MIGS | curs-pregătire-verificator-de-proiecte-expert-tehnic

Ordonanță a Guvernului privind prorogarea unor termene în domeniul urbanismului și al construcțiilor – cursuri verificatori experți (proiect)

Ordonanță a Guvernului privind prorogarea unor termene în domeniul urbanismului și al construcțiilor – cursuri verificatori experți (proiect) În data de 08.08.2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a anunțat deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ – Ordonanță a Guvernului privind prorogarea unor termene în domeniul urbanismului și al construcțiilor MDLPA precizează că proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare următoarele: Termenul prevăzut la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, aprobată prin Legea nr. 131/2013, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 303/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 3 decembrie 2015, se prorogă până la data de 31 decembrie 2026. Termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 561 din 25 iulie 2016, referitor la intrarea în vigoare a măsurilor prevăzute la art.9 lit. m), n) și o), din Legea nr.10/1995, se prorogă până la data de 31 decembrie 2024. Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungește, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, cu condiția inițierii demersurilor de elaborare/actualizare a planului urbanistic general înainte de expirarea termenului de valabilitate. alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 Mai exact valabilitatea planurilor urbanistice generale se prelungește până la data de 31 decembrie 2026. Sistemul calității în construcții se compune din: (…) m) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de proiectare și/sau consultanță în construcții; n) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care execută lucrări de construcții; o) perfecționarea profesională continuă a specialiștilor care desfășoară activități în domeniul construcțiilor. art. 9 din Legea nr. 10/1995 republicată Mai exact certificarea firmelor cu activități de proiectare, consultanță și execuție în construcții, precum și perfecționarea continuă a verificatorilor de proiecte și experților tehnici se prelungește până la data de 31 decembrie 2024. Pentru mai multe informații puteți accesa Ghidul de avizare/autorizare, iar pentru analizarea personalizată a unui obiectiv de investiții, nu ezitați să ne contactați telefonic sau prin WhatsApp la numărul 0736 692 562, accesând formularul de contact sau să ne transmiteți datele generale prin intermediul formularului de evaluare gratuită. Linkedin Facebook Youtube

Ordonanță a Guvernului privind prorogarea unor termene în domeniul urbanismului și al construcțiilor – cursuri verificatori experți (proiect) Read More »