Ghid pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de protejare şi consolidare a taluzurilor la canale şi diguri, indicativ GE 027-2023 (proiect)

În data de 16.02.2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ – Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de protejare şi consolidare a taluzurilor la canale şi diguri, indicativ GE 027-2023”

Ghid pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de protejare şi consolidare a taluzurilor la canale şi diguri, indicativ GE 027-2023

De asemenea MDLPA precizează că:

Proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare proiectarea și execuția lucrărilor de protejare și consolidare a taluzurilor udate pentru canalele de transport al apei (aducțiuni, irigații, desecări) și ale digurilor de apărare împotriva inundațiilor (taluzurile exterioare).

Puteți găsiți aici anunțul integral al MDLPA.

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu | Aviz ISU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 3 =