MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu

Proiecte actualizare normative instalații sanitare | termice | electrice | ventilații

Normativ sanitare, termice, electrice și ventilații supuse acutalizării În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei aduce la cunoştinţa publicului textul următoarelor proiecte de acte normative:  Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea […]

Proiecte actualizare normative instalații sanitare | termice | electrice | ventilații Read More »