Servicii - avizare/autorizare ISU | proiectare | verificare de proiecte | expertizare tehnică | execuție | consultanță

Începând cu scenariul de securitate la incendiu, proiectarea de arhitectură și instalații și continuând cu verificarea de proiecte, precum și realizarea expertizelor tehnice, vă punem la dispoziție toate resursele necesare obținerii avizului/autorizației ISU. Colaborarea interdisciplinară a departamentelor de proiectare face posibilă obținerea unor rezultate optime în orice proiect, oferind siguranța și încredere partenerilor noștri.

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu

Avizare și autorizare pentru securitate la incendiu a construcțiilor - ISU

Proiectare

 • identificarea soluțiilor optime și întocmirea documentațiilor tehnice și administrative necesare, inclusiv scenariul de securitate la incendiu 

Organizare

 • centralizarea documentațiilor tehnice și administrative pentru întocmirea dosarului necesar pentru obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu

Comunicare

 • asigurarea relației cu IGSU și/sau unitățile subordonate (inspectorate județene pentru situații de urgență) cu privire la aspectele tehnice și/sau administrative
Află folosind aplicația MIGS dacă spațiul tău se încadrază în prevederile HGR 571/2016 și dacă ai nevoie de aviz/autorizație ISU

Acum poți evalua GRATUIT online dacă obiectivul tău de investiții are nevoie de aviz/autorizație ISU. Introduci datele și primești răspunsul pe loc!

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu | Aviz ISU

Scenariu de securitate la incediu

scenariu de securitate la incendiu preliminar

scenariu de securitate la incendiu

Proiectare construcții

proiect tehnic de arhitectura

 • întocmit de arhitect cu drept de semnătură OAR

proiect tehnic de rezistență

 • întocmit de inginer civil specializat în dinamica și stabilitatea construcțiilor

Proiectare instalații utilitare pentru construcții

Electrice

 • scheme funcționale instalații electrice de joasă tensiune, planuri iluminat de siguranță și paratrăznet (după caz), întocmite de inginer atestat ANRE

Termice | HVAC

 • scheme funcționale instalații termice și ventilare (HVAC), întocmite de inginer pentru instalații în construcții

Sanitare

 • scheme funcționale instalații sanitare (alimentare cu apă și canalizări, inclusiv pluviale), întocmite de inginer pentru instalații în construcții

Proiectare instalații cu rol în protecția împotriva incendiilor

Proiectele sunt întocmite de personal calificat atestat CNSIPC în baza autorizațiilor pentru lucrări de proiectare în domeniul apărării împotriva incendiilor emise de Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă (CNSIPC) subordonat Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) din România.

Stingere

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu
 • instalații de limitare și stingere a incendiilor cu hidranți interiori și exteriori, inclusiv rezervă de apă de incendiu și grup de pompare, după caz
 • instalații automate de limitare și stingere a incendiilor cu sprinklere, inclusiv rezervă de apă de incendiu și grup de pompare

Detecție

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu
 • instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu

Desfumare

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu
 • instalații de limitare și stingere a incendiilor cu hidranți interiori și exteriori, inclusiv rezervă de apă de incendiu și grup de pompare, după caz

Verificare de proiecte realizată de verificator de proiecte atestat MDRAP/MDLPA

Verificarea documentațiilor tehnice se realizează de verificatori de proiecte atestați MDLPA, conform prevederilor art. 2 lit. b) din OMAI nr. 180/2022 (după caz), art. 22 lit. c) coroborat cu art. 23 lit. c) din Legea nr. 10/1995 republicată în baza prevederilor art. 13 alin (1) și (2) din Legea nr. 10/1995 republicată, art. 30^2 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 și cap. II din HG 925/1995.

Construcții

cerința B1

 • siguranță și accesibilitate în exploatare pentru construcții

cerința Cc

 • securitate la incendiu pentru construcții

cerința D1

 • igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru construcții

cerința E

 • economie de energie si izolare  termică pentru clădiri

cerința F

 • protecție împotriva zgomotului pentru clădiri

Instalații

cerința Ci

 • securitate la incendiu pentru instalații

cerința Ie

 • Instalaţii electrice aferente construcţiilor

cerința Is

 • Instalaţii sanitare aferente construcțiilor

cerința It

 • Instalații termice aferente construcțiilor

verificator de proiecte – specialist cu activitate în construcții atestat în unul sau mai multe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, care efectuează verificarea proiectelor în ceea ce privește respectarea reglementărilor tehnice și cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute de lege

art. 2 lit a) din Regulament

Expertiză tehnică întocmită de expert tehnic atestat MDRAP/MDLPA

Expertizarea tehnică se realizează de expert tehnic atestat MDLPA, conform prevederilor art. 22 lit. h) din Legea nr. 10/1995 în baza prevederilor art. 2 lit. c) din OMAI nr. 180/2022, art. 6 alin. (2), art. 13 alin (4) și art. 18 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 republicată coroborat cu cap. III din HG 925/1995

Construcții

cerința A1/A2

   • rezistența și stabilitatea construcțiilor 

cerința B1

   • siguranță și accesibilitate în exploatare

cerința Cc

   • securitatea la incendiu a construcțiilor

Instalații

cerința Ie

   • Instalaţii electrice aferente construcţiilor

cerința Ci

   • securitatea la incendiu a instalațiilor

expert tehnic – specialist cu activitate în construcții atestat în unul sau mai multe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, care efectuează expertiza tehnică a construcțiilor, a execuției lucrărilor de construcții și, în situațiile prevăzute de lege, efectuează expertizarea tehnică a proiectelor

art. 2 lit b) din Regulament

Pentru arhitecți și ingineri proiectanți tarife speciale pentru verificarea proiectelor și/sau expertizelor tehnice. Contactează-ne!

Execuție și urmărire lucrări de construcții și instalații

Execuție instalații de stingere și limitare a incendiilor

 • executarea lucrărilor de instalații de limitare și stingere a incendiilor (hidranți interiori și/sau exteriori, sprinklere închise și/sau deschise, coloane uscate, etc.) de către firme autorizate CNSIPC

Execuție instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendii

 • executarea lucrărilor de instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendii, inclusiv automatizările aferente (după caz) de către firme autorizate CNSIPC

Execuție sisteme și instalații pentru desfumare

 • executarea lucrărilor de instalații pentru desfumare și evacuare fum și gaze fierbinți, inclusiv automatizările aferente (după caz) de către firme autorizate CNSIPC

Execuție lucrări construcții

 • realizarea lucrărilor de construcții necesare conformării construcției la cerințele fundamentale de calitate cu accent pe rezistență și stabilitate și securitate la incendiu

Urmărire lucrări construcții și instalații

 • urmărirea lucrărilor de construcții necesare conformării construcției la cerințele fundamentale de calitate cu accent pe rezistență și stabilitate și securitate la incendiu prin specialiști atestați (diriginte de șantier și/sau responsabil tehnic cu execuția – RTE)

Consultanță tehnică și administrativă

Evaluare gratuită

 • evaluare inițială gratuită a securității la incendiu pentru obiectivele supuse avizării/autorizării

Analiză tehnică

 • identificarea factorilor limitativi și emiterea soluțiilor tehnice viabile în concordanță cu tema de proiectare și specificul activității desfășurate, precum și detalierea opțiunilor existente

Optimizare

 • identificarea soluțiilor optime pentru obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu din punct de vedere al costurilor și timpului necesar, fără a reduce siguranța la foc construcțiilor
Consultanță gratuită