MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu

Actualizare normativ școli și licee – indicativ NP 010-2022 (în vigoare)

În data de 16 iunie 2022, MDLPA a aprobat prin Ordinul nr. 749 reglementarea tehnică “Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee, indicativ NP 010-2022”, în vigoare începând cu data de 21 iunie 2022. Principala noutate a acestui normativ este că nu mai tratează securitatea la incendiu deloc, făcând doar trimitere la cele 3 normative fundamentale pentru securitatea la incendiu: art. 4.3. Securitatea la incendiu (1) Cerința de calitate a construcțiilor “Securitate la incendiu” se asigură prin aplicarea prevederilor următoarelor reglementării tehnice în construcții: a) P118 Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, b) P118/2 Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de Stingere, c) P118/3 Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a – Instalații de detectare, semnalizare, avertizare, cu modificările și completările ulterioare. Puteți face o comparație între noul și vechiul normativ pentru a vedea modificările aduse de noul normativ Indicativ NP 010-1997 (abrogat) vs. Indicativ NP 010-2022 (în vigoare)

Actualizare normativ școli și licee – indicativ NP 010-2022 (în vigoare) Read More »