Comunicare IGSU cu privire la obligativitatea depunerii documentațiilor tehnice pentru avizare/autorizare ISU doar în format electronic începând cu data de 01.01.2024

depunere-electronica-isu.31-iunie-2024

UPDATE 29.03.2024

Având în vedere că depunerea exclusivă a docuemnetațiilor tehnice necesare obținerii avizului/autrizației de securitate la incendiu (ISU) nu are bază legală, această prevedere a fost prorogată, astfel încât depunerea în format tipărit se poate face până la data de 30.06.2024 prin adresa nesecretă nr. 12780/29.03.2024.

No more comments…

UPDATE 28.12.2023

Având în vedere că depunerea exclusivă a docuemnetațiilor tehnice necesare obținerii avizului/autrizației de securitate la incendiu (ISU) nu are bază legală, această prevedere a fost prorogată până la data de 31.03.2024 prin adresa nesecretă nr. 131186/28.12.2023.

Al doilea motiv pentru această amânare este necesitatea modificării legislației existente și cu alte prevederi în urma incendiului de la Ferma Dacilor din localitatea Tohani, județul Prahova, aspect care necesită timp.

Din păcate, vor face aceste modificări în același sistem netransparent “Noaptea ca hoții” cu care sunt obișnuiți fără consultarea specialiștilor din domeniul securității la incendiu. Clasic…

autorizație ISU 2024
Începând cu data de 01.01.2024 depunerea documetațiilor tehnice pentru avizarea/autorizarea privind securitatea la incendiu și protecția civilă se vor depune DOAR în format electronic
click pe imagine pentru vizualizare

În data de 22.09.2023, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (IGSU), prin inspectorul generel, general Iamandi Dan-Paul a emis adresa nesecretă nr. 94125 prin care dispune inspectoratelor pentru situații de urgență județene și București-Ilfov ca, începând cu data de 01.01.2024, să accepte documentațiile tehnice EXCLUSIV în format electronic.

Acesta aspect nu ar fi un lucru rău, având în vedere că totuși suntem în epoca digitalizării, dacă dispoziția inspectorului general nu ar încălca prevederile legale în vigoare, respectiv art. 8 alin. (2) lit. a), art. 14 alin. (1) și art. 18 alin. (1) din NORMELE METODOLOGICE din 29 noiembrie 2022 privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă.

Doar dacă nu se va face o nouă modificare a legislației pe final de an, similar cu situația din 27 decembrie 2022 când a intrat în vigoare OMAI nr. 180/2022.

Cererea de emitere a avizului/autorizației, însoțită de documentația aferentă, poate fi depusă în format:

a) letric, direct la sediul unității sau prin curier

art. 8 alin. (2) lit. a)

Documentația tehnică depusă în format letric este compusă din:

a) piese scrise, în două exemplare, în original;

b) piese desenate, în două exemplare color, în copie.

art. 14 alin. (1) – pentru avizul de securitate la incendiu

Documentația tehnică depusă în format letric este constituită din:

a) piese scrise, în două exemplare, în original;

b) piese desenate, color, cel puțin 1 exemplar în original.

art. 18 alin. (1) – pentru autorizația de securitate la incendiu

De asemenea, puteți accesa comunicarea ISU Brașov către OAR Brașov, Harghita și Covasna cu privire la depunerea EXCLUSIV ONLINE  a documentațiilor tehnice necesare pentru obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivele supuse avizări/autorizări în HGR nr. 1571/2016 actualizat 2022.

Pentru mai multe informații puteți accesa Ghidul de avizare/autorizare, iar pentru analizarea personalizată a unui obiectiv de investiții, nu ezitați să ne contactați telefonic sau prin WhatsApp la numărul 0736 692 562, accesând formularul de contact sau să ne transmiteți datele generale prin intermediul formularului de evaluare gratuită.

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu | Aviz ISU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × one =