#avizareisu

Începând cu data de 01.01.2024 depunerea documetațiilor tehnice pentru avizarea/autorizarea privind securitatea la incendiu și protecția civilă se vor depune DOAR în format electronic

Comunicare IGSU cu privire la obligativitatea depunerii documentațiilor tehnice pentru avizare/autorizare ISU doar în format electronic începând cu data de 01.01.2024

UPDATE 29.03.2024 Având în vedere că depunerea exclusivă a docuemnetațiilor tehnice necesare obținerii avizului/autrizației de securitate la incendiu (ISU) nu are bază legală, această prevedere a fost prorogată, astfel încât depunerea în format tipărit se poate face până la data de 30.06.2024 prin adresa nesecretă nr. 12780/29.03.2024. No more comments… UPDATE 28.12.2023 Având în vedere […]

Comunicare IGSU cu privire la obligativitatea depunerii documentațiilor tehnice pentru avizare/autorizare ISU doar în format electronic începând cu data de 01.01.2024 Read More »

MIGS | Securitate la incendiu

Norme metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate prin OMAI 180-2022 (în vigoare)

În data de 27.12.2022 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 180 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă. Trebuie precizat că ordinul ministrului a fost emis în data de 29.11.2022. Principalele modificări/completări Se face corelarea cu art. 30^2 alin. (4) din Legea

Norme metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate prin OMAI 180-2022 (în vigoare) Read More »