Ghid pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de protejare şi consolidare a taluzurilor la canale şi diguri, indicativ GE 027-2023

Ghid pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de protejare şi consolidare a taluzurilor la canale şi diguri, indicativ GE 027-2023 (proiect)

În data de 16.02.2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ – Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de protejare şi consolidare a taluzurilor la canale şi diguri, indicativ GE 027-2023” De asemenea MDLPA precizează că: Proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare proiectarea și execuția lucrărilor de protejare și consolidare a taluzurilor udate pentru canalele de transport al apei (aducțiuni, irigații, desecări) și ale digurilor de apărare împotriva inundațiilor (taluzurile exterioare). Puteți găsiți aici anunțul integral al MDLPA.

Ghid pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de protejare şi consolidare a taluzurilor la canale şi diguri, indicativ GE 027-2023 (proiect) Read More »