Completarea Normelor metodologice de aplicare Legea nr. 350/2001 (în dezbatere publică)

MIGS | Securitate la incendiu

Anunțul postat în transparență decizională de MDLPA:

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de act normativ: Ordin privind completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 233/2016.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 04.11.2022.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Bd. Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, la adresa de e-mail: transparenta@mdlpa.ro, în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

Puteți vizualiza/descărca reglementarea tehnică aici.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − four =