#hg571actualizat2022

HGR 571/2016 actualizat 2022 | OMAI nr. 180/2016 | HGR nr. 915/2015

Precizări IGSU cu privire la aplicarea unitară a HGR 571/2016 actualizat 2022

În data de 13.10.2022, respectiv 24.11.2022 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis două adrese interne nesecrete către Inspectoratele pentru Situații de Urgență Județene / București-Ilfov pentru clarificarea unor aspecte din HG nr. 571/2016 actualizat 2022. Precizările IGSU au fost făcute cu privire la următoarele aspecte ale HG 571/2016 actualizat 2022: Adresa nr. 39590/13.10.2022 terminologie și încadrare în prevederile hotărârii de Guvern: clădiri monofuncționale; clădiri deschise; clădiri de locuit; tribunale, judecătorii, spații pentru formarea profesională a adulților; clădiri și/sau spații pentru comerț. aplicarea unitară a criteriilor stabilite în cazul unor funcțiuni: producție și depozitare; spații cu aglomerări de persoane; unități de turism; amenajări temporare în aer liber (spectacole sau întruniri și comerț). Adresa nr. 39997/24.11.2022 revenire cu clarificări la  terminologie și încadrare în prevederile hotărârii de Guvern: clădiri deschise. terminologie și încadrare în prevederile hotărârii de Guvern: clădiri de locuit; spații pentru comerț (spații pentru întreținere corporală, laboratoare medicale); excludere din prevederile HG 571/2016 a șoproanelor și construcțiilor închise pentru gararea anumitor tipuri de autovehicule; clădiri de învățământ în funcție de vârsta utilizatorilor. Pentru mai multe detalii, citește principalele modificări aduse prin HGR nr. 571/2016 actualizat 2022., precum și alte precizări ale IGSU cu privire la OMAI nr. 180/2022, HGR nr. 571/2016 actualizat 2022, P118-99 și P118/2-2013

Precizări IGSU cu privire la aplicarea unitară a HGR 571/2016 actualizat 2022 Read More »

Modificări HGR 571/2016 – construcții care se supun avizării/autorizări privind securitatea la incendiu (în vigoare)

HG 571/2016 actualizat 2022 În data de 29.09.2022 Guvernul României a publicat în Monitorul Oficial HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu Principalele modificări Principalel modificări aduse la HG n. 571/2016 prin Hotărârea nr. 1.181 din 29 septembrie 2022 sunt: scutirea sediilor Președinției, Parlamentului și Guvernului de obligativitatea autorizării privind securitatea la incendiu; stabilirea semnificațiilor expresiilor folosite în HG 571/2016 cu indicarea bazei legale; sporirea puterii instituției militarizate IGSU care va decide cum se calculează suprafața desfășurată a construcțiilor cu funcțiuni mixte, aspect ce poate fi în contradicție cu tehnicile de proiectare inginerești și de arhitectură;  apare o nouă categorie de clădiri care se supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu, respectiv clădirile cu funcțiuni mixte având suprafața desfășurată mai mare sau egală cu 1.000 mp; se face diferențierea clădirilor cu destinația de învățământ în funcție de vârsta elevilor, fiind supuse avizării/autorizării privind securitatea la incendiu constrcțiile de învățământ cu suprafața desfășurată mai mare de 175 mp pentru învățământul până la liceu, respectiv 600 mp începând de la liceu, inclusiv; apare o nouă categorii de spații supuse avizării/autorizării privind securitatea la incendiu, respectiv spațiile comerciale de la metrou, indiferent de suprafață; se elimnă obligativitatea avizării/autorizării privind securitatea la incendiu a spațiilor de producție/depozitare deschise; obligativitatea avizării/autorizării privind securitatea la incendiu a sălilor aglomerate și a căilor de evacuare aferente acestora. Acum poți evalua GRATUIT online dacă obiectivul tău de investiții are nevoie de aviz/autorizație ISU. Introduci datele și primești răspunsul pe loc! EVALUARE GRATUITĂ Precizări IGSU În data de 13.10.2022, respectiv 24.11.2022, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis două adrese interne nesecrete către Inspectoratele pentru Situații de Urgență Județene / București-Ilfov pentru clarificarea unor aspecte din HG nr. 571/2016 actualizat 2022. De asemenea, în data de 20.01.2023, IGSU a emis un set de precizări cu privire la această hotărâre, precum și cu privire la OMAI 180/2022, P118-99 și P118/2-2013. Linkedin Facebook Youtube

Modificări HGR 571/2016 – construcții care se supun avizării/autorizări privind securitatea la incendiu (în vigoare) Read More »