MIGS | Legislație construcții și instalații

Ghiduri de bune practici aplicabile clădirilor existente și clădirilor noi, situate în zone inundabile (proiect)

În data de 16.02.2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a două proiecte de acte normative: Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid de bune practici privind măsuri de adaptare aplicabile clădirilor existente și clădirilor noi, situate în zone inundabile, indicativ RTC 11 – 2023” Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid de bune practici privind măsuri de protecție aplicabile clădirilor existente și clădirilor noi, situate în zone inundabile, indicativ RTC 12 – 2023” De asemenea MDLPA precizează că: Proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare prevederi informative bazate pe buna practică, a căror aplicare se recomandă pentru protecția/adaptarea clădirilor aflate în zone inundabile, asigurând conformarea cu prevederile planurilor de amenajare a teritoriului și utilizarea terenurilor din zonele inundabile.

Ghiduri de bune practici aplicabile clădirilor existente și clădirilor noi, situate în zone inundabile (proiect) Read More »