Ghiduri de bune practici aplicabile clădirilor existente și clădirilor noi, situate în zone inundabile (proiect)

În data de 16.02.2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a două proiecte de acte normative:

MIGS | Legislație construcții și instalații

De asemenea MDLPA precizează că:

Proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare prevederi informative bazate pe buna practică, a căror aplicare se recomandă pentru protecția/adaptarea clădirilor aflate în zone inundabile, asigurând conformarea cu prevederile planurilor de amenajare a teritoriului și utilizarea terenurilor din zonele inundabile.

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu | Aviz ISU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + 11 =