MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu

Normativ ambulatorii de specialitate, indicativ NP 021-2022 (în vigoare)

Începând cu data de 11 octombrie 2022 a intrat în vigoare ORDINUL nr. 2.500 din 22 septembrie 2022 privind aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru construcțiile ce conțin spații pentru furnizarea asistenței medicale ambulatorii de specialitate, indicativ NP 021-2022“ EMITENT MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 octombrie 2022 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 115/N/1.09.1997 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea de dispensare și policlinici pe baza exigențelor de performanță, indicativ NP 021-1997“, publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 13/2001 și în Buletinul Construcțiilor nr. 16/2001, își încetează aplicabilitatea. Puteți face o comparație între noul și vechiul normativ pentru a vedea modificările aduse prin normativul pentru ambulatorii de specialitate actualizat  Indicativ NP 021-1997 (abrogat) vs. Indicativ NP 021-2022 (în vigoare)

Normativ ambulatorii de specialitate, indicativ NP 021-2022 (în vigoare) Read More »