Normativ ambulatorii de specialitate, indicativ NP 021-2022 (în vigoare)

EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 octombrie 2022

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 115/N/1.09.1997 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea de dispensare și policlinici pe baza exigențelor de performanță, indicativ NP 021-1997“, publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 13/2001 și în Buletinul Construcțiilor nr. 16/2001, își încetează aplicabilitatea.

Puteți face o comparație între noul și vechiul normativ pentru a vedea modificările aduse prin normativul pentru ambulatorii de specialitate actualizat 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 − three =