MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu

Proiecte actualizare normative instalații sanitare | termice | electrice | ventilații

Normativ sanitare, termice, electrice și ventilații supuse acutalizării În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei aduce la cunoştinţa publicului textul următoarelor proiecte de acte normative:  Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor, Indicativ I9-2022”,  Ordin pentru modificarea și completarea reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalațiilor de încălzire centrală, Indicativ I 13-2015”, Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare, Indicativ I5-2022”, Ordin pentru aprobarea modificării și completării reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I 7/2011” Puteți face o comparație între noul și vechiul normativ pentru a vedea modificările aduse prin proiectul de ordin MDLPA  Indicativ I 9-2015 vs. Indicativ I 9-2022 (proiect) Indicativ I 13-2015 vs. Indicativ I 13-2022 (proiect) Indicativ I 5-2010 vs. Indicativ I 5-2022 (proiect) Indicativ I 7-2011 vs. Indicativ I 7-2022 (proiect)

Proiecte actualizare normative instalații sanitare | termice | electrice | ventilații Read More »