RTC 8 - 2023

Ghid privind managementul și monitorizarea informațiilor generate în sistem BIM, indicativ RTC 8 – 2023 (proiect)

Ghid privind managementul și monitorizarea informațiilor generate în sistem BIM, indicativ RTC 8 – 2023 (proiect) În data de 19.05.2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ – Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației privind aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind managementul și monitorizarea informațiilor generate în sistem BIM, indicativ RTC 8 – 2023”. Proiect ordin Anexă: RTC 8 – GHID PRIVIND MANAGEMENTUL ȘI MONITORIZAREA INFORMAȚIILOR GENERATE ÎN SISTEM BIM – Partea I Anexă: RTC 8 – GHID PRIVIND MANAGEMENTUL ȘI MONITORIZAREA INFORMAȚIILOR GENERATE ÎN SISTEM BIM – Partea II Referat de aprobare De asemenea, MDLPA precizează că: Proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare managementul informațiilor utilizând modelarea informației construcției (BIM), demers care vine în sprijinul pregătirii cadrului de implementare a foii de parcurs privind implementarea metodologiei BIM (Building Information Modelling) la nivel național, aprobată prin Memorandum aprobat de Guvern în data de 16 septembrie 2022. Citește si Ghidul privind utilizarea instrumentelor BIM în generarea și gestionarea datelor digitale aferente construcțiilor, indicativ RTC 9 – 2023.

Ghid privind managementul și monitorizarea informațiilor generate în sistem BIM, indicativ RTC 8 – 2023 (proiect) Read More »