această prevedere a fost prorogată, astfel încât depunerea în format tipărit se poate face până la data de 30.06.2024 prin adresa nesecretă nr. 12780/29.03.2024. No more comments… UPDATE 28.12.2023 Având în vedere că depunerea exclusivă a docuemnetațiilor tehnice necesare obținerii avizului/autrizației de securitate la incendiu (ISU) nu are bază legală, această prevedere a fost prorogată până la data de 31.03.2024 prin adresa nesecretă nr. 131186/28.12.2023. Al doilea motiv pentru această amânare este necesitatea modificării legislației existente și cu alte prevederi în urma incendiului de la Ferma Dacilor din localitatea Tohani, județul Prahova, aspect care necesită timp. Din păcate, vor face aceste modificări în același sistem netransparent “Noaptea ca hoții” cu care sunt obișnuiți fără consultarea specialiștilor din domeniul securității la incendiu. Clasic… click pe imagine pentru vizualizare În data de 22.09.2023, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (IGSU), prin inspectorul generel, general Iamandi Dan-Paul a emis adresa nesecretă nr. 94125 prin care dispune inspectoratelor pentru situații de urgență județene și București-Ilfov ca, începând cu data de 01.01.2024, să accepte documentațiile tehnice EXCLUSIV în format electronic. Acesta aspect nu ar fi un lucru rău, având în vedere că totuși suntem în epoca digitalizării, dacă dispoziția inspectorului general nu ar încălca prevederile legale în vigoare, respectiv art. 8 alin. (2) lit. a), art. 14 alin. (1) și art. 18 alin. (1) din NORMELE METODOLOGICE din 29 noiembrie 2022 privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă. Doar dacă nu se va face o nouă modificare a legislației pe final de an, similar cu situația din 27 decembrie 2022 când a intrat în vigoare OMAI nr. 180/2022. Cererea de emitere a avizului/autorizației, însoțită de documentația aferentă, poate fi depusă în format: a) letric, direct la sediul unității sau prin curier art. 8 alin. (2) lit. a) Documentația tehnică depusă în format letric este compusă din: a) piese scrise, în două exemplare, în original; b) piese desenate, în două exemplare color, în copie. art. 14 alin. (1) – pentru avizul de securitate la incendiu Documentația tehnică depusă în format letric este constituită din: a) piese scrise, în două exemplare, în original; b) piese desenate, color, cel puțin 1 exemplar în original. art. 18 alin. (1) – pentru autorizația de securitate la incendiu De asemenea, puteți accesa comunicarea ISU Brașov către OAR Brașov, Harghita și Covasna cu privire la depunerea EXCLUSIV ONLINE  a documentațiilor tehnice necesare pentru obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivele supuse avizări/autorizări în HGR nr. 1571/2016 actualizat 2022. Pentru mai multe informații puteți accesa Ghidul de avizare/autorizare, iar pentru analizarea personalizată a unui obiectiv de investiții, nu ezitați să ne contactați telefonic sau prin WhatsApp la numărul 0736 692 562, accesând formularul de contact sau să ne transmiteți datele generale prin intermediul formularului de evaluare gratuită. Linkedin Facebook Youtube

Comunicare IGSU cu privire la obligativitatea depunerii documentațiilor tehnice pentru avizare/autorizare ISU doar în format electronic începând cu data de 01.01.2024 Read More »

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu

Precizări IGSU eroare OMAI 180 din 2022 pentru aprobarea normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă

Precizări IGSU eroare OMAI 180 din 2022 pentru aprobarea normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă În Monitorul Oficial al României nr. 1253 din 27 decembrie 2022 a fost publicat O.M.A.I. nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, act normativ care a abrogat O.M.A.I. nr.129/2016, cu modificările și completările ulterioare. dintr-o eroare de preluare a modificărilor transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență la Monitorul Oficial, cu privire la conținutul anexei nr.12, coloana referitoare la lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu“ ori a celor care au performanţe de comportare la foc a fost introdusă după litera l) și nu după lit. h) cum s-a solicitat. Alte neclarități cu privire la prevederile OMAI 180/2022 sunt propuse spre analiză și dezbatere în articolul de analiză al acestui ordin de ministru. Puteți descărca în format integral pdf precizările IGSU (nr. 40399/29.12.2022). De asemenea, puteți accesa varianta acualizată a OMAI 180 din 2022 pe portalul legislativ oficial al Ministerului Public sau puteți descărca OMAI 180 din 2022 în format pdf.

Precizări IGSU eroare OMAI 180 din 2022 pentru aprobarea normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă Read More »

HGR 571/2016 actualizat 2022 | OMAI nr. 180/2016 | HGR nr. 915/2015

Precizări IGSU cu privire la aplicarea unitară a HGR 571/2016 actualizat 2022

În data de 13.10.2022, respectiv 24.11.2022 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis două adrese interne nesecrete către Inspectoratele pentru Situații de Urgență Județene / București-Ilfov pentru clarificarea unor aspecte din HG nr. 571/2016 actualizat 2022. Precizările IGSU au fost făcute cu privire la următoarele aspecte ale HG 571/2016 actualizat 2022: Adresa nr. 39590/13.10.2022 terminologie și încadrare în prevederile hotărârii de Guvern: clădiri monofuncționale; clădiri deschise; clădiri de locuit; tribunale, judecătorii, spații pentru formarea profesională a adulților; clădiri și/sau spații pentru comerț. aplicarea unitară a criteriilor stabilite în cazul unor funcțiuni: producție și depozitare; spații cu aglomerări de persoane; unități de turism; amenajări temporare în aer liber (spectacole sau întruniri și comerț). Adresa nr. 39997/24.11.2022 revenire cu clarificări la  terminologie și încadrare în prevederile hotărârii de Guvern: clădiri deschise. terminologie și încadrare în prevederile hotărârii de Guvern: clădiri de locuit; spații pentru comerț (spații pentru întreținere corporală, laboratoare medicale); excludere din prevederile HG 571/2016 a șoproanelor și construcțiilor închise pentru gararea anumitor tipuri de autovehicule; clădiri de învățământ în funcție de vârsta utilizatorilor. Pentru mai multe detalii, citește principalele modificări aduse prin HGR nr. 571/2016 actualizat 2022., precum și alte precizări ale IGSU cu privire la OMAI nr. 180/2022, HGR nr. 571/2016 actualizat 2022, P118-99 și P118/2-2013

Precizări IGSU cu privire la aplicarea unitară a HGR 571/2016 actualizat 2022 Read More »