MIGS - Angajare arhitect OAR specializat în documentații ISU

Arhitect ISU – dacă ești o persoană dinamică și vrei să faci parte din cea mai puternică echipă specializată în realizarea documentațiilor ISU, dă click!

Arhitect ISU – dacă ești o persoană dinamică și vrei să faci parte din cea mai puternică echipă specializată în realizarea documentațiilor ISU, ești în locul potrivit Având în vedere că activitatea companiei MIGS Project se situează pe un trend ascendent în ultimii ani, conducerea MIGS a decis deschiderea unei oportunități pentru postul de arhitect specializat în realizarea documentațiilor ISU pentru obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu. Atribuțiile acestui job se referă la întocmirea documentațiilor tehnice prevăzute în anexele  din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate cu OMAI nr. 180/2022, fără a fi exclusă posibilitatea realizării unor lucrări care nu necesită aviz/autorizație de securitate la incendiu. Marea majoritate a lucrărilor pentru care este necesară contribuția arhitectului ca parte a echipei de proiectare constau preponderent în categoriile de construcții, spații și/sau amenajări prevăzute în HGR nr. 571/2016 actualizată (e.g. clădiri și spații comerciale, industriale, cultură, turism, cult, sport, învățământ, etc.), fără a fi excluse alte destinații și funcțiuni. Anunț angajare arhitect specializat întocmire documentații pentru obținere aviz/autorizație de securitate la incendiu (ISU) Cerințe număr TNA cu drept de semnătură OAR; listă minim 3 proiecte pe care le-a realizat / la care a participat; disponibilitate deplasări în afara localității de reședință; cunoștințe în utilizarea unui soft CAD care să genereze fișiere editabile .dwg și needitabile .pdf (deținerea unui soft reprezintă un avantaj); experiența în realizarea releveelor este un avantaj. Atribuții Pentru construcții noi: realizarea propunerii arhitecturale a construcției conform temei de proiectare, în funcție de specificațiile investitorului și cerințele fundamentale de calitate în construcții (aceste date vor fi transmise de către managerul de proiect din cadrul MIGS, care va oferi consultanță de specialitate pentru toate fazele proiectului, e.g. rezistente la foc elemente de construcții, clase reacție la foc materiale de construcții, etc.) prezentarea proiectelor pentru verificare/semnare/ștampilare specialiștilor în construcții atestați (expert tehnic, verificator de proiecte, după caz). Pentru construcții existente: realizarea releveului construcției existente (planuri de nivel, plan învelitoare, secțiuni longitudinale și transversale, fațade, plan de încadrare în zonă, plan de situație, memoriu tehnic – pe baza modelului MIGS). Durata medie pentru realizarea unui releveu este de 1-2 zile lucrătoare pentru efectuarea măsurătorilor la obiectivul de investiții și 7-10 zile lucrătoare pentru realizarea memoriului tehnic (format tipizat) și a planurilor aferente. În funcție de dimensiunea și complexitatea obiectivelor de investiții, duratele de mai sus pot varia; implementarea în proiect (situația propusă) a măsurilor prevăzute în expertiza tehnică sau scenariul de securitate la incendiu sau scenariul la incendiu preliminar, după caz și cele prevăzute în Norme (aceste date vor fi transmise de către managerul de proiect din cadrul companiei MIGS, care va oferi consultanță de specialitate pentru toate fazele proiectului, e.g. rezistente la foc elemente de construcții, clase reacție la foc materiale de construcții, etc.); prezentarea proiectelor pentru verificare/semnare/ștampilare specialiștilor în construcții atestați (expert tehnic, verificator de proiecte, după caz). De asemenea, în cazurile în care, măsurile stabilite prin raportul de expertiză tehnică și/sau scenariile de securitate la incendiu impun realizarea unor lucrări de conformare pentru este obligatorie obținerea autorizației de construire conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, este necesară întocmirea documentațiilor DTAC/DTOE. Beneficii Training clarificarea oricăror nelămuriri cu privire la aspectele referitoare la cerința fundamentală “securitate la incendiu” sau a oricărei alte cerințe fundamentale de către verificator de proiecte atestat / expert tehnic atestat din cadrul companiei MIGS; acces preferențial la cursurile de pregătire profesională organizate de MIGS în parteneriat cu Uniunea Verificatorilor de Proiecte; posibilitatea specializării în realizarea scenariilor de securitate la incendiu (preliminare și finale). Program luni-vineri (9:00 – 17:00); posibilitate muncă la distanță sau la sediul MIGS din Brașov. Remunerație venit net pentru primele 6 luni – 5000 lei; venit net pentru următoarele 6 luni – 5000 lei + procent actualizare (între 10% și 20% în funcție de performanță); indexare anuală cu valoarea inflației și cu performanța începând cu al doilea an; bonus de viteză în cazul finalizării proiectelor înainte de termenul stabilit; decontare combustibil, diurnă (pentru distanțe mai mari de 150 de km de reședință) și cazare (pentru lucrări civile cu suprafața mai mare de 3500 m2, amplasate la mai mult de 200 de km de reședință sau lucrări civile și/sau industriale amplasate la mai mult de 300 km de reședință, indiferent de dimensiune), după caz; primă de Crăciun. Dacă ești aceeași persoană dinamică și vrei să faci parte din cea mai puternică echipă specializată în realizarea documentațiilor ISU, trimite-ne CV-ul tău actualizat, listă minim 3 proiecte și o scrisoare de intenție (opțional) la adresa de email cariera@migs.ro. Pentru mai multe informații puteți accesa Ghidul de avizare/autorizare, iar pentru analizarea personalizată a unui obiectiv de investiții, nu ezitați să ne contactați telefonic sau prin WhatsApp la numărul 0736 692 562, accesând formularul de contact sau să ne transmiteți datele generale prin intermediul formularului de evaluare gratuită. Linkedin Facebook Youtube

Arhitect ISU – dacă ești o persoană dinamică și vrei să faci parte din cea mai puternică echipă specializată în realizarea documentațiilor ISU, dă click! Read More »