#securitatelaincendiu

De ce a devenit ISU Brașov irelevant în procesul de autorizare de securitate la incendiu

De ce a devenit ISU Brașov irelevant în procesul de autorizare de securitate la incendiu – STUDIU DE CAZ

De ce a devenit ISU Brașov irelevant în procesul de autorizare de securitate la incendiu – STUDIU DE CAZ sursa: https://www.isujbv.ro/heraldica/ De-a lungul timpului, inspectorii din cadul departamentului de avizare/autorizare al Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Țara Bârsei” al Județului Brașov, pe scurt ISU Brașov, și-au creat o reputație de profesioniști. Dar chiar sunt? Acest articol face o analiză a indicatorilor care definesc performanța în cadrul unui studiu de caz, respectiv un obiectiv de investiții propus spre autorizare aflat în raza de competență a ISU Brașov. Să începem cu o scurtă istorie a departamentului de avizare /autorizare de la ISU Brașov pentru a identifica realizările și oamenii care au stat la baza acestei reputații. Prima persoană care a condus departamentul de avizare/autorizare a ISU Brașov este col. (rez.) Zară Alexandru Sorin, actualmente expert tehnic și verificator de proiecte activ la cerința “securitate la incendiu pentru construcții și instalații” care s-a remarcat prin creșterea exigențelor tehnice ale proiectelor prezentate spre autorizare, dar și pentru blocarea excesivă a documentațiilor de avizare/autorizare depuse prin neasumarea responsabilității și emiterea de respingeri ambigue. Din păcate, această fugă de responsabilitate s-a perpetuat de-a lungul timpului, fiind în prezent un factor definitoriu al ISU Brașov, iar dl. Zară a ajuns să guste din propria rețetă din poziția “clientului”. De asemenea, dl. Zară, fiind apreciat de conducerea IGSU, a fost numit timp de 6 luni într-o funcție de conducere la ISU BIF după tragedia de la Colectiv. Următoarea persoană, de asemenea foarte apreciată de conducerea IGSU, care a preluat departamentul de avizare/autorizare al ISU Brașov este lct. col. Negru Viorel Bogdan, actualmente expert tehnic și verificator de proiecte nepracticant la cerința “securitate la incendiu pentru construcții și instalații” (n.a. dl. Negru nu este expert Ci). Dl. Negru s-a remarcat prin perpetuarea unei politici rigide de respingere a documentațiilor pentru motive minore și/sau abuzive, precum și prin ignorarea cu bună știință a prevederilor legale și a ordinelor inspectorului șef al IGSU (studiu de caz aici). În ciuda acestei situații, dl. Negru a fost împuternicit într-un post de conducere la ISU Prahova (șef inspecție) după tragedia de la Ferma Dacilor, acesta exercitând această poziție la momentul redactării acestui articol, motiv pentru care a mai apărut o persoană pe lanțul șefilor de la avizare/autorizare ISU Brașov. Această persoană, mai exact mr. Rîmniceanu Răzvan Adrian, verificator de proiecte nepracticant la cerința “securitate la incendiu pentru construcții” din noiembrie anul trecut, se remarcă prin atingerea apogeului incompetenței, iresponsabilității și aroganței. Argumentele care stau la baza acestei aserțiuni vor fi prezentate mai jos. Înainte însă de analiza studiului de caz, trebuie să analizăm și performanțele celor 5 persoane care au activat anul trecut în cadrul departamentului de avizare/autorizare ISU Brașov, la care se adaugă și șeful acestui departament. Pentru a avea o imagine actualizată cât mai clară asupra acestor performanțe, am ales un indicator public relevant, respectiv numărul de autorizații de securitate la incendiu emise de ISU Brașov în anul 2023. Pe întregul parcurs al anului 2023, ISU Brașov a emis un număr total de 72 de autorizații de securitate la incendiu, din care 7 sunt acordate pentru amenajări temporare (e.g. festivalul berii sau târgul de Crăciun). Dacă luăm în considerare doar autorizațiile pe termen lung, cele 65 de autorizații de securitate la incendiu emise în anul 2023 de ISU Brașov reprezintă o medie de 13 autorizații emise anul trecut de fiecare din cei 5 inspectori activi în cadrul departamentului de avizare/autorizare, fără a lua în considerare și șeful departamentului, respectiv o medie de 1,08 autorizații/inspector/lună pe parcursul anului 2023. Pentru o imagine mai exactă trebuie luate în considerare și costurile salariale pentru atingerea unei asemenea performanțe. Considerând un venit mediu net de 1000 de euro a ofițerilor I și II, la care se adugă taxele legale, putem considera un venit brut pentru un inspector de 1500 de euro pe lună, respectiv de 2000 de euro pentru șeful departamentului. Astfel, costurile pentru emiterea a 65 de autorizații de securitate la incendiu pe termen lung în anul 2023 pot fi estimate la 9500 de euro/lună, respectiv la 114000 de euro pentru întregul an 2023. STUDIU DE CAZ ISU Brașov – Clădire civilă cu săli aglomerate Context Pentru o înțelegere mai bună a stadiului procesului de autorizare aferent obiectivului de investiții analizat, am rezumat acest proces de la debutul acestuia până la data prezentului articol. Pentru protejarea intimității, identitatea investitorului și a persoanei împuternicite, denumirea și locația exactă a obiectivului de investiții nu vor fi prezentate. În data de 21 noiembrie 2023 a fost depusă o documentație tehnică în vederea obținerii autorizației de securitate la incediu pentru o clădire civilă cu săli aglomerate. Trebuie precizat că, dintr-o eroare materială, nu au fost depuse procesele verbale de execuție a lucrărilor de construcții și instalații, aspect adus la cunoștință de către ISU Brașov printr-o comunicare emisă în baza art. 21 alin. (1) din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate prin OMAI nr. 180/2022 (n.a. pe scurt, Norme). Lipsa acestor documente a fost semnalată de ISU Brașov printr-o comunicare din data de 28.11.2023, dată la care dl. Negru a fost la conducerea departamentului de avizare/autorizare. Trebuie precizat faptul că adresa de comunicare a lipsei documentelor trimisă de dl. Negru nu nominalizează în mod expres ce procese verbale sunt necesare, fiind un simplu copy/paste al art. lit. e)din Anexa nr. 12 la Norme). click pe imagine pentru vizualizare click pe imagine pentru vizualizare În data de 18.12. 2023 au fost depuse documentele exact așa cum au fost solicitate de ISU Brașov prin comunicarea anterioară. În data de 23.01.2024, moment în care dl. Rîmniceanu a fost la conducerea departamentului de avizare/autorizare, a fost emisă o nouă comunicare de către ISU Brașov prin care investitorul era anunțat că nu s-au depus toate documentele prevăzute la anexa nr. 12 din norme și că, pe cale de consecință, trebuie reluat procesul de autorizare. Trebuie precizat faptul că adresa de comunicare a lipsei documentelor trimisă de dl. Rîmniceanu menționează procesele verbale deja depuse în data de 18 decembrie

De ce a devenit ISU Brașov irelevant în procesul de autorizare de securitate la incendiu – STUDIU DE CAZ Read More »

expert-tehnic-securitate-la-incendiu-MIGS

În ce situații este obligatorie/necesară expertiza tehnică la cerința fundamentală “securitate la incendiu” și cine este responsabil?​

În ce situații este obligatorie/necesară expertiza tehnică la cerința fundamentală “securitate la incendiu” și cine este responsabil? expert tehnic – specialist cu activitate în construcții atestat în unul sau mai multe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, care efectuează expertiza tehnică a construcțiilor, a execuției lucrărilor de construcții și, în situațiile prevăzute de lege, efectuează expertizarea tehnică a proiectelor; art. 2 lit. b) din Regulament Expertizarea tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, denumită în continuare expertizare tehnică, este o activitate complexă care cuprinde, după caz, încercări, relevee, analize și evaluări, necesare determinării stării tehnice a unei construcții existente sau nefinalizate, a modului în care au fost executate lucrările de construcție sau a modului în care un proiect respectă reglementările tehnice în vederea asigurării cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute de lege. art.9 alin. (1) din Regulament Expertiza tehnică la cerința fundamentală „securitate la incendiu“, prevăzută la art. 2 lit. c) din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate prin OMAI nr. 180/2022, realizată de expert tehnic atestat MDLPA, în condițiile prevederilor art. 6 alin. (2) și art. 13 alin (4)  din Legea nr. 10/1995 republicată, coroborat cu art. 9 alin. (2) din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare și art. 47 din Normele generale de apărare împotriva incediilor aprobate cu OMAI nr. 163/2007 este obligatorie în următoarele cazuri: în cazul intervențiilor la construcțiile existente, conform art. 18 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 republicată (temei legal valabil în cazul tuturor cerințelor fundamentale); în cazul în care nu există documente care să certifice reacția și/sau rezistența la foc produselor pentru construcții cu rol în satisfacerea cerinței fundamentale “securitate la incendiu”, conform art. 6 alin. (2) din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate cu OMAI nr. 180/2022; în cazul construcțiilor existente, în cazul dezastrelor sau al accidentelor datorate fenomenelor naturale, acțiunilor umane, activităților tehnologice sau în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcției pentru evaluarea capacității acesteia de satisfacere a cerinței “securitate la incendiu” sau pentru rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuției unor lucrări de construcții, conform art. 47 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu OMAI nr. 163/2007; în cazul intervențiilor la construcții existente, în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate factorilor naturali sau antropici sau activităților tehnologice, în vederea evaluării stării tehnice a construcțiilor avariate, la solicitarea autorității contractante sau a beneficiarului privind proiectul/proiectele sau execuția lucrărilor și a construcțiilor, pentru evaluarea construcțiilor existente la acțiuni seismice și, după caz, stabilirea de măsuri de intervenție sau în vederea determinării calității tehnice a unor proiecte conform art. 9 alin. (1) din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate; în situația în care, în mod justificat, nu pot fi respectate prevederile reglementărilor tehnice de proiectare, conform pct. 1.3 și 1.4. din adresa IGSU nr. 91184/20.01.2023. Intervențiile la construcțiile existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, desființare parțială, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare termică, creștere a performanței energetice, renovare, renovare majoră sau complexă, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare, desființare totală. Acestea se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat și, după caz, în baza unui audit energetic întocmit de un auditor energetic pentru clădiri atestat, și cuprind proiectarea, execuția și recepția lucrărilor care necesită emiterea, în condițiile legii, a autorizației de construire sau de desființare, după caz. Intervențiile la construcțiile existente se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcției. art. 18 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 Pentru construcțiile existente, criteriile de performanță privind reacția și/sau rezistența la foc a/ale produselor pentru construcții care nu pot fi dovedite cu unul dintre documentele prevăzute la alin. (1) se determină prin expertiză tehnică întocmită în baza art. 9 din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare. art. 6 alin. (2) din Normele metodologice (1) Activitatea de expertizare tehnică de securitate la incendiu se efectuează de către experți tehnici atestați în condițiile legii, atunci când o reglementare sau un organism cu atribuții de control al statului prevede acest lucru ori când se referă la situațiile prevăzute mai jos: a) pentru rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuției unor lucrări de construcții; b) la construcțiile existente, în cazul dezastrelor sau al accidentelor datorate fenomenelor naturale, acțiunilor umane, activităților tehnologice sau în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcției pentru evaluarea capacității acesteia de satisfacere a cerinței “securitate la incendiu”. (2) Pentru proiecte și construcții în curs de execuție, prin expertizele tehnice de securitate la incendiu se asigură respectarea integrală a măsurilor de securitate la incendiu stabilite în reglementările tehnice în vigoare. (3) Pentru construcțiile existente, expertizele tehnice de securitate la incendiu, efectuate în situațiile în care, justificat tehnic, nu pot fi respectate prevederile reglementărilor tehnice, stabilesc, în funcție de riscurile de incendiu actualizate, măsuri alternative care să asigure nivelurile de performanță pentru securitatea la incendiu stabilite prin reglementări tehnice specifice. art. 47 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor (2) Expertizarea tehnică se poate realiza și în următoarele situații: a) intervenții la construcții existente; b) în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate factorilor naturali sau antropici sau activităților tehnologice, în vederea evaluării stării tehnice a construcțiilor avariate; c) la solicitarea autorității contractante sau a beneficiarului privind proiectul/proiectele sau execuția lucrărilor și a construcțiilor; d) pentru evaluarea construcțiilor existente la acțiuni seismice și, după caz, stabilirea de măsuri de intervenție; e) în vederea determinării calității tehnice a unor proiecte. art. 9 alin. (2) din Regulament Documentația tehnică de avizare/autorizare nu trebuie să conțină raportul de expertiză tehnică întocmit pentru situațiile prevăzute în anexele 4 și 5 din Normele metodologice aprobate prin OMAI nr. 180/2022. În schimb, măsurile compensatorii stabilite de către expertul tehnic trebuie să vizeze îmbunătățirea criteriilor de proiectare care nu pot fi

În ce situații este obligatorie/necesară expertiza tehnică la cerința fundamentală “securitate la incendiu” și cine este responsabil?​ Read More »

Modificări HGR 571/2016 – construcții care se supun avizării/autorizări privind securitatea la incendiu (în vigoare)

HG 571/2016 actualizat 2022 În data de 29.09.2022 Guvernul României a publicat în Monitorul Oficial HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu Principalele modificări Principalel modificări aduse la HG n. 571/2016 prin Hotărârea nr. 1.181 din 29 septembrie 2022 sunt: scutirea sediilor Președinției, Parlamentului și Guvernului de obligativitatea autorizării privind securitatea la incendiu; stabilirea semnificațiilor expresiilor folosite în HG 571/2016 cu indicarea bazei legale; sporirea puterii instituției militarizate IGSU care va decide cum se calculează suprafața desfășurată a construcțiilor cu funcțiuni mixte, aspect ce poate fi în contradicție cu tehnicile de proiectare inginerești și de arhitectură;  apare o nouă categorie de clădiri care se supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu, respectiv clădirile cu funcțiuni mixte având suprafața desfășurată mai mare sau egală cu 1.000 mp; se face diferențierea clădirilor cu destinația de învățământ în funcție de vârsta elevilor, fiind supuse avizării/autorizării privind securitatea la incendiu constrcțiile de învățământ cu suprafața desfășurată mai mare de 175 mp pentru învățământul până la liceu, respectiv 600 mp începând de la liceu, inclusiv; apare o nouă categorii de spații supuse avizării/autorizării privind securitatea la incendiu, respectiv spațiile comerciale de la metrou, indiferent de suprafață; se elimnă obligativitatea avizării/autorizării privind securitatea la incendiu a spațiilor de producție/depozitare deschise; obligativitatea avizării/autorizării privind securitatea la incendiu a sălilor aglomerate și a căilor de evacuare aferente acestora. Acum poți evalua GRATUIT online dacă obiectivul tău de investiții are nevoie de aviz/autorizație ISU. Introduci datele și primești răspunsul pe loc! EVALUARE GRATUITĂ Precizări IGSU În data de 13.10.2022, respectiv 24.11.2022, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis două adrese interne nesecrete către Inspectoratele pentru Situații de Urgență Județene / București-Ilfov pentru clarificarea unor aspecte din HG nr. 571/2016 actualizat 2022. De asemenea, în data de 20.01.2023, IGSU a emis un set de precizări cu privire la această hotărâre, precum și cu privire la OMAI 180/2022, P118-99 și P118/2-2013. Linkedin Facebook Youtube

Modificări HGR 571/2016 – construcții care se supun avizării/autorizări privind securitatea la incendiu (în vigoare) Read More »