Modificări HGR 571/2016 – construcții care se supun avizării/autorizări privind securitatea la incendiu (în vigoare)

HG 571/2016 actualizat 2022

În data de 29.09.2022 Guvernul României a publicat în Monitorul Oficial HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu

Principalele modificări

Principalel modificări aduse la HG n. 571/2016 prin Hotărârea nr. 1.181 din 29 septembrie 2022 sunt:

  • scutirea sediilor Președinției, Parlamentului și Guvernului de obligativitatea autorizării privind securitatea la incendiu;
  • stabilirea semnificațiilor expresiilor folosite în HG 571/2016 cu indicarea bazei legale;
  • sporirea puterii instituției militarizate IGSU care va decide cum se calculează suprafața desfășurată a construcțiilor cu funcțiuni mixte, aspect ce poate fi în contradicție cu tehnicile de proiectare inginerești și de arhitectură;
  •  apare o nouă categorie de clădiri care se supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu, respectiv clădirile cu funcțiuni mixte având suprafața desfășurată mai mare sau egală cu 1.000 mp;
  • se face diferențierea clădirilor cu destinația de învățământ în funcție de vârsta elevilor, fiind supuse avizării/autorizării privind securitatea la incendiu constrcțiile de învățământ cu suprafața desfășurată mai mare de 175 mp pentru învățământul până la liceu, respectiv 600 mp începând de la liceu, inclusiv;
  • apare o nouă categorii de spații supuse avizării/autorizării privind securitatea la incendiu, respectiv spațiile comerciale de la metrou, indiferent de suprafață;
  • se elimnă obligativitatea avizării/autorizării privind securitatea la incendiu a spațiilor de producție/depozitare deschise;
  • obligativitatea avizării/autorizării privind securitatea la incendiu a sălilor aglomerate și a căilor de evacuare aferente acestora.
Află folosind aplicația MIGS dacă spațiul tău se încadrază în prevederile HGR 571/2016 și dacă ai nevoie de aviz/autorizație ISU

Acum poți evalua GRATUIT online dacă obiectivul tău de investiții are nevoie de aviz/autorizație ISU. Introduci datele și primești răspunsul pe loc!

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu | Aviz ISU

Precizări IGSU

În data de 13.10.2022, respectiv 24.11.2022, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis două adrese interne nesecrete către Inspectoratele pentru Situații de Urgență Județene / București-Ilfov pentru clarificarea unor aspecte din HG nr. 571/2016 actualizat 2022.

De asemenea, în data de 20.01.2023, IGSU a emis un set de precizări cu privire la această hotărâre, precum și cu privire la OMAI 180/2022, P118-99 și P118/2-2013.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + 10 =