Proiecte actualizare normative instalații sanitare | termice | electrice | ventilații

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu
MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu
MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu

Normativ sanitare, termice, electrice și ventilații supuse acutalizării

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei aduce la cunoştinţa publicului textul următoarelor proiecte de acte normative: 

  • Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor, Indicativ I9-2022”
  • Ordin pentru modificarea și completarea reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalațiilor de încălzire centrală, Indicativ I 13-2015”,
  • Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare, Indicativ I5-2022”,
  • Ordin pentru aprobarea modificării și completării reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I 7/2011”

Puteți face o comparație între noul și vechiul normativ pentru a vedea modificările aduse prin proiectul de ordin MDLPA 

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu | Aviz ISU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + fifteen =