#închiderespatiu

Criterii pentru închidere ISU 2024

SURSE: Hotărâre privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi – PROIECT

SURSE: Hotărâre privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi – PROIECT CUPRINS Acum o săptămână mă întrebam ce au mai făcut veșnicii noștri politicieni și “specialii” de la IGSU cu privire la prevenirea unor tragedii ca cea de la Crevedia. Având un singur indiciu am considerat că nimic, dar se pare că în culise se pregătește ceva. Din păcate, așa cum ne-au obișnuit deja, totul se face în spatele ușilor închise fără consultarea specialiștilor din domeniu, în consacratul stil “noaptea ca hoții”, motiv pentru care a ieșit un proiect de act normativ incomprehensiv și nedocumentat care nu rezolvă problema securității la incendiu. Notă de fundamentare HGR Această propunere nu vine în urma unei inițiative proactive care să cuprindă o analiză amplă a situației de fapt reale cu toți factorii implicați, aspect ce reiese și din nota de fundamentare, ci doar ca o reacție la evenimentele tragice de la Colectiv, Crevedia și Ferma Dacilor. Oricum nu ne putem aștepta la altceva din partea unui ministru de interne incompetent, reșapat dintr-un ministru al justiției incompetent, respectiv dl. Predoiu Cătălin Marian.  Acesta este probabil și motivul principal pentru care acest act nu ia în considerare condițiile pentru închiderea spitalelor, școlilor, grădinițelor, creșelor, caselor de copii, clădirilor de birouri și bisericilor care nu respectă criteriile de securitate la incendiu, în așteptarea unor incendii cu victime și în aceste domenii, deși spitale au ars și probabil o să mai ardă în România. Este puțin probabil să fie vorba doar de incompetența și iresponsabilitatea generalizată a legiuitorului, în cazul de față Guvernul României, condus la momentul redactării articolului de un personaj nedemn de încredere (n.a. Ciolacu Marcel Ion) datorită istoricului său de minciuni în formă continuată, mai ales că în în nota de fundamentare se stipulează, referindu-se la clădirile pentru servicii sociale destinate supravegherii, îngrijirii ori cazării/adăpostirii bătrânilor, persoanelor cu dizabilități sau lipsite de adăpost, că: Domeniul aferent asigurării serviciilor sociale constituie o prioritate în asigurarea condițiilor de siguranță, având în vedere categoriile de persoane cazate/ îngrijite, care în cele mai multe din cazuri nu au capacitatea fizică de a se autoevacua. Astfel, situațiile de pericol care pot decurge din neasigurarea unor cerințe minime impuse de reglementările tehnice specifice, cât și de actele subsecvente privind apărarea împotriva incendiilor în care funcționează servicii sociale aprobate prin Ordinul nr. 179/2089/2023, pot conduce la pierderea unui număr mare de vieți omenești, impunându-se astfel necesitatea aplicării măsurii de oprire a funcționării în cazul încălcării grave a cerinței securitate la incendiu la aceste categorii de construcții. Probabil că, pe lângă poziția reactivă la tragedii, născută din lipsa unei viziuni de ansamblu și a capacității de înțelegere că cel mai probabil în creșe, grădinițe sau spitale se află categoriile de persoane cazate/ îngrijite, care în cele mai multe din cazuri nu au capacitatea fizică de a se autoevacua, este vorba și despre faptul că marea majoritate a obiectivelor omise din proiectul de hotărâre de Guvren aparțin statului român a cărui politică economică, fiscală și socială falimentară nu poate asigura fondurile necesare, banii respectivi fiind destinați “specialilor”, pomenilor electorale și clientelei politice. Totuși, majoritatea motivelor invocate în nota de fundamentare indică vina contribuabilului. Înainte de analiza propriu-zisă a proiectului de act normativ, trebuie să reținem numărul obiectivelor de investiții închise de la promulgarea HGR nr. 915/2015 până la sfârșitul anului 2023. Aplicarea prevederilor acestei hotărâri, în perioada 2015-2023, a condus la închiderea a unui număr de 204 obiective, respectiv IGSU a reușit să închidă o medie de 34 de obiective/an sau 2.83 obiective/lună. Mai exact fiecare dintre cele 40 de inspectorate județene și ISU BIf au închis o medie de 0.85 obiective/an, respectiv 0.069 obiective/lună, “performanță” obișnuită la ISU. Un alt aspect al notei de fundamentare care trebuie menționat este că legiuitorul nu reușește să identifice nici impactul macroeconomic al actului normativ propus asupra mediului de afaceri sau asupra întreprinderilor mici și mijlocii, nici impactul social, considerând că “Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect”, motiv pentru care legiutorul nu consideră necesar nici “procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate”. Cum l-ați văzut voi în consultare publică, așa l-am văzut și eu. Mai așteptăm… Proiect Hotărâre de Guvern Mai exact, proiectul de modificare (n.a. de fapt abrogare) a hotărârii privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi. Definirea termenilor și expresiilor utilizați/utilizate Primul articol al propunerii de act normativ se referă la definirea, detalierea și/sau completarea termenilor utilizați. În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) desfiinţare – demolare, dezafectare sau dezmembrare totală, precum şi orice alte lucrări asemenea, a unor elemente de construcţie sau, după caz, a instalaţiilor aferente acestora; b) lucrări de modificare – lucrări definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) clădire ori spaţiu amenajat în clădire cu destinaţia de comerţ – centre comerciale, magazine, piețe închise, spații comerciale din stațiile metrou, centre sau spații de agrement; d) clădire ori spaţiu amenajat în clădire cu destinaţia de cultură – teatre, cinematografe, săli polivalente, săli de spectacole, cămine culturale, centre și complexe culturale, destinate sau deschise participării publicului; e) clădire ori spaţiu amenajat în clădire cu destinaţia de primire turistică – hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile turistice, cabane turistice, bungalow-uri, construcții de apartamente de închiriat sau camere de închiriat, pensiuni turistice, pensiuni agroturistice și alte unități cu funcțiuni de cazare turistică, inclusiv spațiile pentru alimentație publică din cadrul acestora; f) nivel de stabilitate la incendiu/grad de rezistenţă

SURSE: Hotărâre privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi – PROIECT Read More »

HGR 571/2016 actualizat 2022 | OMAI nr. 180/2016 | HGR nr. 915/2015

Precizări IGSU pentru aplicarea unitară a criteriilor de închidere a obiectivelor de comerț, turism și cultură

Precizări IGSU pentru aplicarea unitară a criteriilor de închidere a obiectivelor de comerț, turism și cultură În data de 19.01.2024, IGSU a emis adresa nesecretă nr. 12132 prin care precizează modul în care se vor aplica în mod unitar la nivelul țării criteriile de închidere a obiectivelor de investiții cu destinația de comerț, turism și cultură (magazin, centru comercial, club, bar, resturant, pensiune, hotel, etc.) care au suprafața mai mare de 200 mp, indiferent dacă acestea au sau nu autorizație de securitate la incendiu, în condițiile legii. Între timp a fost redactat proiectul de modificare a HGR nr. 915/2015. Aceste precizări vin în urma inițiativei ANPC (Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului) care, având în vedere eșecul evident al IGSU și al unităților subordonate în implementarea prevederilor HGR nr. 915/2015, a demarat controale la agenții economici care desfășoară acest tip de activități. Precizările vor fi utilizate atât de inspectorii IGSU, cât și de cei de la ANPC pentru aplicarea unitară a legislației specifice. Mai multe detalii aici. În urma constatării , în activitatea de prevenire, a unor abordări neunitare în ceea ce privește aplicarea prevederilor Legii nr. 307/2006 și HGR nr. 915/2015 care vizează măsura opririi funcționării spațiilor sau construcțiilor, pierderea valabilității autorizației de securitate la incediu, pentru eliminarea unor posibile vulnerabilități în exercitarea rolului de autoritate, facem următoarele precizări: Precizările IGSU privind oprirea funcționării și sigilării obiectivelor de investiții menționate sunt structurate pe trei acte normative: Legea nr. 307/2006 republicată privind apărarea împotriva incendiilor; HGR nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi; OMAI nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă. Legea nr. 307/2006 republicată privind apărarea împotriva incendiilor – oprirea funcționării și ridicarea sigiliului Oprirea funcționării spațiilor sau construcțiilor implică aplicarea sancțiunii principale – amendă de la 30.000 lei la 100,000 lei și a sancțiunii complementare de oprire a funcționării spațiului sau construcției în care se manifestă starea de pericol (…) Sancțiunea complementară nu poate fi aplicată fără sancțiunea principală. Mai exact, inchiderea de către ISU a unui agent economic și aplicarea sigiliului nu poate fi făcută fără aplicarea amenzii contravenționale. Ridicarea sigiliului pentru care a fost dispusă oprirea funcționării se realizează în următoarele cazuri: împlinirea termenului pentru care a fost dispusă oprirea funcționării; în baza unei hotărâri judecătorești; schimbarea proprietarului și a destinației (alta față de cea care a făcut obiectul opririi funcționării) – condiții cumulative. Aceste condiții se dovedesc prin documente emise/înregistrate de o autoritate publică (contract de vânzare-cumpărare/închiriere/altele asemenea înregistrate la ANAF/primărie/birou notarial prin care se certifică schimbarea proprietarului/utilizatorului (pentru schimbarea proprietarului), respectiv certificat de urbanism, certificat de înregistrare  ONRC (pentru schimbarea destinației); executarea unor lucrări de reparații urgente necesare îndeplinirii cerinței de securitate la incendiu (ridicare temporară a sigiliului pentru o perioadă dispusă discreționar de inspectorul de prevenire). Trebuie reținut că desfășurarea activității specifice destinației/domeniului de activitate (comerț, cultură, turism) în perioada ridicării temporare a sigiliului, reprezintă infracțiune, caz în care vor fi sesizate organele de urmărire penală, dar nu se va aplica sancțiunea prevăzută la art. 45, pct. IV din Legea nr. 307/2006; obținerea autorizației de securitate la incendiu, indiferent dacă spațiul sau construcția se încadrează sau nu an prevederile HGR nr. 571/2016. HGR nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor – criterii pentru oprirea funcționării HGR nr. 915/2015 stabilește criteriile de oprire a funcționării, atât pentru spațiile și construcțiile care au autorizație de securitate la incediu, cât și pentru cele care funcționează fără acest document sau cele care nu se încadrează în prevederile HGR nr. 571/206 Aplicarea prevederilor HGR nr. 915/2015 nu poate fi condiționată de prevederile HGR nr. 571/2016. Criteriile de oprire a funcționării sunt aplicabile construcțiilor și amenajărilor care au suprafața (n.a. desfășurată) mai mare de 200 mp, având destinația de comerț, cultură și/sau turism, care au autorizație de securitate la incendiusau care nu au autorizație de securitate la incendiu, în condițiile legii. Astfel, este constatată încălcarea gravă a cerinței securitate la incendiu și se dispune oprirea funcționării în următoarele cazuri: depășirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori (n.a. declarați pe proprie răspundere sau rezultați din documentele care au stat la baza acordării autorizației de securitate la incendiu). Constatarea îndeplinirii acestui criteriu se realizează prin numărarea utilizatorilor, care se va face cu sprijinul poliției, jandarmeriei și, după caz, cu participarea personalului desemnat de către administrator; depășirea numărului de niveluri supraterane față de valoarea de referință admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu. Constatarea acestei situații se face din documentele aferente autorizației de securitate la incendiu pentru construcțiile și spațiile care dețin acest document, respectiv prin acordarea unui termende 5 zile pentru punerea la dispoziția organului de control a acestor documente. Neprezentarea acestora în termenul stabilit, atrage după sine oprirea activității. Cel mai simplu (nu neapărat cel mai ieftin și/sau rapid) mod de stabilire a respectării acestui criteriu este realizarea unei expertize tehnice pentru cerința securitate la incendiu; reducerea prin elemente de construcție cu mai mult de 25% din valoarea de referință a înălțimii/lățimii căilor de evacuare. Constatarea (ne)respectării acestui criteriu se realizează prin măsurare. Dacă deficiența constatată poate fi remediată în timpul controlului, nu se va dispune oprirea activității; neechiparea construcției/spațiului cu instalații cu rol în prevenirea și stingerea incendiilor – instalații de limitare și stingere a incendiilor, instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendii, instalații de desfumare și/sau iluminat de securitate (n.a. pentru evacuare, acolo unde acest iluminat este obligatoriu). Dacă nu sunt identificate proiectele tehnice ale acestor instalații, vor fi solicitate de la autoritățile locale (n.a. dacă acestea nu sunt la ISU, nici-o primărie sau consiliu județean nu le are în mod cert). Dacă acestea nu există (n.a cel mai probabil), se va dispune oprirea activității; neprezentarea datei realizării documentaţiei tehnice de autorizare

Precizări IGSU pentru aplicarea unitară a criteriilor de închidere a obiectivelor de comerț, turism și cultură Read More »