#autorizaieISU

Prezentare privind modul de depunere a documentației tehnice în format electronic (ISU), în vederea emiterii avizului/autorizației de securitate la incendiu sau protecție civilă

Având în vedere prevederile art. 10 din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate cu OMAI nr. 180/2022, depunerea documentațiilor tehnice în format electronic trebuie să respecte anumite condiții specifice. (1) Documentația tehnică depusă în format electronic trebuie însoțită de semnătura electronică a investitorului sau beneficiarului. (2) Documentația tehnică depusă […]

Prezentare privind modul de depunere a documentației tehnice în format electronic (ISU), în vederea emiterii avizului/autorizației de securitate la incendiu sau protecție civilă Read More »

MIGS | Soluții integrate pentru avizul/autorizația ISU

Ce documentații tehnice sunt necesare pentru aviz/autorizație ISU pentru clădiri sau spații din clădiri, cine sunt persoanele autorizate să le întocmească și care este baza legală

Ce documentații tehnice sunt necesare pentru aviz/autorizație ISU pentru clădiri sau spații din clădiri, cine sunt persoanele autorizate să le întocmească și care este baza legală Persoanele fizice și/sau juridice care trebuie să obțină avizul și/sau autorizația ISU pentru securitate la incendiu în conformitate cu prevederile HGR nr. 571/2016 actualizat 2022 pentru aprobarea categoriilor de

Ce documentații tehnice sunt necesare pentru aviz/autorizație ISU pentru clădiri sau spații din clădiri, cine sunt persoanele autorizate să le întocmească și care este baza legală Read More »