Prezentare privind modul de depunere a documentației tehnice în format electronic (ISU), în vederea emiterii avizului/autorizației de securitate la incendiu sau protecție civilă

Prezentare privind modul de depunere a documentației tehnice în format electronic (ISU), în vederea emiterii avizului/autorizației de securitate la incendiu sau protecție civilă Având în vedere prevederile art. 10 din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate cu OMAI nr. 180/2022, depunerea documentațiilor tehnice în format electronic trebuie să respecte anumite condiții specifice. (1) Documentația tehnică depusă în format electronic trebuie însoțită de semnătura electronică a investitorului sau beneficiarului. (2) Documentația tehnică depusă în format electronic poate fi constituită în una dintre următoarele variante: a) fiecare piesă scrisă și desenată din cuprinsul documentației să fie scanată cu semnătura tuturor factorilor implicați în elaborarea și verificarea documentației, în condițiile stabilite la art. 9; b) să fie semnată electronic de către toți factorii implicați în elaborarea și verificarea proiectului. art. 10 din Normele metodologice aprobate prin OMAI nr. 180/2016 De asemenea, așa cum este stipulat prin adresa nesecretă IGSU nr. 131186/28.12.2023, începând cu data de 31.03.2024, documentațiile tehnice pentru obțienrea avizului/autorizației de securitate la incendiu și protecție civilă se vor depune EXCLUSIV în format electronic. NOTĂ: În toate cazurile în care este necesară/obligatorie realizarea unei expertize tehnice la cerința fundamentală securitate la incendiu, documentațiile vor fi asumate prin semnătură olografă și ștampilă sau semnătură electronică, după caz, de către expertul tehnic atestat la această cerință. Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Basarab I” al Județului Dâmbovița a întocmit o prezentare cu privire la modului de depunere a documentației tehnice în format electronic, în vederea emiterii avizului/autorizației de securitate la incendiu sau protecție civilă în 3 (trei) varinate posibile. Varianta 1 Documentația va fi asumată prin: semnătura electronică a investitorului/beneficiarului; semnăturile olografe ale proiectanților; ștampila și semnătura olografă a verificatorului de proiecte (n.a. verificatorilor de proiecte pentru cerințele fundamentale Cc | Ci – securitate la incendiu pentru construcții și instalații). Varianta 2 Documentația va fi asumată prin: semnătura electronică a investitorului/beneficiarului (aspect omis din varianta 2); semnăturile electronice ale proiectanților; semnătura electronică a verificatorului de proiecte (n.a. verificatorilor de proiecte pentru cerințele fundamentale Cc | Ci – securitate la incendiu pentru construcții și instalații). Varianta 3 Documentația va fi asumată prin: semnătura electronică a persoanei împuternicite de către beneficiar (poate fi inclusiv priectantul) semnăturile olografe ale proiectanților; ștampila și semnătura olografă a verificatorului de proiecte (n.a. verificatorilor de proiecte pentru cerințele fundamentale Cc | Ci – securitate la incendiu pentru construcții și instalații). De asemenea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Basarab I” al Județului Dâmbovița propune și o împuternicire-tip. Trebuie precizat că împuternicirile-tip nu sunt cuprinse în legislația aplicabilă și, ca atare, NU trebuie să respecte formatul propus. Puteți vizualiza datele de mai sus în format .pdf sau .ppt, accesând pagina web a Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Basarab I” al Județului Dâmbovița. Pentru mai multe informații puteți accesa Ghidul de avizare/autorizare, iar pentru analizarea personalizată a unui obiectiv de investiții, nu ezitați să ne contactați telefonic sau prin WhatsApp la numărul 0736 692 562, accesând formularul de contact sau să ne transmiteți datele generale prin intermediul formularului de evaluare gratuită. Linkedin Facebook Youtube

Prezentare privind modul de depunere a documentației tehnice în format electronic (ISU), în vederea emiterii avizului/autorizației de securitate la incendiu sau protecție civilă Read More »