Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7/2011 – modificări 2023 (în vigoare) - ANALIZĂ partea I

În data de 12.06.2023 au fost publicate în Monitorul Oficial completările/modificările Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor – indicativ I 7/2011.

Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7—2011

Prezenta analiză a modificărilor aduse Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor – indicativ I 7/2011 sintetizează doar modificările care privesc respectarea cerinței fundamentale “securitate la incendiu”, fără a include celelalte modificări (e.g. actializarea obiectivelor pentru care se aplică sau nu prezentul normativ, alte cerințe fundamentale de calitate, etc.)

Partea I a analizei se referă la modificările aduse capitolelor 1 – 5 din normativ.

Următoarele modificări/completări/clarificări se regăsesc în actul normativ menționat mai sus:

1. Completarea definițiilor (capitolul 2)

 • arc electric — descărcare luminoasă de electricitate printr-un mediu izolant, în general însoțită de o volatilizare parțială a electrozilor;
 • dispozitiv de detectare a defectului de arc electric — dispozitiv destinat să limiteze efectele defectelor de arc electric prin deconectarea circuitului atunci când un defect de arc este detectat;
 • defect de arc — arc electric în serie sau în paralel, neintenționat și periculos între conductoare;
 • defect de arc în paralel — defect de arc unde curentul circulă între conductoarele active în paralel cu sarcina circuitului;
 • defect de arc la pământ — defect de arc unde curentul circulă prin conductorul activ la pământ;
 • defect de arc în serie — defect de arc unde curentul circulă prin sarcina sau sarcinile circuitului final protejat printr-un dispozitiv de detectare a defectului de arc electric;
 • modul de detectare a defectului de arc electric — parte a dispozitivului de detectare a defectului de arc electric care asigură funcția de detectare și recunoaștere a defectelor de arc la pământ periculoase, în serie sau în paralel și inițierea funcționării dispozitivului care întrerupe curentul;
 • AFDD — dispozitiv de detectare a defectului de arc electric;
 • AFD — modul de detectare a defectului de arc electric.

2. Modificarea timpului maxim de întrerupere alimentare cu energie electrică (art. 4.1.4.1.3. și tab. 4.1.)

 • Timpul maxim de întrerupere stabilit în tabelul 4.1 trebuie aplicat circuitelor finale din clădiri care nu depășesc:
  • 63 A, cu una sau mai multe prize;
  • 32 A, alimentând doar echipamente conectate prin racord fix.

3. Adăugarea unui dispozitiv nou de protecție pentru protecția la defect (protecție împotriva atingerii indirecte)

 • dispozitive de protecție împotriva defectelor cu arc electric (AFDD) (art. 4.1.4.1.11.)

4. Actualizarea/modificarea/clarificarea situațiilor în care trebuie prevăzută o protecție suplimentară printr-un dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) care nu depășește 30 mA pentru (conform cu recomandările din SR HD 60364-4-41) (art. 4.1.5.2.1.):

 • prize de utilizare generală și/sau receptoare electrice cu un curent nominal care nu depășește 32 A;
 • echipamente mobile pentru utilizări în exterior cu un curent nominal care nu depășește 32 A;
 • pentru circuitele de iluminat, în locuințele unifamiliale.

5. Simplificarea realizării selectivității în cazul utilizării dispozitivelor diferențiale reziduale (art. 4.1.5.2.8. – reprodus integral mai jos)

Dacă se montează dispozitive diferențiale reziduale, selectivitatea, conform recomandărilor din SR CEI 61200-53, se realizează ca în fig. 4.1 sau fig. 4.2.

6. Introducerea unui nou articol cu trei subpuncte referitor la protecția suplimentară prin deconectarea automată al apariția unui defect de arc electric (AFDD) (art. 4.1.5.8. – reprodus integral mai jos)

4.1.5.8. Protecție suplimentară prin deconectare automată la apariția unui defect de arc electric (AFDD)

4.1.5.8.1. Date generale Protecția se realizează cu dispozitive destinate să reducă probabilitatea de producere a incendiului în circuitele finale ale unei instalații fixe, din cauza efectului curenților de defect de arc electric. Protecția împotriva efectelor apărute ca urmare a defectelor de arc electric din circuitele finale s-a prevăzut conform recomandărilor din SR EN 62606 și SR HD 60364-4-42/A1 pentru a limita riscurile de incendiu în aval de dispozitiv.

4.1.5.8.2. Defecte de arc electric în serie sau în paralel

a) Un defect de arc electric în serie nu implică nicio scurgere spre pământ. În consecință, dispozitivele diferențiale reziduale DDR nu pot să detecteze acest tip de defect. Impedanța curentului de arc în serie reduce curentul de sarcină, ceea ce menține curentul sub pragul de declanșare a întreruptorului automat sau a siguranței fuzibile.

b) La un defect de arc electric în paralel între conductorul de fază și conductorul neutru, curentul este limitat de impedanța rețelei și a arcului electric în sine. Întreruptoarele automate convenționale nu au fost concepute pentru arcuri electrice sporadice, acestea acționând la scurt timp după ce s-au produs efectele arcului electric (inițierea arderii materialelor inflamabile din jurul conductorului).

4.1.5.8.3. Dispozitivul pentru detectarea defectului de arc electric AFDD Aceste dispozitive sunt destinate să reducă probabilitatea de producere a incendiului în circuitele finale ale unei instalații fixe datorate efectului curenților de defect de arc electric care prezintă un risc de aprindere la foc în anumite condiții, în cazul în care arcul electric persistă. Conform recomandărilor din SR EN 62606, un dispozitiv AFDD este conceput de către producător ca:

a) un dispozitiv unic prevăzut cu un sistem care permite deschiderea circuitului protejat în condițiile specificate;

b) un dispozitiv unic care integrează un dispozitiv de protecție;

c) o unitate distinctă asamblată la locul de montaj cu un dispozitiv de protecție declarat. Dispozitivul de protecție integrat la pct. b) poate fi un întreruptor automat pentru protecție la supracurenți, conform recomandărilor din SR EN 60898-1, sau un întreruptor automat pentru protecție la curenții diferențiali reziduali DDR, conform recomandărilor din SR EN 61008-1, SR EN 61009-1, SR EN 62423.

Dispozitivul AFDD trebuie să asigure detectarea pentru:

 • defect de arc la pământ;
 • defect de arc în paralel;
 • defect de arc în serie.

Caracteristicile tehnice principale ale unui AFDD sunt:

 • curent nominal In (gama valori preferențiale: 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A);
 • tensiune nominală Un = 230 V c.a. (220 — 240 V);
 • frecvență nominală 50 Hz.

Acestea sunt completate de SR EN 62606 cu: grad de protecție, capacitate nominală de închidere și de rupere, capacitate nominală de închidere și de rupere pe un pol, curent de scurtcircuit condiționat nominal, curent de scurtcircuit condiționat nominal pe un pol, metoda de conectare etc.

7. Clarificarea/modificarea/completarea unor prevederi referitoare utilizarea dispozitivelor de protecție cu curent diferențial rezidual (DDR) (art. 4.2.2.8.)

 • stabilirea curentului nominal de funcționare a DDR-urilor se stabilește în funcție de caracteristicile instalației electrice (varianta anterioară prevedea u ncurent nominal mai mic sau egal cu 300 mA);
 • modificarea categoriilor de construcții pentru care este obligatorie prevederea DDR (n.a. categoriile de construcții nemenționate mai jos nu s-au modificat):
  • s-a renunțat la “unități de mică producție sau service cu încăperi cu umiditate ridicată, depozite cu mărfuri combustibile”;
  • s-au adăugat “cluburi” și “clădiri de producție și/sau depozitare cu risc mare și foarte mare de incendiu”;
  • a devenit obligatorie dotarea pentru “clădiri de cult și cultură cu caracter de monument istoric”, indiferent dacă au fost efectuate sau nu modernizări sau schimbări de destinație.

Ca atare, dispozitivele de protecție cu curent diferențial rezidual (DDR) sunt obligatorii în următoarele cazuri:

 • clădiri de:
  • învățământ;
  • sănătate;
  • comerț;
  • de turism;
 • construcții din lemn;
 • clădiri de producție și/sau depozitare cu risc mare și foarte mare de incendiu;
 • cluburi/discoteci, săli de dans;
 • încăperi cu aglomerări de persoane și săli aglomerate;
 • clădiri înalte și foarte înalte;
 • clădiri de cult și cultură cu caracter de monument istoric.
MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu | Aviz ISU

Puteți faceți o comparație alternativă între forma originală din 2011 și modificările din 2023 aduse la normativul I7/2011.

8. Introducerea a trei noi articole referitoare la protecția suplimentară prin deconectarea automată la apariția unui defect de arc electric (AFDD) (art. 4.2.2.10 – 4.2.2.12. – reproduse integral mai jos)

4.2.2.10. Pentru diminuarea riscului de incendiu se vor utiliza dispozitive pentru detectarea defectelor de arc electric (AFDD), în circuitele finale de curent alternativ, conform recomandărilor din SR EN 62606 și SR EN 60364 4-42/A1. Prevederea este obligatorie ca măsură specială pentru protecția împotriva efectelor produse din cauza defectelor de arc electric pentru toate circuitele de curent alternativ al căror curent nominal nu depășește 32 A, conform precizărilor pct. 4.1.5.8, în următoarele situații:

 • spații amenajate pentru dormit din clădiri rezidențiale, unități de cazare (structuri de primire turistică, cămine, centre de îngrijire și asistență socială), creșe, grădinițe, învățământ primar;
 • spații din clădiri de sănătate cu persoane care nu se pot evacua singure;
 • spații care pun în pericol bunuri materiale de neînlocuit din muzee, monumente istorice categoria A și B, biblioteci, arhive;
 • construcții cu structura din lemn cu nivel de stabilitate III—V;
 • spații cu risc de incendiu din cauza naturii materialelor depozitate, clasificate BE2 (inclusiv baterii de acumulare), din unități de cazare, creșe, grădinițe, învățământ primar, muzee, monumente istorice categoria A și B, biblioteci, arhive;
 • adăposturi pentru animale din cadrul construcțiilor agrozootehnice.

4.2.2.11. Nu se vor prevedea dispozitive pentru detectarea defectelor de arc electric (AFDD) pentru:

 • circuitele care alimentează receptori cu rol de securitate la incendiu;
 • circuitele de alimentare pentru sistemul IT medical din amplasamentele pentru utilizări medicale din grupa 2.

4.2.2.12. Dispozitivul pentru detectarea defectului de arc electric (AFDD) trebuie amplasat la originea circuitului pe care îl protejează.

9. Se permite și utilizarea altor standarde în cazul mediilor cu pericol de explozie (BE3), în afara Normativului pentru proiectarea, executarea, verificarea și exploatarea instalatiilor electrice in zone cu pericol de explozie – indicativ NP 099-2004 (art. 4.2.3.1.2.)

10. Schimbarea standardului utilizat când riscul de propagare a incendiului este ridicat, de exemplu, pe trasee lungi verticale sau în grupări de cabluri, cablurile trebuie să corespundă caracteristicilor de întârziere la propagarea flăcării pozate în mănunchi, respectiv SR EN 60332-3 (art. 4.2.3.2.4.)

11. Prevederea unei noi excepții cu privire la admisibitatea conductoarelor PEN (art. 4.2.3.2.8.)

Nu sunt admise conductoare PEN, cu excepția celor care aparțin sistemelor de pozare care traversează aceste amplasamente și a celor care nu au nicio conexiune între conductorul PEN și alte părți conductoare din încăperea traversată.

12. Reformularea integrală a articolului cu privire la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească corpurile de ilumniat montate în amplasamente cu risc de incendiu din cauza prafului și/sau fibrelor (art. 4.2.3.2.14.)

4.2.3.2.14. În amplasamente cu risc de incendiu din cauza prafului și/sau fibrelor, corpurile de iluminat trebuie montate astfel încât fibrele sau praful să nu se poată acumula într-o cantitate periculoasă.

Corpurile de iluminat trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie corespunzătoare spațiului în care se amplasează;
 • să fie prevăzute cu o carcasă care să asigure un grad de protecție de cel puțin IP4X în prezența scamelor sau, în prezența prafului, IP5X sau, în prezența prafului conductiv, IP6X;
 • au o temperatură limitată la suprafață în conformitate cu SR EN 60598-2-24:
  • în condiții normale: 90°C;
  • în caz de defect: 115°C.

Corpurile de iluminat trebuie să fie situate la o distanță corespunzătoare față de materialele combustibile, conform prescripțiilor tehnice date de producător.

13. Completarea încercărilor admise pentru determinarea categoriei de rezistență la foc a cablurilor, inclusiv sistemul de pozare care trebuie să asigure funcționarea temporară a unor instalații cu cele din SR EN 50577 (art. 5.2.7.1.5.)

14. Admiterea pozării de cabluri cu fibre optice (FO) introduse în microconducte dielectrice din PEHD în sisteme SJ/STP și condiția ca toate materialele utilizate în aceste sisteme să fie fără halogeni, cu emisie redusă de fum și proprietăți de întârziere în propagarea flăcării. (art. 5.2.12.4.2.)

15. Recmandarea monitorizării permanente a disponibilității, a stării de defect și a stării de funcționare a surselor de alimentare neîntreruptibile (UPS) și a grupurilor generatoare de joasă tensiune (art. 5.6.3.3. și art. 5.6.3.4.)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + four =