MIGS | Securitatea la incendiu

Normativ P118/1 actualizat 2022 (în dezbatere publică) – Analiză preliminară – principalele noutăți

Normativ P118/1 actualizat 2022 (în dezbatere publică) – Analiză preliminară – principalele noutăți UPDATE 29.03.2024 În data de 29.03.2024, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului – Directia Afaceri Europene si Relatii Internationale și Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și Administrației – Direcția Tehnică – Serviciul Reglementări în Construcții au notificat Sistemul Informatic al Reglementărilor Tehnice (Comisia Europeană) cu privire la redactarea II a normativului privind securitatea la incendiu P118/2024. După ani de zile în care normativul P118/1 privind securitatea la incendiu a construcțiilor a fost propus în diferite forme neoficiale și blocat din diverse motive, în data de 25.11.2022 MDLPA (Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației) a publicat pe pagina de internet în dezbatere publică Ordinul pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, indicativ P 118/1-2022”. Primul aspect remarcat la propunerea pentru noul normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor este dimensiunea sa, aparent aproape dublă față de normativul P118-99. De asemenea, acesta este mult mai tehnic și mai complex și, ca atare, mult mai dificil de utilizat. Găsiți aici observațiile noastre trimise către MDLPA pe marginea propunerii de modificare/actualizare a normativului P118/1-2022. Modificări / completări / clarificări fundamentale Normativul P118/1-2022 renunță la o serie de noțiuni de bază, înlocuindu-le cu altele sau renunțând complet la ele. Principala modificare adusă de noul normativ este renunțarea la conceptul de “categorie de pericol de incediu” utilizat pentru stabilirea riscului de incendiu al construcțiilor încadrate în categoria construcțiilor de producție / depozitare, fiind utilizată doar sintagma “risc de incendiu” pentru toate construcțiile, indiferent de destinația lor, prin care se realizează și corelarea noului normativ cu prevederile normativelor P118/2-2013 (instalații de limitare și stingere incendii) și P118/3-2015 (instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendii). A doua noutate fundamentală a acestui normativ este renunțarea la noțiunea de “grad de rezistență la foc” și utilizarea sintagmei “nivel de stabilitate”, care se stabilește conform acelorași principii ca gradul de rezistență la foc, cu mențiunea că apar două noi categorii – nivel de stabilitate II(+) și III(+). Al treilea spect esențial din noul normativ de securitate la incediu a construcțiilor P118/1-2022 este obligativitatea calculări rezistenței la foc a elementelor de construcție structurale și cu rol de separare pentru împiedicarea focului conform prevederilor SR EN 1991-1-2, SR EN 1992-1-2, SR EN 1993-1-2, SR EN 1994-1-2, SR EN 1995-1-2, SR EN 1996-1-2, precum şi SR EN 1999-1-2, împreună cu amendamentele, eratele şi Anexele naţionale ale acestora, simpla declarare a acestor rezistențe nefiind suficientă. Clarificarea exprimărilor din normativ menite să ellimine căt mai mult interpretările subiective: Art. 1.1.11. În prezenta normă tehnică se utilizează următorii termeni pentru indicarea gradului de obligativitate a prevederilor: a) ”este obligatoriu”, ”trebuie”, ”este necesar” indică obligativitatea strictă a respectării prevederilor în cauză; b) ”de regulă” indică faptul că prevederea respectivă trebuie să fie aplicată în majoritatea cazurilor; nerespectarea unei astfel de prevederi este permisă, dar trebuie să fie temeinic justificată în proiect; c) ”se admite” indică o soluţie satisfăcătoare care poate fi aplicată în cazuri particulare, fiind obligatorie justificarea ei în proiect; d) ”se recomandă” indică o soluţie preferabilă, care trebuie avută în vedere la alegerea soluţiei; nerespectarea unei astfel de prevederi nu trebuie justificată în proiect. Terminologie și noțiuni noi detaliate Normativul P118/1-2022 aduce o serie de noțiuni noi pe care le și detaliază. Mai jos, câteva exemple: Refugiu sigur vital; Zonă de securitate / de securitate relativă Copertină incombustibilă cu rezistență mecanică la ușile de de acces și evacuare; Perete (despărțitor cu rol) de sectorizare; Perete deflector (pentru limitarea efectelor exploziilor volumetrice spre vecinătăți prin suprafețele de decompresie); Acoperiș verde; Fațade “double skin”; Spații de lucru de tip “open space”; Funcțiunea de sport, inclusiv stadioane și arene; Sisteme și dispozitive fotovoltaice și baterii de acumulatoare; Construcții agrozootehnice, inclusiv modul și fluxurile de evacuare a animalelor, în funcție de tipul acestora; Modul de conformare a construcțiilor în cazul schimbării de destinație a acestora. Terminologie și noțiuni existe detaliate Normativul P118/1-2022 clarifică/detaliază mult mai clar o parte a noțiunilor existente și în versiunea din 1999. Mai jos, câteva exemple: Ascensoare (de persoane, de marfă, pentru evacuarea pacienților transportabili, pentru forțele de intervenție); Condiții minime care trebuie asigurate pentru autospeciale de intervenție și autoscări, inclusiv în funcție de parametrii tehnici ai acestora; Criterii de performanță pentru rezistența la foc cu privire la radiația termică (W), acțiunea mecanică la impact (M), etanșeitate la fum (S), rezistenţa la foc de funingine (G), capacitatea de protecție la foc (K), durata de stabilitate la curba standard temperatură – timp (DH), etc.; Clasificarea mult mai detaliată a ușilor cu rol de protecție a golurilor din pereții cu privire la parametrii de rezistență la foc și etanșeitate la fum, inclusiv clase de autoînchidere în funcție de numărul de cicluri de deschidere/închidere;  Se precizează măsurile compensatorii când nu sunt respectate distanțele față de vecinătăți, regimul de înălțime, suprafața desfășurată, lungimile de evacuare, etc., respectiv dotarea construcțiilor cu instalații automate de stingere și/sau instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendii. Nu se precizează care sunt măsurile compensatorii pentru construcțiile la care este obligatorie dotarea cu instalațiile de mai sus conform normelor tehnice în vigoare. Se detaliază condițiile minime de încadrare în clasa de reacție la foc și rezistență la foc a pereților încăperilor (inclusiv a căilor de evacuare), în funcție de destinație (inclusiv pentru locuințe); Deși nu se modifică, apare posibilitatea majorării lungimilor de evacuare în funcție de destinație și nivel de stabilitate cu 25%, dacă se asigură dotarea construcției cu instalații automate de stingere, instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendii și sistem pentru evacuarea fumului; Se precizează / detaliază modul în care se asigură desfumarea caselor de scară închise, încăperilor tampon și a circulațiilor orizontale comune (holuri, coridoare) care sunt iluminate natural, precum și parametrii tehnico-funcționali a sitemelor pentru evacuarea fumului în general; Se detaliază constructiv construcțiile subterane; Se detaliazăconstructiv construcțiile de sport; Se detaliază constructivconstrucțiile civile supraterane, montane sau din Delta Dunării, amplasate izolat; Se detaliază constructiv parcajele pentru autorurisme; Se tratează separat construcțiile de învățământ în funcție de vârsta utilizatorilor (învățământ preșcolar și învăţămînt primar, secundar, terţiar, nonuniversitar şi universitar); Se permite încadrarea construcțiilor

Normativ P118/1 actualizat 2022 (în dezbatere publică) – Analiză preliminară – principalele noutăți Read More »