analiza-situatiei-operative-igsu-2022

Analiza situației operative (intervențiile) IGSU aferente anului 2022 – RAPORT OFICIAL

Analiza situației operative (intervențiile) IGSU aferente anului 2022 – RAPORT OFICIAL click pe imagine pentru vizualizare Având în vedere că nu a fost publicată încă analiza siutației operative a IGSU aferentă anului 2023, am parcurs analiza operativă pentru anul 2022. Analiza se referă strict la intervențiile IGSU și nu tratează partea birocratică, respectiv partea de control, prevenție și eliberare avize și autorizații de securitate la incendiu, referitor la performanțele acestei ceastă divizii rezultatele fiind oarecum clare. Chiar din prima pagină a analizei se poate observa o creștere a numărului toturor tipurilor de intervenții, cele mai multe dintre acestea (75%) fiind efectuate de echipajele SMURD. Prezentul articol se va referi doar la situația incendiilor, mai exact asupra incendiilor de clădiri, deși marea majoritate a incendiilor (23772) au fost incendii de vegetație cu o creștere alarmantă de  84.49%. click pe imagine pentru vizualizare Un prim aspect care reiese din analiza intervențiilor la incendii este faptul că cele mai multe incendii la clădirii sunt cele având destinația de locuințe, deși creșterea procentuală a numărului acestora este cea mai mică (1.34%). De asemenea, se poate observa o creștere redusă a incendiilor din industrie (2.71%) și o creștere de aproape 10 procente a incendiilor din clădirile  cu destinația de comerț și alimentație publică. Creșteri mult mai smenificative sunt constatate pentru tipuri de destinații experimate destul de evaziv, respectiv “anexe” (23.51%) și clădiri cu destinația de “alte activități/domenii” (23.48%). Așa cum era oarecum de așteptat, principala cauză a incendiilor la clădiri este “suspectul de serviciu”, respectiv defecțiunile și/sau suprasarcina la instalațiile electrică, motiv pentru care au fost clarificate/completate/actualizate/introduse noi sisteme de protecție (DDR și AFDD) prin modificările operate în anul 2023 la Normativul pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor – indicativ I 7/2011. click pe imagine pentru vizualizare Din păcate, s-a constat o creștere procentuală de 42.85% a copiilor decedați în incendii, deși în cifre absolute această creștere este de 3 copii, o cifră de 14 ori mai mică decât creșterea în termeni reali a numărului deceselor în cazul persoanelor adulte. click pe imagine pentru vizualizare click pe imagine pentru vizualizare Făcând referire doar la incendiile la locuințe, creșterea anuală este una redusă de doar 1%, exprimată în cifre absolute de un număr de 94 de cazuri, cu o creștere mai mare a incendiilor din mediul rural (8%), mediu care deține și o pondere majoritară în numărul total de incendii de locuințe. click pe imagine pentru vizualizare Din analiza distribuției împrejurărilor incendiilor produse la locuințe reiese că principalul motiv al declanșării incendiilor la aceste construcții este neîntreținerea corespunzătoare a coșurilor de fum, oarecum normal având în vedere principala modalitate de încălzire a locuințelor și producerea apei calde menajere din mediul rural este utilizarea unor instalații care funcționează preponderent cu combustibil solid. click pe imagine pentru vizualizare click pe imagine pentru vizualizare Din punct de vedere al locului de inițiere a incendiilor, se constată că majoritatea incendiilor la clădirile de locuințe debutează la nivelul podului, mansardei și/sau acoperișului cu un procent aproape dublu în mediul rural față de mediul urban. Al doilea motiv cu privire la locația debutului incediilor este, în mod firesc, bucătăria care, așa cum se observă din analiză, are o pondere mult mai mare în mediul urban față de cel rural. ATENȚIE: Cel mai probabil mediul rural considerat în analiza IGSU include UAT-urile independente (sate, comune) amplasate în zonele metropolitane a marilor orașe care sunt incluse de facto în suburbiile mediului urban, fiind puțin probabilă construcția de locuințe colective (blocuri) pe scară largă în satele și comunele izolate. Având în vedere cele de mai sus, rămâne o întrebare la care poate răspunde doar legiuitorul. Dacă majoritatea incendiilor incidente la construcții sunt identificate în special la clădirile de locuit, de ce sunt exceptate acestea de la obligativitatea implementării majorității măsurilor cu rol în protecția împotriva incendiilor? Pentru mai multe informații puteți accesa Ghidul de avizare/autorizare, iar pentru analizarea personalizată a unui obiectiv de investiții, nu ezitați să ne contactați telefonic sau prin WhatsApp la numărul 0736 692 562, accesând formularul de contact sau să ne transmiteți datele generale prin intermediul formularului de evaluare gratuită. Linkedin Facebook Youtube

Analiza situației operative (intervențiile) IGSU aferente anului 2022 – RAPORT OFICIAL Read More »