Precizări IGSU eroare OMAI 180 din 2022 pentru aprobarea normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă

În Monitorul Oficial al României nr. 1253 din 27 decembrie 2022 a fost publicat O.M.A.I. nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, act normativ care a abrogat O.M.A.I. nr.129/2016, cu modificările și completările ulterioare.

dintr-o eroare de preluare a modificărilor transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență la Monitorul Oficial, cu privire la conținutul anexei nr.12, coloana referitoare la lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu“ ori a celor care au performanţe de comportare la foc a fost introdusă după litera l) și nu după lit. h) cum s-a solicitat.

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu

Alte neclarități cu privire la prevederile OMAI 180/2022 sunt propuse spre analiză și dezbatere în articolul de analiză al acestui ordin de ministru.

Puteți descărca în format integral pdf precizările IGSU (nr. 40399/29.12.2022). De asemenea, puteți accesa varianta acualizată a OMAI 180 din 2022 pe portalul legislativ oficial al Ministerului Public sau puteți descărca OMAI 180 din 2022 în format pdf.

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu | Aviz ISU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − nine =