#isu

MIGS - Angajare arhitect OAR specializat în documentații ISU

Desenator tehnic relevee – dacă ești o persoană dinamică și vrei să faci parte din cea mai puternică echipă specializată în realizarea documentațiilor ISU, dă click!

Desenator tehnic relevee – dacă ești o persoană dinamică și vrei să faci parte din cea mai puternică echipă specializată în realizarea documentațiilor ISU, ești în locul potrivit Având în vedere că activitatea companiei MIGS Project se situează pe un trend ascendent în ultimii ani, conducerea MIGS a decis deschiderea unei oportunități pentru postul de desenator tehnic relevee specializat în realizarea documentațiilor ISU pentru obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu. Atribuțiile acestui job se referă la întocmirea documentațiilor tehnice prevăzute în anexele  din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate cu OMAI nr. 180/2022, fără a fi exclusă posibilitatea realizării unor lucrări care nu necesită aviz/autorizație de securitate la incendiu. Marea majoritate a lucrărilor pentru care este necesară contribuția desenatorului tehnic relevee ca parte a echipei de proiectare constau preponderent în categoriile de construcții, spații și/sau amenajări prevăzute în HGR nr. 571/2016 actualizată (e.g. clădiri și spații comerciale, industriale, cultură, turism, cult, sport, învățământ, etc.), fără a fi excluse alte destinații și funcțiuni. Anunț angajare desenator tehnic relevee specializat întocmire documentații pentru obținere aviz/autorizație de securitate la incendiu (ISU) Cerințe listă minim 3 proiecte pe care le-a realizat / la care a participat; disponibilitate deplasări în afara localității de reședință; cunoștințe în utilizarea unui soft CAD care să genereze fișiere editabile .dwg și needitabile .pdf (deținerea unui soft reprezintă un avantaj); experiența în realizarea releveelor este un avantaj. Atribuții Pentru construcții noi: concretizarea în planuri a propunerii arhitecturale aferente construcției conform temei de proiectare, în funcție de specificațiile investitorului și cerințele fundamentale de calitate în construcții (aceste date vor fi transmise de către managerul de proiect din cadrul MIGS, care va oferi consultanță de specialitate pentru toate fazele proiectului, e.g. rezistente la foc elemente de construcții, clase reacție la foc materiale de construcții, etc.) prezentarea proiectelor pentru verificare/semnare/ștampilare specialiștilor în construcții atestați (expert tehnic, verificator de proiecte, după caz). Pentru construcții existente: realizarea releveului construcției existente (planuri de nivel, plan învelitoare, secțiuni longitudinale și transversale, fațade, plan de încadrare în zonă, plan de situație, memoriu tehnic – pe baza modelului MIGS). Durata medie pentru realizarea unui releveu este de 1-2 zile lucrătoare pentru efectuarea măsurătorilor la obiectivul de investiții și 7-10 zile lucrătoare pentru realizarea memoriului tehnic (format tipizat) și a planurilor aferente. În funcție de dimensiunea și complexitatea obiectivelor de investiții, duratele de mai sus pot varia; implementarea în proiect (situația propusă) a măsurilor prevăzute în expertiza tehnică sau scenariul de securitate la incendiu sau scenariul la incendiu preliminar, după caz și cele prevăzute în Norme (aceste date vor fi transmise de către managerul de proiect din cadrul companiei MIGS, care va oferi consultanță de specialitate pentru toate fazele proiectului, e.g. rezistente la foc elemente de construcții, clase reacție la foc materiale de construcții, etc.); prezentarea proiectelor pentru verificare/semnare/ștampilare specialiștilor în construcții atestați (expert tehnic, verificator de proiecte, după caz). De asemenea, în cazurile în care, măsurile stabilite prin raportul de expertiză tehnică și/sau scenariile de securitate la incendiu impun realizarea unor lucrări de conformare pentru este obligatorie obținerea autorizației de construire conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, este necesară întocmirea documentațiilor DTAC/DTOE. Beneficii Training clarificarea oricăror nelămuriri cu privire la aspectele referitoare la cerința fundamentală “securitate la incendiu” sau a oricărei alte cerințe fundamentale de către verificator de proiecte atestat / expert tehnic atestat din cadrul companiei MIGS; acces preferențial la cursurile de pregătire profesională organizate de MIGS în parteneriat cu Uniunea Verificatorilor de Proiecte; posibilitatea specializării în realizarea scenariilor de securitate la incendiu (preliminare și finale). Program luni-vineri (9:00 – 17:00); posibilitate muncă la distanță sau la sediul MIGS din Brașov. Remunerație venit net pentru primele 6 luni – 3500 lei; venit net pentru următoarele 6 luni – 3500 lei + procent actualizare (între 10% și 20% în funcție de performanță); indexare anuală cu valoarea inflației și cu performanța începând cu al doilea an; bonus de viteză în cazul finalizării proiectelor înainte de termenul stabilit; decontare combustibil, diurnă (pentru distanțe mai mari de 150 de km de reședință) și cazare (pentru lucrări civile cu suprafața mai mare de 3500 m2, amplasate la mai mult de 200 de km de reședință sau lucrări civile și/sau industriale amplasate la mai mult de 300 km de reședință, indiferent de dimensiune), după caz; primă de Crăciun. Dacă ești aceeași persoană dinamică și vrei să faci parte din cea mai puternică echipă specializată în realizarea documentațiilor ISU, trimite-ne CV-ul tău actualizat, listă minim 3 proiecte și o scrisoare de intenție (opțional) la adresa de email cariera@migs.ro. Pentru mai multe informații puteți accesa Ghidul de avizare/autorizare, iar pentru analizarea personalizată a unui obiectiv de investiții, nu ezitați să ne contactați telefonic sau prin WhatsApp la numărul 0736 692 562, accesând formularul de contact sau să ne transmiteți datele generale prin intermediul formularului de evaluare gratuită. Linkedin Facebook Youtube

Desenator tehnic relevee – dacă ești o persoană dinamică și vrei să faci parte din cea mai puternică echipă specializată în realizarea documentațiilor ISU, dă click! Read More »

MIGS - Angajare arhitect OAR specializat în documentații ISU

Arhitect ISU – dacă ești o persoană dinamică și vrei să faci parte din cea mai puternică echipă specializată în realizarea documentațiilor ISU, dă click!

Arhitect ISU – dacă ești o persoană dinamică și vrei să faci parte din cea mai puternică echipă specializată în realizarea documentațiilor ISU, ești în locul potrivit Având în vedere că activitatea companiei MIGS Project se situează pe un trend ascendent în ultimii ani, conducerea MIGS a decis deschiderea unei oportunități pentru postul de arhitect specializat în realizarea documentațiilor ISU pentru obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu. Atribuțiile acestui job se referă la întocmirea documentațiilor tehnice prevăzute în anexele  din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate cu OMAI nr. 180/2022, fără a fi exclusă posibilitatea realizării unor lucrări care nu necesită aviz/autorizație de securitate la incendiu. Marea majoritate a lucrărilor pentru care este necesară contribuția arhitectului ca parte a echipei de proiectare constau preponderent în categoriile de construcții, spații și/sau amenajări prevăzute în HGR nr. 571/2016 actualizată (e.g. clădiri și spații comerciale, industriale, cultură, turism, cult, sport, învățământ, etc.), fără a fi excluse alte destinații și funcțiuni. Anunț angajare arhitect specializat întocmire documentații pentru obținere aviz/autorizație de securitate la incendiu (ISU) Cerințe număr TNA cu drept de semnătură OAR; listă minim 3 proiecte pe care le-a realizat / la care a participat; disponibilitate deplasări în afara localității de reședință; cunoștințe în utilizarea unui soft CAD care să genereze fișiere editabile .dwg și needitabile .pdf (deținerea unui soft reprezintă un avantaj); experiența în realizarea releveelor este un avantaj. Atribuții Pentru construcții noi: realizarea propunerii arhitecturale a construcției conform temei de proiectare, în funcție de specificațiile investitorului și cerințele fundamentale de calitate în construcții (aceste date vor fi transmise de către managerul de proiect din cadrul MIGS, care va oferi consultanță de specialitate pentru toate fazele proiectului, e.g. rezistente la foc elemente de construcții, clase reacție la foc materiale de construcții, etc.) prezentarea proiectelor pentru verificare/semnare/ștampilare specialiștilor în construcții atestați (expert tehnic, verificator de proiecte, după caz). Pentru construcții existente: realizarea releveului construcției existente (planuri de nivel, plan învelitoare, secțiuni longitudinale și transversale, fațade, plan de încadrare în zonă, plan de situație, memoriu tehnic – pe baza modelului MIGS). Durata medie pentru realizarea unui releveu este de 1-2 zile lucrătoare pentru efectuarea măsurătorilor la obiectivul de investiții și 7-10 zile lucrătoare pentru realizarea memoriului tehnic (format tipizat) și a planurilor aferente. În funcție de dimensiunea și complexitatea obiectivelor de investiții, duratele de mai sus pot varia; implementarea în proiect (situația propusă) a măsurilor prevăzute în expertiza tehnică sau scenariul de securitate la incendiu sau scenariul la incendiu preliminar, după caz și cele prevăzute în Norme (aceste date vor fi transmise de către managerul de proiect din cadrul companiei MIGS, care va oferi consultanță de specialitate pentru toate fazele proiectului, e.g. rezistente la foc elemente de construcții, clase reacție la foc materiale de construcții, etc.); prezentarea proiectelor pentru verificare/semnare/ștampilare specialiștilor în construcții atestați (expert tehnic, verificator de proiecte, după caz). De asemenea, în cazurile în care, măsurile stabilite prin raportul de expertiză tehnică și/sau scenariile de securitate la incendiu impun realizarea unor lucrări de conformare pentru este obligatorie obținerea autorizației de construire conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, este necesară întocmirea documentațiilor DTAC/DTOE. Beneficii Training clarificarea oricăror nelămuriri cu privire la aspectele referitoare la cerința fundamentală “securitate la incendiu” sau a oricărei alte cerințe fundamentale de către verificator de proiecte atestat / expert tehnic atestat din cadrul companiei MIGS; acces preferențial la cursurile de pregătire profesională organizate de MIGS în parteneriat cu Uniunea Verificatorilor de Proiecte; posibilitatea specializării în realizarea scenariilor de securitate la incendiu (preliminare și finale). Program luni-vineri (9:00 – 17:00); posibilitate muncă la distanță sau la sediul MIGS din Brașov. Remunerație venit net pentru primele 6 luni – 5000 lei; venit net pentru următoarele 6 luni – 5000 lei + procent actualizare (între 10% și 20% în funcție de performanță); indexare anuală cu valoarea inflației și cu performanța începând cu al doilea an; bonus de viteză în cazul finalizării proiectelor înainte de termenul stabilit; decontare combustibil, diurnă (pentru distanțe mai mari de 150 de km de reședință) și cazare (pentru lucrări civile cu suprafața mai mare de 3500 m2, amplasate la mai mult de 200 de km de reședință sau lucrări civile și/sau industriale amplasate la mai mult de 300 km de reședință, indiferent de dimensiune), după caz; primă de Crăciun. Dacă ești aceeași persoană dinamică și vrei să faci parte din cea mai puternică echipă specializată în realizarea documentațiilor ISU, trimite-ne CV-ul tău actualizat, listă minim 3 proiecte și o scrisoare de intenție (opțional) la adresa de email cariera@migs.ro. Pentru mai multe informații puteți accesa Ghidul de avizare/autorizare, iar pentru analizarea personalizată a unui obiectiv de investiții, nu ezitați să ne contactați telefonic sau prin WhatsApp la numărul 0736 692 562, accesând formularul de contact sau să ne transmiteți datele generale prin intermediul formularului de evaluare gratuită. Linkedin Facebook Youtube

Arhitect ISU – dacă ești o persoană dinamică și vrei să faci parte din cea mai puternică echipă specializată în realizarea documentațiilor ISU, dă click! Read More »

HGR 571/2016 actualizat 2022 | OMAI nr. 180/2016 | HGR nr. 915/2015

Precizări IGSU pentru aplicarea unitară a criteriilor de închidere a obiectivelor de comerț, turism și cultură

Precizări IGSU pentru aplicarea unitară a criteriilor de închidere a obiectivelor de comerț, turism și cultură În data de 19.01.2024, IGSU a emis adresa nesecretă nr. 12132 prin care precizează modul în care se vor aplica în mod unitar la nivelul țării criteriile de închidere a obiectivelor de investiții cu destinația de comerț, turism și cultură (magazin, centru comercial, club, bar, resturant, pensiune, hotel, etc.) care au suprafața mai mare de 200 mp, indiferent dacă acestea au sau nu autorizație de securitate la incendiu, în condițiile legii. Între timp a fost redactat proiectul de modificare a HGR nr. 915/2015. Aceste precizări vin în urma inițiativei ANPC (Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului) care, având în vedere eșecul evident al IGSU și al unităților subordonate în implementarea prevederilor HGR nr. 915/2015, a demarat controale la agenții economici care desfășoară acest tip de activități. Precizările vor fi utilizate atât de inspectorii IGSU, cât și de cei de la ANPC pentru aplicarea unitară a legislației specifice. Mai multe detalii aici. În urma constatării , în activitatea de prevenire, a unor abordări neunitare în ceea ce privește aplicarea prevederilor Legii nr. 307/2006 și HGR nr. 915/2015 care vizează măsura opririi funcționării spațiilor sau construcțiilor, pierderea valabilității autorizației de securitate la incediu, pentru eliminarea unor posibile vulnerabilități în exercitarea rolului de autoritate, facem următoarele precizări: Precizările IGSU privind oprirea funcționării și sigilării obiectivelor de investiții menționate sunt structurate pe trei acte normative: Legea nr. 307/2006 republicată privind apărarea împotriva incendiilor; HGR nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi; OMAI nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă. Legea nr. 307/2006 republicată privind apărarea împotriva incendiilor – oprirea funcționării și ridicarea sigiliului Oprirea funcționării spațiilor sau construcțiilor implică aplicarea sancțiunii principale – amendă de la 30.000 lei la 100,000 lei și a sancțiunii complementare de oprire a funcționării spațiului sau construcției în care se manifestă starea de pericol (…) Sancțiunea complementară nu poate fi aplicată fără sancțiunea principală. Mai exact, inchiderea de către ISU a unui agent economic și aplicarea sigiliului nu poate fi făcută fără aplicarea amenzii contravenționale. Ridicarea sigiliului pentru care a fost dispusă oprirea funcționării se realizează în următoarele cazuri: împlinirea termenului pentru care a fost dispusă oprirea funcționării; în baza unei hotărâri judecătorești; schimbarea proprietarului și a destinației (alta față de cea care a făcut obiectul opririi funcționării) – condiții cumulative. Aceste condiții se dovedesc prin documente emise/înregistrate de o autoritate publică (contract de vânzare-cumpărare/închiriere/altele asemenea înregistrate la ANAF/primărie/birou notarial prin care se certifică schimbarea proprietarului/utilizatorului (pentru schimbarea proprietarului), respectiv certificat de urbanism, certificat de înregistrare  ONRC (pentru schimbarea destinației); executarea unor lucrări de reparații urgente necesare îndeplinirii cerinței de securitate la incendiu (ridicare temporară a sigiliului pentru o perioadă dispusă discreționar de inspectorul de prevenire). Trebuie reținut că desfășurarea activității specifice destinației/domeniului de activitate (comerț, cultură, turism) în perioada ridicării temporare a sigiliului, reprezintă infracțiune, caz în care vor fi sesizate organele de urmărire penală, dar nu se va aplica sancțiunea prevăzută la art. 45, pct. IV din Legea nr. 307/2006; obținerea autorizației de securitate la incendiu, indiferent dacă spațiul sau construcția se încadrează sau nu an prevederile HGR nr. 571/2016. HGR nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor – criterii pentru oprirea funcționării HGR nr. 915/2015 stabilește criteriile de oprire a funcționării, atât pentru spațiile și construcțiile care au autorizație de securitate la incediu, cât și pentru cele care funcționează fără acest document sau cele care nu se încadrează în prevederile HGR nr. 571/206 Aplicarea prevederilor HGR nr. 915/2015 nu poate fi condiționată de prevederile HGR nr. 571/2016. Criteriile de oprire a funcționării sunt aplicabile construcțiilor și amenajărilor care au suprafața (n.a. desfășurată) mai mare de 200 mp, având destinația de comerț, cultură și/sau turism, care au autorizație de securitate la incendiusau care nu au autorizație de securitate la incendiu, în condițiile legii. Astfel, este constatată încălcarea gravă a cerinței securitate la incendiu și se dispune oprirea funcționării în următoarele cazuri: depășirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori (n.a. declarați pe proprie răspundere sau rezultați din documentele care au stat la baza acordării autorizației de securitate la incendiu). Constatarea îndeplinirii acestui criteriu se realizează prin numărarea utilizatorilor, care se va face cu sprijinul poliției, jandarmeriei și, după caz, cu participarea personalului desemnat de către administrator; depășirea numărului de niveluri supraterane față de valoarea de referință admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu. Constatarea acestei situații se face din documentele aferente autorizației de securitate la incendiu pentru construcțiile și spațiile care dețin acest document, respectiv prin acordarea unui termende 5 zile pentru punerea la dispoziția organului de control a acestor documente. Neprezentarea acestora în termenul stabilit, atrage după sine oprirea activității. Cel mai simplu (nu neapărat cel mai ieftin și/sau rapid) mod de stabilire a respectării acestui criteriu este realizarea unei expertize tehnice pentru cerința securitate la incendiu; reducerea prin elemente de construcție cu mai mult de 25% din valoarea de referință a înălțimii/lățimii căilor de evacuare. Constatarea (ne)respectării acestui criteriu se realizează prin măsurare. Dacă deficiența constatată poate fi remediată în timpul controlului, nu se va dispune oprirea activității; neechiparea construcției/spațiului cu instalații cu rol în prevenirea și stingerea incendiilor – instalații de limitare și stingere a incendiilor, instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendii, instalații de desfumare și/sau iluminat de securitate (n.a. pentru evacuare, acolo unde acest iluminat este obligatoriu). Dacă nu sunt identificate proiectele tehnice ale acestor instalații, vor fi solicitate de la autoritățile locale (n.a. dacă acestea nu sunt la ISU, nici-o primărie sau consiliu județean nu le are în mod cert). Dacă acestea nu există (n.a cel mai probabil), se va dispune oprirea activității; neprezentarea datei realizării documentaţiei tehnice de autorizare

Precizări IGSU pentru aplicarea unitară a criteriilor de închidere a obiectivelor de comerț, turism și cultură Read More »

Prezentare privind modul de depunere a documentației tehnice în format electronic (ISU), în vederea emiterii avizului/autorizației de securitate la incendiu sau protecție civilă

Prezentare privind modul de depunere a documentației tehnice în format electronic (ISU), în vederea emiterii avizului/autorizației de securitate la incendiu sau protecție civilă Având în vedere prevederile art. 10 din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate cu OMAI nr. 180/2022, depunerea documentațiilor tehnice în format electronic trebuie să respecte anumite condiții specifice. (1) Documentația tehnică depusă în format electronic trebuie însoțită de semnătura electronică a investitorului sau beneficiarului. (2) Documentația tehnică depusă în format electronic poate fi constituită în una dintre următoarele variante: a) fiecare piesă scrisă și desenată din cuprinsul documentației să fie scanată cu semnătura tuturor factorilor implicați în elaborarea și verificarea documentației, în condițiile stabilite la art. 9; b) să fie semnată electronic de către toți factorii implicați în elaborarea și verificarea proiectului. art. 10 din Normele metodologice aprobate prin OMAI nr. 180/2016 De asemenea, așa cum este stipulat prin adresa nesecretă IGSU nr. 131186/28.12.2023, începând cu data de 31.03.2024, documentațiile tehnice pentru obțienrea avizului/autorizației de securitate la incendiu și protecție civilă se vor depune EXCLUSIV în format electronic. NOTĂ: În toate cazurile în care este necesară/obligatorie realizarea unei expertize tehnice la cerința fundamentală securitate la incendiu, documentațiile vor fi asumate prin semnătură olografă și ștampilă sau semnătură electronică, după caz, de către expertul tehnic atestat la această cerință. Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Basarab I” al Județului Dâmbovița a întocmit o prezentare cu privire la modului de depunere a documentației tehnice în format electronic, în vederea emiterii avizului/autorizației de securitate la incendiu sau protecție civilă în 3 (trei) varinate posibile. Varianta 1 Documentația va fi asumată prin: semnătura electronică a investitorului/beneficiarului; semnăturile olografe ale proiectanților; ștampila și semnătura olografă a verificatorului de proiecte (n.a. verificatorilor de proiecte pentru cerințele fundamentale Cc | Ci – securitate la incendiu pentru construcții și instalații). Varianta 2 Documentația va fi asumată prin: semnătura electronică a investitorului/beneficiarului (aspect omis din varianta 2); semnăturile electronice ale proiectanților; semnătura electronică a verificatorului de proiecte (n.a. verificatorilor de proiecte pentru cerințele fundamentale Cc | Ci – securitate la incendiu pentru construcții și instalații). Varianta 3 Documentația va fi asumată prin: semnătura electronică a persoanei împuternicite de către beneficiar (poate fi inclusiv priectantul) semnăturile olografe ale proiectanților; ștampila și semnătura olografă a verificatorului de proiecte (n.a. verificatorilor de proiecte pentru cerințele fundamentale Cc | Ci – securitate la incendiu pentru construcții și instalații). De asemenea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Basarab I” al Județului Dâmbovița propune și o împuternicire-tip. Trebuie precizat că împuternicirile-tip nu sunt cuprinse în legislația aplicabilă și, ca atare, NU trebuie să respecte formatul propus. Puteți vizualiza datele de mai sus în format .pdf sau .ppt, accesând pagina web a Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Basarab I” al Județului Dâmbovița. Pentru mai multe informații puteți accesa Ghidul de avizare/autorizare, iar pentru analizarea personalizată a unui obiectiv de investiții, nu ezitați să ne contactați telefonic sau prin WhatsApp la numărul 0736 692 562, accesând formularul de contact sau să ne transmiteți datele generale prin intermediul formularului de evaluare gratuită. Linkedin Facebook Youtube

Prezentare privind modul de depunere a documentației tehnice în format electronic (ISU), în vederea emiterii avizului/autorizației de securitate la incendiu sau protecție civilă Read More »

expert-tehnic-securitate-la-incendiu-MIGS

În ce situații este obligatorie/necesară expertiza tehnică la cerința fundamentală “securitate la incendiu” și cine este responsabil?​

În ce situații este obligatorie/necesară expertiza tehnică la cerința fundamentală “securitate la incendiu” și cine este responsabil? expert tehnic – specialist cu activitate în construcții atestat în unul sau mai multe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, care efectuează expertiza tehnică a construcțiilor, a execuției lucrărilor de construcții și, în situațiile prevăzute de lege, efectuează expertizarea tehnică a proiectelor; art. 2 lit. b) din Regulament Expertizarea tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, denumită în continuare expertizare tehnică, este o activitate complexă care cuprinde, după caz, încercări, relevee, analize și evaluări, necesare determinării stării tehnice a unei construcții existente sau nefinalizate, a modului în care au fost executate lucrările de construcție sau a modului în care un proiect respectă reglementările tehnice în vederea asigurării cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute de lege. art.9 alin. (1) din Regulament Expertiza tehnică la cerința fundamentală „securitate la incendiu“, prevăzută la art. 2 lit. c) din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate prin OMAI nr. 180/2022, realizată de expert tehnic atestat MDLPA, în condițiile prevederilor art. 6 alin. (2) și art. 13 alin (4)  din Legea nr. 10/1995 republicată, coroborat cu art. 9 alin. (2) din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare și art. 47 din Normele generale de apărare împotriva incediilor aprobate cu OMAI nr. 163/2007 este obligatorie în următoarele cazuri: în cazul intervențiilor la construcțiile existente, conform art. 18 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 republicată (temei legal valabil în cazul tuturor cerințelor fundamentale); în cazul în care nu există documente care să certifice reacția și/sau rezistența la foc produselor pentru construcții cu rol în satisfacerea cerinței fundamentale “securitate la incendiu”, conform art. 6 alin. (2) din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate cu OMAI nr. 180/2022; în cazul construcțiilor existente, în cazul dezastrelor sau al accidentelor datorate fenomenelor naturale, acțiunilor umane, activităților tehnologice sau în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcției pentru evaluarea capacității acesteia de satisfacere a cerinței “securitate la incendiu” sau pentru rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuției unor lucrări de construcții, conform art. 47 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu OMAI nr. 163/2007; în cazul intervențiilor la construcții existente, în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate factorilor naturali sau antropici sau activităților tehnologice, în vederea evaluării stării tehnice a construcțiilor avariate, la solicitarea autorității contractante sau a beneficiarului privind proiectul/proiectele sau execuția lucrărilor și a construcțiilor, pentru evaluarea construcțiilor existente la acțiuni seismice și, după caz, stabilirea de măsuri de intervenție sau în vederea determinării calității tehnice a unor proiecte conform art. 9 alin. (1) din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate; în situația în care, în mod justificat, nu pot fi respectate prevederile reglementărilor tehnice de proiectare, conform pct. 1.3 și 1.4. din adresa IGSU nr. 91184/20.01.2023. Intervențiile la construcțiile existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, desființare parțială, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare termică, creștere a performanței energetice, renovare, renovare majoră sau complexă, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare, desființare totală. Acestea se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat și, după caz, în baza unui audit energetic întocmit de un auditor energetic pentru clădiri atestat, și cuprind proiectarea, execuția și recepția lucrărilor care necesită emiterea, în condițiile legii, a autorizației de construire sau de desființare, după caz. Intervențiile la construcțiile existente se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcției. art. 18 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 Pentru construcțiile existente, criteriile de performanță privind reacția și/sau rezistența la foc a/ale produselor pentru construcții care nu pot fi dovedite cu unul dintre documentele prevăzute la alin. (1) se determină prin expertiză tehnică întocmită în baza art. 9 din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare. art. 6 alin. (2) din Normele metodologice (1) Activitatea de expertizare tehnică de securitate la incendiu se efectuează de către experți tehnici atestați în condițiile legii, atunci când o reglementare sau un organism cu atribuții de control al statului prevede acest lucru ori când se referă la situațiile prevăzute mai jos: a) pentru rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuției unor lucrări de construcții; b) la construcțiile existente, în cazul dezastrelor sau al accidentelor datorate fenomenelor naturale, acțiunilor umane, activităților tehnologice sau în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcției pentru evaluarea capacității acesteia de satisfacere a cerinței “securitate la incendiu”. (2) Pentru proiecte și construcții în curs de execuție, prin expertizele tehnice de securitate la incendiu se asigură respectarea integrală a măsurilor de securitate la incendiu stabilite în reglementările tehnice în vigoare. (3) Pentru construcțiile existente, expertizele tehnice de securitate la incendiu, efectuate în situațiile în care, justificat tehnic, nu pot fi respectate prevederile reglementărilor tehnice, stabilesc, în funcție de riscurile de incendiu actualizate, măsuri alternative care să asigure nivelurile de performanță pentru securitatea la incendiu stabilite prin reglementări tehnice specifice. art. 47 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor (2) Expertizarea tehnică se poate realiza și în următoarele situații: a) intervenții la construcții existente; b) în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate factorilor naturali sau antropici sau activităților tehnologice, în vederea evaluării stării tehnice a construcțiilor avariate; c) la solicitarea autorității contractante sau a beneficiarului privind proiectul/proiectele sau execuția lucrărilor și a construcțiilor; d) pentru evaluarea construcțiilor existente la acțiuni seismice și, după caz, stabilirea de măsuri de intervenție; e) în vederea determinării calității tehnice a unor proiecte. art. 9 alin. (2) din Regulament Documentația tehnică de avizare/autorizare nu trebuie să conțină raportul de expertiză tehnică întocmit pentru situațiile prevăzute în anexele 4 și 5 din Normele metodologice aprobate prin OMAI nr. 180/2022. În schimb, măsurile compensatorii stabilite de către expertul tehnic trebuie să vizeze îmbunătățirea criteriilor de proiectare care nu pot fi

În ce situații este obligatorie/necesară expertiza tehnică la cerința fundamentală “securitate la incendiu” și cine este responsabil?​ Read More »