MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu

Actualizare normativ pentru grădiniţe de copii – Indicativ NP011 -2022 (în vigoare)

Începând cu data de 29.09.2022 a intrat în vigoare noul Normativ privind cerinţe de calitate specifice construcţiilor pentru grădiniţe de copii – Indicativ NP011 -2022. Principala noutate a acestui normativ este că nu mai tratează securitatea la incendiu deloc, făcând doar trimitere la cele 3 normative fundamentale pentru securitatea la incendiu: art. 4.3. Securitatea la incendiu (1) Cerința de calitate a construcțiilor “Securitate la incendiu” se asigură prin aplicarea prevederilor următoarelor reglementării tehnice în construcții: a) P118 Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, b) P118/2 Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de Stingere, c) P118/3 Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a – Instalații de detectare, semnalizare, avertizare, cu modificările și completările ulterioare. Puteți face o comparație între noul și vechiul normativ pentru a vedea modificările aduse prin normativul pentru grădinițe de copii actualizat  Indicativ NP 011-1997 (abrogat) vs. Indicativ NP 011-2022 (în vigoare)

Actualizare normativ pentru grădiniţe de copii – Indicativ NP011 -2022 (în vigoare) Read More »