Specialiști construcții

În această categorie puteți găsi modificările anunțuri de interes pentru specialișii din domeniul construcțiilor și instalațiilor.

MIGS - Angajare arhitect OAR specializat în documentații ISU

Desenator tehnic relevee – dacă ești o persoană dinamică și vrei să faci parte din cea mai puternică echipă specializată în realizarea documentațiilor ISU, dă click!

Desenator tehnic relevee – dacă ești o persoană dinamică și vrei să faci parte din cea mai puternică echipă specializată în realizarea documentațiilor ISU, ești în locul potrivit Având în vedere că activitatea companiei MIGS Project se situează pe un trend ascendent în ultimii ani, conducerea MIGS a decis deschiderea unei oportunități pentru postul de desenator tehnic relevee specializat în realizarea documentațiilor ISU pentru obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu. Atribuțiile acestui job se referă la întocmirea documentațiilor tehnice prevăzute în anexele  din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate cu OMAI nr. 180/2022, fără a fi exclusă posibilitatea realizării unor lucrări care nu necesită aviz/autorizație de securitate la incendiu. Marea majoritate a lucrărilor pentru care este necesară contribuția desenatorului tehnic relevee ca parte a echipei de proiectare constau preponderent în categoriile de construcții, spații și/sau amenajări prevăzute în HGR nr. 571/2016 actualizată (e.g. clădiri și spații comerciale, industriale, cultură, turism, cult, sport, învățământ, etc.), fără a fi excluse alte destinații și funcțiuni. Anunț angajare desenator tehnic relevee specializat întocmire documentații pentru obținere aviz/autorizație de securitate la incendiu (ISU) Cerințe listă minim 3 proiecte pe care le-a realizat / la care a participat; disponibilitate deplasări în afara localității de reședință; cunoștințe în utilizarea unui soft CAD care să genereze fișiere editabile .dwg și needitabile .pdf (deținerea unui soft reprezintă un avantaj); experiența în realizarea releveelor este un avantaj. Atribuții Pentru construcții noi: concretizarea în planuri a propunerii arhitecturale aferente construcției conform temei de proiectare, în funcție de specificațiile investitorului și cerințele fundamentale de calitate în construcții (aceste date vor fi transmise de către managerul de proiect din cadrul MIGS, care va oferi consultanță de specialitate pentru toate fazele proiectului, e.g. rezistente la foc elemente de construcții, clase reacție la foc materiale de construcții, etc.) prezentarea proiectelor pentru verificare/semnare/ștampilare specialiștilor în construcții atestați (expert tehnic, verificator de proiecte, după caz). Pentru construcții existente: realizarea releveului construcției existente (planuri de nivel, plan învelitoare, secțiuni longitudinale și transversale, fațade, plan de încadrare în zonă, plan de situație, memoriu tehnic – pe baza modelului MIGS). Durata medie pentru realizarea unui releveu este de 1-2 zile lucrătoare pentru efectuarea măsurătorilor la obiectivul de investiții și 7-10 zile lucrătoare pentru realizarea memoriului tehnic (format tipizat) și a planurilor aferente. În funcție de dimensiunea și complexitatea obiectivelor de investiții, duratele de mai sus pot varia; implementarea în proiect (situația propusă) a măsurilor prevăzute în expertiza tehnică sau scenariul de securitate la incendiu sau scenariul la incendiu preliminar, după caz și cele prevăzute în Norme (aceste date vor fi transmise de către managerul de proiect din cadrul companiei MIGS, care va oferi consultanță de specialitate pentru toate fazele proiectului, e.g. rezistente la foc elemente de construcții, clase reacție la foc materiale de construcții, etc.); prezentarea proiectelor pentru verificare/semnare/ștampilare specialiștilor în construcții atestați (expert tehnic, verificator de proiecte, după caz). De asemenea, în cazurile în care, măsurile stabilite prin raportul de expertiză tehnică și/sau scenariile de securitate la incendiu impun realizarea unor lucrări de conformare pentru este obligatorie obținerea autorizației de construire conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, este necesară întocmirea documentațiilor DTAC/DTOE. Beneficii Training clarificarea oricăror nelămuriri cu privire la aspectele referitoare la cerința fundamentală “securitate la incendiu” sau a oricărei alte cerințe fundamentale de către verificator de proiecte atestat / expert tehnic atestat din cadrul companiei MIGS; acces preferențial la cursurile de pregătire profesională organizate de MIGS în parteneriat cu Uniunea Verificatorilor de Proiecte; posibilitatea specializării în realizarea scenariilor de securitate la incendiu (preliminare și finale). Program luni-vineri (9:00 – 17:00); posibilitate muncă la distanță sau la sediul MIGS din Brașov. Remunerație venit net pentru primele 6 luni – 3500 lei; venit net pentru următoarele 6 luni – 3500 lei + procent actualizare (între 10% și 20% în funcție de performanță); indexare anuală cu valoarea inflației și cu performanța începând cu al doilea an; bonus de viteză în cazul finalizării proiectelor înainte de termenul stabilit; decontare combustibil, diurnă (pentru distanțe mai mari de 150 de km de reședință) și cazare (pentru lucrări civile cu suprafața mai mare de 3500 m2, amplasate la mai mult de 200 de km de reședință sau lucrări civile și/sau industriale amplasate la mai mult de 300 km de reședință, indiferent de dimensiune), după caz; primă de Crăciun. Dacă ești aceeași persoană dinamică și vrei să faci parte din cea mai puternică echipă specializată în realizarea documentațiilor ISU, trimite-ne CV-ul tău actualizat, listă minim 3 proiecte și o scrisoare de intenție (opțional) la adresa de email cariera@migs.ro. Pentru mai multe informații puteți accesa Ghidul de avizare/autorizare, iar pentru analizarea personalizată a unui obiectiv de investiții, nu ezitați să ne contactați telefonic sau prin WhatsApp la numărul 0736 692 562, accesând formularul de contact sau să ne transmiteți datele generale prin intermediul formularului de evaluare gratuită. Linkedin Facebook Youtube

Desenator tehnic relevee – dacă ești o persoană dinamică și vrei să faci parte din cea mai puternică echipă specializată în realizarea documentațiilor ISU, dă click! Read More »

ing Valeriu Găvan - verificator de proiecte atestat MDLPA

Sesiune examen verificatori de proiecte și experți tehnici MDLPA 2024

Sesiune examen verificatori de proiecte și experți tehnici MDLPA în perioada 16.09 – 20.09.2024 sesiune de atestare 2024 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Publice  (MDLPA), în calitate de autoritate competentă pentru profesiile reglementate de „verificator de proiecte” și „expert tehnic”, anunță organizarea unei noi sesiuni de atestare tehnico-profesională, pentru ambele profesii reglementate, în toate domeniile de atestare tehnico-profesionale definite de Procedură, pentru cele două niveluri acolo unde este cazul cu susținerea propriu-zisă a examenelor în toate cele șase centre regionale de examinare, în perioada 16.09 – 20.09.2024 UPDATE 03.06.2024 – Deschidere portal înscrieri la examene Portalul de înscrieri este diponibil la următorul link: https://atestari.mdlpa.ro/portal/inscriere Portalul va fi funcțional începând cu data de 03 iunie 2024, ora 11:00 până în data de 28 iunie 2024 ora 16:00, iar link-ul de acces va fi disponibil în această perioadă, pe pagina de internet MDLPA:  www.mdlpa.ro > Dezvoltare teritorială > Construcții >> Atestări tehnico-profesionale >>> Sesiunea de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici – septembrie 2024. MDLPA publică Calendarul Sesiunii de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici – septembrie 2024. Examenele vor fi organizate exclusiv în centrul regional de examinare din Municipiul București. De asemenea, MDLPA precizează că portalul destinat înscrierilor se va deschide în data de 03.06.2024 și enumeră documentele necesare înscrierii în sesiunea de examinare pentru atestarea profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici. Mai multe detalii aici. Candidații care sunt deja atestate sunt invitate să completeze formularul de adeziune la Uniunea Verificatorilor de Proiecte.

Sesiune examen verificatori de proiecte și experți tehnici MDLPA 2024 Read More »

MIGS - Angajare arhitect OAR specializat în documentații ISU

Arhitect ISU – dacă ești o persoană dinamică și vrei să faci parte din cea mai puternică echipă specializată în realizarea documentațiilor ISU, dă click!

Arhitect ISU – dacă ești o persoană dinamică și vrei să faci parte din cea mai puternică echipă specializată în realizarea documentațiilor ISU, ești în locul potrivit Având în vedere că activitatea companiei MIGS Project se situează pe un trend ascendent în ultimii ani, conducerea MIGS a decis deschiderea unei oportunități pentru postul de arhitect specializat în realizarea documentațiilor ISU pentru obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu. Atribuțiile acestui job se referă la întocmirea documentațiilor tehnice prevăzute în anexele  din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate cu OMAI nr. 180/2022, fără a fi exclusă posibilitatea realizării unor lucrări care nu necesită aviz/autorizație de securitate la incendiu. Marea majoritate a lucrărilor pentru care este necesară contribuția arhitectului ca parte a echipei de proiectare constau preponderent în categoriile de construcții, spații și/sau amenajări prevăzute în HGR nr. 571/2016 actualizată (e.g. clădiri și spații comerciale, industriale, cultură, turism, cult, sport, învățământ, etc.), fără a fi excluse alte destinații și funcțiuni. Anunț angajare arhitect specializat întocmire documentații pentru obținere aviz/autorizație de securitate la incendiu (ISU) Cerințe număr TNA cu drept de semnătură OAR; listă minim 3 proiecte pe care le-a realizat / la care a participat; disponibilitate deplasări în afara localității de reședință; cunoștințe în utilizarea unui soft CAD care să genereze fișiere editabile .dwg și needitabile .pdf (deținerea unui soft reprezintă un avantaj); experiența în realizarea releveelor este un avantaj. Atribuții Pentru construcții noi: realizarea propunerii arhitecturale a construcției conform temei de proiectare, în funcție de specificațiile investitorului și cerințele fundamentale de calitate în construcții (aceste date vor fi transmise de către managerul de proiect din cadrul MIGS, care va oferi consultanță de specialitate pentru toate fazele proiectului, e.g. rezistente la foc elemente de construcții, clase reacție la foc materiale de construcții, etc.) prezentarea proiectelor pentru verificare/semnare/ștampilare specialiștilor în construcții atestați (expert tehnic, verificator de proiecte, după caz). Pentru construcții existente: realizarea releveului construcției existente (planuri de nivel, plan învelitoare, secțiuni longitudinale și transversale, fațade, plan de încadrare în zonă, plan de situație, memoriu tehnic – pe baza modelului MIGS). Durata medie pentru realizarea unui releveu este de 1-2 zile lucrătoare pentru efectuarea măsurătorilor la obiectivul de investiții și 7-10 zile lucrătoare pentru realizarea memoriului tehnic (format tipizat) și a planurilor aferente. În funcție de dimensiunea și complexitatea obiectivelor de investiții, duratele de mai sus pot varia; implementarea în proiect (situația propusă) a măsurilor prevăzute în expertiza tehnică sau scenariul de securitate la incendiu sau scenariul la incendiu preliminar, după caz și cele prevăzute în Norme (aceste date vor fi transmise de către managerul de proiect din cadrul companiei MIGS, care va oferi consultanță de specialitate pentru toate fazele proiectului, e.g. rezistente la foc elemente de construcții, clase reacție la foc materiale de construcții, etc.); prezentarea proiectelor pentru verificare/semnare/ștampilare specialiștilor în construcții atestați (expert tehnic, verificator de proiecte, după caz). De asemenea, în cazurile în care, măsurile stabilite prin raportul de expertiză tehnică și/sau scenariile de securitate la incendiu impun realizarea unor lucrări de conformare pentru este obligatorie obținerea autorizației de construire conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, este necesară întocmirea documentațiilor DTAC/DTOE. Beneficii Training clarificarea oricăror nelămuriri cu privire la aspectele referitoare la cerința fundamentală “securitate la incendiu” sau a oricărei alte cerințe fundamentale de către verificator de proiecte atestat / expert tehnic atestat din cadrul companiei MIGS; acces preferențial la cursurile de pregătire profesională organizate de MIGS în parteneriat cu Uniunea Verificatorilor de Proiecte; posibilitatea specializării în realizarea scenariilor de securitate la incendiu (preliminare și finale). Program luni-vineri (9:00 – 17:00); posibilitate muncă la distanță sau la sediul MIGS din Brașov. Remunerație venit net pentru primele 6 luni – 5000 lei; venit net pentru următoarele 6 luni – 5000 lei + procent actualizare (între 10% și 20% în funcție de performanță); indexare anuală cu valoarea inflației și cu performanța începând cu al doilea an; bonus de viteză în cazul finalizării proiectelor înainte de termenul stabilit; decontare combustibil, diurnă (pentru distanțe mai mari de 150 de km de reședință) și cazare (pentru lucrări civile cu suprafața mai mare de 3500 m2, amplasate la mai mult de 200 de km de reședință sau lucrări civile și/sau industriale amplasate la mai mult de 300 km de reședință, indiferent de dimensiune), după caz; primă de Crăciun. Dacă ești aceeași persoană dinamică și vrei să faci parte din cea mai puternică echipă specializată în realizarea documentațiilor ISU, trimite-ne CV-ul tău actualizat, listă minim 3 proiecte și o scrisoare de intenție (opțional) la adresa de email cariera@migs.ro. Pentru mai multe informații puteți accesa Ghidul de avizare/autorizare, iar pentru analizarea personalizată a unui obiectiv de investiții, nu ezitați să ne contactați telefonic sau prin WhatsApp la numărul 0736 692 562, accesând formularul de contact sau să ne transmiteți datele generale prin intermediul formularului de evaluare gratuită. Linkedin Facebook Youtube

Arhitect ISU – dacă ești o persoană dinamică și vrei să faci parte din cea mai puternică echipă specializată în realizarea documentațiilor ISU, dă click! Read More »

ing Valeriu Găvan - verificator de proiecte atestat MDLPA

Sesiune examen verificatori de proiecte și experți tehnici MDLPA 2023

Sesiune examen verificatori de proiecte și experți tehnici MDLPA în perioada 26.06 – 30.06.2023 UPDATE 10.05.2024 A fost anunțată sesiunea de atestare a specialiștilor în construcții 2024. Mai multe detalii aici. Candidații care au promovat examenul sau persoanele deja atestate sunt invitate să completeze formularul de adeziune la Uniunea Verificatorilor de Proiecte. sesiune de atestare 2023 UPDATE 27.09.2023 MDLPA publică miercuri, 27.09.2023, centralizatorul contestațiilor depuse în aplicarea prevederilor art.29 alin. (2) lit. b) din Procedură. UPDATE 17.08.2023 MDLA a publicat, astăzi, miercuri, 17.08.2023, centralizatorul (PARȚIAL) contestațiilor depuse în aplicarea prevederilor art.29 alin. (2) lit. b) din Procedură și punctele de vedere ale Comisiilor centrale de examinare. De asemenea, MDLPA precizează că: Cele două documente vor fi actualizate după emiterea tuturor punctelor de vedere. Pentru contestațiile în dreptul cărora se regăsește link-ul de acces către cloud-ul MDLPA răspunsurile sunt disponibile în format pdf. (fiecare răspuns are denumirea din centralizator), iar parola de acces este iunie2023. Contestațiile privind marcarea și cuantificarea răspunsurilor corecte sunt analizate de către Comisia de solițuinare a contestațiilor iar rezultatele vor fi afișate după finalizarea etapei în curs. UPDATE 03.07.2023 MDLPA a publicat subiectele și variantele martor pentru toate domeniile/subdomeniile de atestare, precum și: rezultatele obținute de către candidații care au susținut examenele de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici programate în datele de 28.06.2023, 28.06.2023 și 29.06.2023, în domeniile: A4.1 B2.1 și D2.1, A5 B3 și D3, A6 B4 și D4, A7 B5 și D5, B1D1EF, Cc, Ci și Saac UPDATE 01.07.2023 MDLPA a publicat subiectele și variantele martor pentru toate domeniile/subdomeniile de atestare, precum și: rezultatele obținute de către candidații care au susținut examenele de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici programate în data de 27.06.2023, în domeniile: A2, A4.2 B2.2 și D2.2,  Af, Is și It rezultatele obținute de către candidații care au susținut examenele de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici programate în data de 26.06.2023, în domeniile: A1, Ag, A4.3 B2.3 și D2.3, Ie și Ig Se estimează că luni 03.07.2023, vor fi publicate rezultatele pentru toate domeniile/subdomeniile pentru care au fost organizate examene în sesiunea 2023, moment din care începe termenul (3 zile) pentru depunderea eventualelor contestații prin intermediul unui portal dedicat. De asemenea MDLPA precizează că  În condițiile în care există candidați nemulțumiți de modul de organizare a examenului, aceștia se vor adresa autorității competente utilizând alte mijloace de comunicare în afara portalului. Candidații nemulțumiți de modul de organizare a examenlor pot transmite observațiile pentru centralizare și publicare ulterioară la adresa de email lovitura@latemelie.ro. UPDATE 12.06.2023 În data de 12.06.2023 MDLPA a publicat Rezultatul analizei listei de candidați la examenele pentru verificator de proiecte și expert tehnic MDLPA. NOTĂ: Pentru protejarea datelor cu caracter personal, nu au fost publicate numele persoanelor, ci doar numărul de confirmare al cererii (îl găsiți în email-ul de confirmare transmis de minister). De asemenea reprezentanții Biroului atestări profesionale din cadrul MDLPA precizează că: “Solicitanții care au încărcat dosarele în dreptul cărora apare mențiunea solicitant notificat pentru completări/clarificări sunt rugați să dea curs comunicărilor înaintate de către reprezentanții MDLPA pe adresele electronice de corespondență indicate în portalul de înscrieri. În cazul în care solicitările în discuție rămân fără răspuns până cel târziu vineri, 16 iunie 2023, cererile de înscriere vor fi respinse. Toți solicitanții sunt rugați să verifice datele sintetice din Rezultat analiză 09.06.2023 și să solicite îndreptarea erorilor materiale, dacă le constată.” Puteți consulta aici anunțul integral de pe site-ul MDLPA. Puteți accesa mai jos: calendarul Sesiunii de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici – iunie 2023 programarea examenelor de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici organizate de MDLPA în perioada 26.06 – 30.06.2023 Înscrierea la examen și depunerea documentelor necesare se va face în perioada 03.04 – 04.05.2023. Pentru mai multe detalii cu privire la documentele necesare pentru înscriere la examenele din sesiunea iunie 2023 puteți accesa anunțul oficial al MDLPA.

Sesiune examen verificatori de proiecte și experți tehnici MDLPA 2023 Read More »

cursuri de formare de scurtă durată în domeniul eficienței energetice a cel puțin 8.000 de specialiști și lucrători din sectorul construcțiilor

Măsură de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de minimis/ajutoare de stat pentru cursuri de formare de scurtă durată în domeniul eficienței energetice a cel puțin 8.000 de specialiști și lucrători din sectorul construcțiilor (proiect)

 În data de 16.02.2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ – Ordin privind aprobarea Măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de minimis/ajutoare de stat, pentru cursuri de formare de scurtă durată în domeniul eficienței energetice a cel puțin 8.000 de specialiști și lucrători din sectorul construcțiilor, aferentă investiției I3 “Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor din domeniul construcțiilor prin dezvoltarea de cursuri de pregătire în renovare energetică”, prevăzută în cadrul Planului național de redresare și reziliență al României 2021-2026, Pilonul I. Tranziție verde, Componenta C5 – Valul renovării, Ținta nr. 109. Puteți descărca proiectul aici.

Măsură de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de minimis/ajutoare de stat pentru cursuri de formare de scurtă durată în domeniul eficienței energetice a cel puțin 8.000 de specialiști și lucrători din sectorul construcțiilor (proiect) Read More »