certificare-energetica-constructii-Mc-001-2022

Modele de certificate de performanță energetică prevăzute de „Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022”

Modele de certificate de performanță energetică prevăzute de „Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022” MDLPA publică, în format editabil, modelele de certificate de performanță energetică prevăzute de „Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022” și aduce clarificări în ceea ce privește codul unic generat din baza națională de CPE. Formulare-cadru ale certificatelor de performanță energetică (Mc001/2022): Certificatul de performanță energetică pentru o clădire – unitate de clădire Certificatul de performanță energetică pentru un apartament Modele: 2-CPE-formă generală apartament 3-CPE-formă generală clădire 4-CPE-apartament în bloc cu INC ACC RAC VENT IL 5-CPE-clădire de locuit individuală cu INC ACC RAC VENT IL 6-CPE-clădire de locuit colectivă cu INC ACC RAC VENT IL 7-CPE-clădire de birouri cu INC ACC RAC VENT IL 8-CPE-clădire destinată învățământului cu INC ACC RAC VENT IL 9-CPE-clădire destinată sistemului sanitar cu INC ACC RAC VENT IL 10-CPE-clădire cu servicii de comerț cu INC ACC RAC VENT IL 11-CPE-clădire pentru turism cu INC ACC RAC VENT IL 12-CPE-clădire pentru activități sportive cu INC ACC RAC VENT IL ANEXA 1 și ANEXA 2 la CPE apartament ANEXA 1 și ANEXA 2 la CPE clădire Clarificări privind înregistrarea documentelor: în Registratura Electronică se încarcă un fișier editabil – CPE-ul completat, dar nesemnat; după alocarea numărului de înregistrare, auditorul energetic pentru clădiri va completa fișierul editabil cu numărul alocat, în dreptul rubricii COD UNIC GENERAT DE BAZA NAȚIONALĂ DE CPE, conform modelului: Nr. MDLPA_Dată_Nume_Prenume_Serie_Număr_NumărRegistruEvidență_CPE; fișierul editabil, completat conform punctului 2. se transformă în document pdf și se asumă prin semnătură electronică calificată/semnătură olografă și ștampilă; obligația transmiterii CPE-ului în termen de 30 de zile de la data elaborării se stinge: în momentul transmiterii CPE-ului în forma prevăzută la punctul 3. pe adresa de email atestari@mdlpa.ro; în momentul încărcării CPE-ului în forma prevăzută la punctul 3. în cloudul ministerial, prin utilizarea linkului personalizat; Codul unic prevăzut la punctul 2 se va regăsi și în cuprinsul Registrului de Evidență a activității auditorului energetic pentru clădiri, în cuprinsul rubricii „Observații”. De asemenea, MDLPA precizează că: Toate CPE-urile elaborate în baza noii metodologii se înregistrează în Registratura Generală a MDLPA. Auditorii energetici pentru clădiri sunt rugați să opteze pentru „depunere dosar standard” în cadrul rubricii tip cerere  și să menționeze clar în cuprinsul rubricii  „conținut pe scurt” numele, prenumele, seria și numărul documentului de atestare tehnico-profesională, numărul din registrul de evidență a activității auditorului energetic pentru clădiri și tipul documentului încărcat: Exemplu: Popescu_Ioan_CA_08888_275_CPE Totodată, numărul de înregistrare alocat automat din Registratura electronică a Ministerului trebuie să se regăsească în cuprinsul documentului încarcat și semnat în exercitarea dreptului de practică și în registrul de evidență a activității auditorului energetic pentru clădiri. Amintim că serviciile de elaborare a certificatelor de performanță energetică și/sau a auditurilor energetice ale clădirilor, contractate până la data intrării în vigoare a Metodologiei, 17.02.2023, se finalizează cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare la data semnării acestora. Subliniem că utilizarea formularelor publicate de către persoane care nu sunt atestate ca auditori energetici pentru clădiri sau completarea lor cu valori care nu reies din calcul se sanctionează potrivit legii”.

Modele de certificate de performanță energetică prevăzute de „Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022” Read More »