Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7—2011

Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7/2011 – modificări 2023 (în vigoare) – ANALIZĂ partea I

Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7/2011 – modificări 2023 (în vigoare) – ANALIZĂ partea I În data de 12.06.2023 au fost publicate în Monitorul Oficial completările/modificările Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor – indicativ I 7/2011. Prezenta analiză a modificărilor aduse Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor – indicativ I 7/2011 sintetizează doar modificările care privesc respectarea cerinței fundamentale “securitate la incendiu”, fără a include celelalte modificări (e.g. actializarea obiectivelor pentru care se aplică sau nu prezentul normativ, alte cerințe fundamentale de calitate, etc.) Partea I a analizei se referă la modificările aduse capitolelor 1 – 5 din normativ. Următoarele modificări/completări/clarificări se regăsesc în actul normativ menționat mai sus: 1. Completarea definițiilor (capitolul 2) arc electric — descărcare luminoasă de electricitate printr-un mediu izolant, în general însoțită de o volatilizare parțială a electrozilor; dispozitiv de detectare a defectului de arc electric — dispozitiv destinat să limiteze efectele defectelor de arc electric prin deconectarea circuitului atunci când un defect de arc este detectat; defect de arc — arc electric în serie sau în paralel, neintenționat și periculos între conductoare; defect de arc în paralel — defect de arc unde curentul circulă între conductoarele active în paralel cu sarcina circuitului; defect de arc la pământ — defect de arc unde curentul circulă prin conductorul activ la pământ; defect de arc în serie — defect de arc unde curentul circulă prin sarcina sau sarcinile circuitului final protejat printr-un dispozitiv de detectare a defectului de arc electric; modul de detectare a defectului de arc electric — parte a dispozitivului de detectare a defectului de arc electric care asigură funcția de detectare și recunoaștere a defectelor de arc la pământ periculoase, în serie sau în paralel și inițierea funcționării dispozitivului care întrerupe curentul; AFDD — dispozitiv de detectare a defectului de arc electric; AFD — modul de detectare a defectului de arc electric. 2. Modificarea timpului maxim de întrerupere alimentare cu energie electrică (art. 4.1.4.1.3. și tab. 4.1.) Timpul maxim de întrerupere stabilit în tabelul 4.1 trebuie aplicat circuitelor finale din clădiri care nu depășesc: 63 A, cu una sau mai multe prize; 32 A, alimentând doar echipamente conectate prin racord fix. 3. Adăugarea unui dispozitiv nou de protecție pentru protecția la defect (protecție împotriva atingerii indirecte) dispozitive de protecție împotriva defectelor cu arc electric (AFDD) (art. 4.1.4.1.11.) 4. Actualizarea/modificarea/clarificarea situațiilor în care trebuie prevăzută o protecție suplimentară printr-un dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) care nu depășește 30 mA pentru (conform cu recomandările din SR HD 60364-4-41) (art. 4.1.5.2.1.): prize de utilizare generală și/sau receptoare electrice cu un curent nominal care nu depășește 32 A; echipamente mobile pentru utilizări în exterior cu un curent nominal care nu depășește 32 A; pentru circuitele de iluminat, în locuințele unifamiliale. 5. Simplificarea realizării selectivității în cazul utilizării dispozitivelor diferențiale reziduale (art. 4.1.5.2.8. – reprodus integral mai jos) Dacă se montează dispozitive diferențiale reziduale, selectivitatea, conform recomandărilor din SR CEI 61200-53, se realizează ca în fig. 4.1 sau fig. 4.2. 6. Introducerea unui nou articol cu trei subpuncte referitor la protecția suplimentară prin deconectarea automată al apariția unui defect de arc electric (AFDD) (art. 4.1.5.8. – reprodus integral mai jos) 4.1.5.8. Protecție suplimentară prin deconectare automată la apariția unui defect de arc electric (AFDD) 4.1.5.8.1. Date generale Protecția se realizează cu dispozitive destinate să reducă probabilitatea de producere a incendiului în circuitele finale ale unei instalații fixe, din cauza efectului curenților de defect de arc electric. Protecția împotriva efectelor apărute ca urmare a defectelor de arc electric din circuitele finale s-a prevăzut conform recomandărilor din SR EN 62606 și SR HD 60364-4-42/A1 pentru a limita riscurile de incendiu în aval de dispozitiv. 4.1.5.8.2. Defecte de arc electric în serie sau în paralel a) Un defect de arc electric în serie nu implică nicio scurgere spre pământ. În consecință, dispozitivele diferențiale reziduale DDR nu pot să detecteze acest tip de defect. Impedanța curentului de arc în serie reduce curentul de sarcină, ceea ce menține curentul sub pragul de declanșare a întreruptorului automat sau a siguranței fuzibile. b) La un defect de arc electric în paralel între conductorul de fază și conductorul neutru, curentul este limitat de impedanța rețelei și a arcului electric în sine. Întreruptoarele automate convenționale nu au fost concepute pentru arcuri electrice sporadice, acestea acționând la scurt timp după ce s-au produs efectele arcului electric (inițierea arderii materialelor inflamabile din jurul conductorului). 4.1.5.8.3. Dispozitivul pentru detectarea defectului de arc electric AFDD Aceste dispozitive sunt destinate să reducă probabilitatea de producere a incendiului în circuitele finale ale unei instalații fixe datorate efectului curenților de defect de arc electric care prezintă un risc de aprindere la foc în anumite condiții, în cazul în care arcul electric persistă. Conform recomandărilor din SR EN 62606, un dispozitiv AFDD este conceput de către producător ca: a) un dispozitiv unic prevăzut cu un sistem care permite deschiderea circuitului protejat în condițiile specificate; b) un dispozitiv unic care integrează un dispozitiv de protecție; c) o unitate distinctă asamblată la locul de montaj cu un dispozitiv de protecție declarat. Dispozitivul de protecție integrat la pct. b) poate fi un întreruptor automat pentru protecție la supracurenți, conform recomandărilor din SR EN 60898-1, sau un întreruptor automat pentru protecție la curenții diferențiali reziduali DDR, conform recomandărilor din SR EN 61008-1, SR EN 61009-1, SR EN 62423. Dispozitivul AFDD trebuie să asigure detectarea pentru: defect de arc la pământ; defect de arc în paralel; defect de arc în serie. Caracteristicile tehnice principale ale unui AFDD sunt: curent nominal In (gama valori preferențiale: 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A); tensiune nominală Un = 230 V c.a. (220 — 240 V); frecvență nominală 50 Hz. Acestea sunt completate de SR EN 62606 cu: grad de protecție, capacitate nominală de închidere și de rupere, capacitate nominală de închidere și de rupere pe un pol, curent de scurtcircuit condiționat nominal, curent de scurtcircuit condiționat nominal pe un pol, metoda de conectare etc. 7. Clarificarea/modificarea/completarea unor

Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7/2011 – modificări 2023 (în vigoare) – ANALIZĂ partea I Read More »